Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/0287(COD)

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur la nécessité d'une stratégie de l'Union européenne pour faire cesser et prévenir l'écart entre les pensions des hommes et des femmes

23-06-2016 FEMM_DT(2016)584177 PE 584.177v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 11/2016 (2015 discharge): “Strengthening administrative capacity in the former Yugoslav Republic of Macedonia: limited progress in a difficult context”

20-06-2016 CONT_DT(2016)583945 PE 583.945v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on European Deposit Insurance Scheme (EDIS)

16-06-2016 ECON_DT(2016)585423 PE 585.423v01-00
ECON

Esther de LANGE

  WORKING DOCUMENT ECA Special Report N° 4/2016 (2015 Discharge): The European Institute of Innovation and Technology must modify its delivery mechanisms and elements of its design to achieve the expected impact

15-06-2016 CONT_DT(2016)580540 PE 580.540v01-00
CONT

Dennis de JONG

DARBA DOKUMENTS Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 6/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): dzīvnieku slimību izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmas

08-06-2016 CONT_DT(2016)582131 PE 582.131v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 7/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku apsaimniekošana visā pasaulē”

03-06-2016 CONT_DT(2016)582129 PE 582.129v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

01-06-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v02-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2008(INI)

DARBA DOKUMENTS par faktu vākšanas vizīti Dānijā 2013. gada 20. un 21. jūnijā

30-05-2016 PETI_DT(2016)514768 PE 514.768v04-00
PETI

 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 5/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Vai Komisija ir nodrošinājusi Pakalpojumu direktīvas efektīvu īstenošanu”

27-05-2016 CONT_DT(2016)582201 PE 582.201v02-00
CONT

Nedzhmi ALI