Jaunākās ziņas

Next SEDE meeting

23-01-2020 - 17:03
SEDE meeting room on 17 June 2015

Nepalaidiet garām

Noderīgi dokumenti

Turpmākās pārraides

27-01-2020 16:00 / 17:30 SEDE

Iepriekšējās plenārsesijas

21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Sanāksme

Ievadvārdi

Nathalie Loiseau

Sarežģītā ģeostratēģiskā situācija, kad rodas jaunas militārās struktūras, saglabājas terorisma draudi, kaimiņvalstīs norisinās bruņoti konflikti, pieaug hibrīdkarš un kiberuzbrukumi ES stratēģiskajām infrastruktūrām, ir iemesls tam, kāpēc politiskajā darba kārtībā par vienu no galvenajām prioritātēm ir noteikta drošība un aizsardzība.

2016. gadā pieņemot globālo stratēģiju, ES sāka nostiprināt savu lomu drošības un aizsardzības jomā, ko vēlas daudzi eiropieši. Ir izveidoti jauni instrumenti: pastāvīgā strukturētā sadarbība, kurā piedalās 25 dalībvalstis un kura ļauj īstenot militārās mobilitātes koncepciju Eiropā, kā arī Eiropas Aizsardzības fonds. Šie instrumenti nodrošina Eiropas stratēģisko autonomiju, lai mēs spētu pilnvērtīgi piedalīties savās aliansēs un ikvienā situācijā sevi aizstāvēt pēc iespējas autonomāk.

Drošības un aizsardzības apakškomitejas uzdevums ir nodrošināt publiskas debates un rūpīgu parlamentāro uzraudzību pār visām ES darbībām KDAP jomā, jo īpaši attiecībā uz iestādēm, spējām un operācijām. SEDE vēlas aktīvi piedalīties ES drošības un aizsardzības politikas veidošanā. Cita starpā SEDE pievērsīs uzmanību tādām darbībām kā attiecību veidošana ar stratēģiskajiem partneriem, tostarp NATO un ANO, kā arī ar trešām valstīm, kuras iestājas par daudzpusējām attiecībām un starptautisku noregulējumu miera nodrošināšanai.

Nathalie Loiseau

Pilnvaras un kompetencesKontaktinformācija

Saites