Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 1/2018 - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/2253(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums INF 2/2018 - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/2252(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-13/A/18 - Revīzijas palāta

2018/2250(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-12/A/18 - Revīzijas palāta

2018/2249(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-11/C/18 - Revīzijas palāta

2018/2248(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti

2018/2247(IMM) Neaizskaramība
JURI

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums INFO 01/2018, III iedaļa - Komisija

2018/2242(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido 2019.–2021. gada izmetumu plānu dažām demersālajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

2018/2896(DEA) Deleģēto aktu procedūras
PECH

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā 2019.–2021. gadā

2018/2895(DEA) Deleģēto aktu procedūras
PECH

atbildīgā komiteja