Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī - Pirmdien, 2018. gada 24. septembrī

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  WORKING DOCUMENT on ECA Special report 16/2018 (Discharge 2017): Ex-post review of EU legislation: a well-established system, but incomplete

20-09-2018 CONT_DT(2018)623930 PE 623.930v01-00
CONT

Brian HAYES

  MINUTES - Wednesday 29 August 2018

19-09-2018 INTA_PV(2018)08-29-1 PE 627.026v02-00
INTA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu INTA/8/14038

  PROYECTO DE OPINIÓN sobre Situación del debate sobre el futuro de Europa

19-09-2018 INTA_PA(2018)627014 PE 627.014v01-00
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2018/2094(INI)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument

19-09-2018 EMPL_PA(2018)627592 PE 627.592v02-00
EMPL

Agnes JONGERIUS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-09-2018

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2018/0196(COD)

  MINUTES - Monday 9 July 2018

19-09-2018 ENVI_PV(2018)07-09-1 PE 625.584v01-00
ENVI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu ENVI/8/13843