Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 3. maijā - Ceturtdien, 2017. gada 4. maijā

03-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.106v02-00
ENVI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 3. maijā - Trešdien, 2017. gada 3. maijā

03-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-03_1 PE 604.511v01-00
AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 3. maijā - Ceturtdien, 2017. gada 4. maijā

03-05-2017 SEDE_OJ(2017)05-03_1 PE 604.491v02-00
SEDE

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2017. gada 2. maijā - Trešdien, 2017. gada 3. maijā

02-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-02_1 PE 603.102v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2017. gada 2. maijā - Trešdien, 2017. gada 3. maijā

02-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-02_1 PE 603.118v01-00
AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2017. gada 2. maijā - Otrdien, 2017. gada 2. maijā

02-05-2017 PANA_OJ(2017)05-02_1 PE 602.936v02-00
PANA

  MINUTES - Monday 20 March 2017

28-04-2017 AFET_PV(2017)03-20-1 PE 601.251v01-00
AFET

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFET/8/09371

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2017. gada 3. maijā - Ceturtdien, 2017. gada 4. maijā

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

  MINUTES - Monday 10 April 2017

28-04-2017 ENVI_PV(2017)04-10-1 PE 603.058v01-00
ENVI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu ENVI/8/09531

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-05-2017