Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 24/2014 (2014 Discharge): Is EU support for preventing and restoring damage to forests caused by fire and natural disasters well managed?

01-04-2015 CONT_DT(2015)549295 PE 549.295v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

01-04-2015 ECON_DT(2015)554712 PE 554.712v02-00
ECON

Brian HAYES

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/0091(COD)

  WORKING DOCUMENT on the review of the European Neighbourhood policy

31-03-2015 AFET_DT(2015)552076 PE 552.076v01-00
AFET

Eduard KUKAN

  WORKING DOCUMENT on women's careers in Science and University and glass ceilings encountered

31-03-2015 FEMM_DT(2015)552142 PE 552.142v02-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2014 (2014. gada budžeta izpildes apstiprināšana) — EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības sistēmas

30-03-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v02-00
CONT

Bart STAES

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 23/2014 (2014. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Kļūdas lauku attīstības izdevumos: kādi ir to cēloņi un kā tie tiek novērsti”

27-03-2015 CONT_DT(2015)549447 PE 549.447v02-00
CONT

Miroslav POCHE

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 3/2015 (2014 Discharge): EU Youth Guarantee: first steps taken but implementation risks ahead

26-03-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v02-00
CONT

Karin KADENBACH

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 22/2014 (2013 Discharge): Keeping the costs of EU-financed rural development project grants under control

25-03-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DARBA DOKUMENTS par Ebolas vīrusa izraisīto krīzi — ilgtermiņa mācība un kā pastiprināt veselības aprūpes sistēmu jaunattīstības valstīs, lai novērstu šādas krīzes atkārtošanos

13-03-2015 DEVE_DT(2015)551910 PE 551.910v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2204(INI)

  WORKING DOCUMENT on pilot projects and preparatory actions in budget 2015 and 2016

11-03-2015 BUDG_DT(2015)551758 PE 551.758v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL, José Manuel FERNANDES