Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par ES reģionu un pilsētu lomu COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

27-02-2018 A8-0045/2018 PE 612.062v02-00
REGI

Ángela VALLINA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/09064

GROZĪJUMI
001-001

ZIŅOJUMS par mazāk attīstītajiem ES reģioniem

27-02-2018 A8-0046/2018 PE 612.353v02-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/10527

KĻŪDAS LABOJUMS / PAPILDINĀJUMS
ERR01
  • atvērt PDF failu jaunā logā
  • atvērt šo WORD dokumentu jaunā logā

ZIŅOJUMS par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu

01-12-2017 A8-0389/2017 PE 604.868v02-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/09434