Darba dokumenti

Darba dokumenti

 

Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 16/2013 (2013 discharge) "Taking stock of 'single audit' and the Commission's reliance on the work of national audit authorities in cohesion"

Datums : 17-12-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536052 PE 536.052v04-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors Special Report No 14/2014 (2013 Discharge): "How do the EU institutions and bodies calculate, reduce and offset their greenhouse gas emissions?"

Datums : 16-12-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539491 PE 539.491v01-00
CONT

Patricija ŠULIN

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 7/2014 (2013 Discharge): Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?

Datums : 12-12-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537487 PE 537.487v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Bridging the investment gap in the EU for sustainable growth and jobs

Datums : 11-12-2014

Atsauce :

ECON_DT(2014)544374 PE 544.374v01-00
ECON

Udo BULLMANN

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2013 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Nacionālā kopienākuma (NKI) datu precizitāte: strukturētāka un mērķtiecīgāka pieeja uzlabotu Komisijas veikto pārbaužu efektivitāti”

Datums : 09-12-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v05-00
CONT

Bart STAES

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 10/2014 (2013 Discharge): "The effectiveness of European Fisheries Fund support for aquaculture"

Datums : 08-12-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)541359 PE 541.359v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 9/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) "Vai ES ieguldījumu un veicināšanas atbalsts vīna nozarē ir labi pārvaldīts un vai ir pierādīti tā rezultāti ES vīnu konkurētspējas jomā?"

Datums : 01-12-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537549 PE 537.549v02-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 3/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Saistībā ar Eiropas Komisijas izstrādāto otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II) gūtās atziņas”

Datums : 25-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v04-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 13/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana): „ES atbalsts rehabilitācijai pēc zemestrīces Haiti”

Datums : 20-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)541419 PE 541.419v01-00
CONT

Jens GEIER

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings

Datums : 18-11-2014

Atsauce :

AFCO_DT(2014)541669 PE 541.669v01-00
AFCO

 

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas