Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  MINUTES - Monday, 14 October 2019

14-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v01-00
AFET

 

  AMENDMENTS 1 - 76 - Draft report Conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

14-11-2019 INTA_OJ(2019)11-25_1 PE643.207v01-00
INTA

 

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019

14-11-2019 BUDG_PV(2019)11-06-1 PE643.094v01-00
BUDG

 

  REPORT on the nomination of François-Roger Cazala as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

  REPORT on the nomination of Alex Brenninkmeijer as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 5/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD): vērtīgs atbalsts, bet tā ieguldījums nabadzības mazināšanā vēl nav noteikts”

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

  REPORT on the nomination of Nikolaos Milionis as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

  REPORT on the nomination of Joëlle Elvinger as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

  REPORT on the nomination of Klaus-Heiner Lehne as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ