Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdien, 2018. gada 27. novembrī - Otrdien, 2018. gada 27. novembrī

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v03-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v03-00
PECH

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī - Trešdien, 2018. gada 21. novembrī

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 19. novembrī - Otrdien, 2018. gada 20. novembrī

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 19. novembrī - Otrdien, 2018. gada 20. novembrī

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

  MINUTES - Monday 12 November 2018

15-11-2018 AFET_PV(2018)11-12-1 PE 630.509v01-00
AFET

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFET/8/14744

  MINUTES - Wednesday 10 October 2018

15-11-2018 INTA_PV(2018)10-10-1 PE 629.414v01-00
INTA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu INTA/8/14608