Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 27. septembrī - Ceturtdien, 2018. gada 27. septembrī

27-09-2018 AFET_OJ(2018)09-27_1 PE 627.652v02-00
AFET

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 8 octobre 2018 - Mardi 9 octobre 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)10-08_1 PE 628.341v01-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 4 October 2018 - Thursday 4 October 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-04_1 PE 627.902v01-00
TERR

  DRAFT AGENDA - Tuesday 9 October 2018 - Tuesday 9 October 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-09_1 PE 627.903v01-00
TERR

  DRAFT AGENDA - Monday 1 October 2018 - Monday 1 October 2018

24-09-2018 TAX3_OJ(2018)10-01_1 PE 628.358v01-00
TAX3