Darba dokumenti

Darba dokumenti

 

Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors Special Report N°1/2014 (2013 Discharge): "Effectiveness of EU-supported public urban transport projects"

Datums : 01-09-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536049 PE 536.049v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 16/2013 (2013 discharge) "Taking stock of 'single audit' and the Commission's reliance on the work of national audit authorities in cohesion"

Datums : 01-08-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536052 PE 536.052v02-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS Jauno priekšsēdētāju ievadvārdi

Datums : 23-07-2014

Atsauce :

IMCO_DT(2014)537181 PE 537.181v01-00
IMCO

 

Dokumenti, kas saistīti ar lietu IMCO/8/00806

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 17/2013 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) — „ES finansējums klimata jomā kā daļa no ārējā atbalsta”

Datums : 17-07-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536023 PE 536.023v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2013 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Dalībvalstu lauksaimniecības izdevumu pārbaudēs iegūto rezultātu ticamība”

Datums : 16-07-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536028 PE 536.028v01-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par gaidāmo starptautisko nolīgumu starp Eiropas Savienību (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) par personas datu aizsardzību, ko pārsūta un apstrādā policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās ietvaros ar mērķi novērst, izmeklēt, atklāt noziedzīgus nodarījumus, tostarp terorismu, vai saukt pie atbildības par tiem

Datums : 14-07-2014

Atsauce :

LIBE_DT(2014)536151 PE 536.151v02-00
LIBE

 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the Committee hearing “Implementing the discard ban”

Datums : 08-07-2014

Atsauce :

PECH_DT(2014)536149 PE 536.149v01-00
PECH

 

Dokumenti, kas saistīti ar lietu PECH/8/00698

Šīsdienas pārraides
 
Iepriekšējās plenārsesijas