Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

PROTOKOLS - Trešdien, 2017. gada 12. jūlijā

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/10305

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-06-2018

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdien, 2018. gada 31. maijā - Ceturtdien, 2018. gada 31. maijā

31-05-2018 REGI_OJ(2018)05-31_1 PE 622.185v01-00
REGI

  AMENDMENTS 8 - 11 - Draft opinion - Interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

25-05-2018 BUDG_AM(2018)622010 PE 622.010v02-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu BUDG/8/12011

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/0352(COD)

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 11 juin 2018 - Lundi 11 juin 2018

25-05-2018 PECH_OJ(2018)06-11_1 PE 622.158v01-00
PECH

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft motion for a resolution - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

25-05-2018 PETI_AM(2018)622251 PE 622.251v01-00
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

  NOTICE TO MEMBERS - Petition 0254/2013 by Carlo Simoni (Italian) on behalf of the 'Comitato Popolare SOS C&C', bearing 2350 signatures, on the 'Ex C&C' toxic waste discharge (Padua, Italy)

25-05-2018 PETI_CM(2018)541551 PE 541.551v04-00
PETI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu PETI/8/01953

  COMMUNICATION AUX MEMBRES - Pétition n° 0547/2014, présentée par Themis Kalpakidis, de nationalité grecque, sur la construction du gazoduc TAP passant par des terres agricoles en Grèce

25-05-2018 PETI_CM(2018)557110 PE 557.110v02-00
PETI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu PETI/8/03394

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0631/2013 by D.J.O. (Irish) on discrimination of EU nationals in Malta

25-05-2018 PETI_CM(2018)571532 PE 571.532v03-00
PETI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu PETI/8/04910