Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on Special report No 31/2016 (2016 Discharge): Spending at least one euro in every five from the EU budget on climate action: ambitious work underway, but at serious risk of falling short

14-02-2017 CONT_DT(2017)594176 PE 594.176v03-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report N°29/2016 (Discharge 2016) : Single supervisory Mechanism - Good start but further improvements needed

14-02-2017 CONT_DT(2017)599709 PE 599.709v02-00
CONT

Marco VALLI

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 32/2016 (2016 Discharge): EU assistance to Ukraine

09-02-2017 CONT_DT(2017)595718 PE 595.718v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

30-01-2017 AFCO_DT(2017)580510 PE 580.510v04-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/05507

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2008(INI)

  WORKING DOCUMENT on the proposed mid term revision of the EIB external lending mandate (ELM) (COM(2016)0583) and amendment of the Guarantee fund for external actions (GFEA) (COM(2016)0582)

24-01-2017 BUDG_DT(2017)597628 PE 597.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu BUDG/8/07896

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/0275(COD)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 25/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) Zemes gabalu identifikācijas sistēma — noderīgs rīks lauksaimniecības zemes attiecināmības noteikšanai, taču tās pārvaldību iespējams uzlabot

19-01-2017 CONT_DT(2017)593995 PE 593.995v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 26/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt vienkāršošanu”

18-01-2017 CONT_DT(2017)597542 PE 597.542v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 28/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Nopietni pārrobežu apdraudējumi veselībai Eiropas Savienībā: ir īstenoti svarīgi pasākumi, taču vēl daudz kas ir jāpaveic”

16-01-2017 CONT_DT(2017)595735 PE 595.735v01-00
CONT

Brian HAYES

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES pirmspievienošanās palīdzība administratīvās spējas stiprināšanai Rietumbalkānos: metarevīzija”

10-01-2017 CONT_DT(2017)589257 PE 589.257v01-00
CONT

Joachim ZELLER

DARBA DOKUMENTS Nr. 10 par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē C pielikums: izmeklēšanas komitejas darbības

19-12-2016 EMIS_DT(2016)594080 PE 594.080v03-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumenti, kas saistīti ar lietu EMIS/8/07666

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2215(INI)