Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on Common rules on securitisation and creating a European framework for simple, transparent and standardised securitisation

19-05-2016 ECON_DT(2016)580483 PE 580.483v01-00
ECON

Paul TANG

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report N°23/2015 (2015 Discharge): Water quality in the Danube river basin: progress in implementing the Water Framework Directive but still some way to go

18-05-2016 CONT_DT(2016)578674 PE 578.674v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 1/2016 (2015 Discharge): "Is the Commission’s system for performance measurement in relation to farmers’ incomes well designed and based on sound data?"

17-05-2016 CONT_DT(2016)576937 PE 576.937v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2016 (2015 Discharge): Has the Commission ensured effective implementation of the Services Directive?

12-05-2016 CONT_DT(2016)582201 PE 582.201v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

DARBA DOKUMENTS par obligātajiem saimniecībā audzētu trušu aizsardzības standartiem

11-05-2016 AGRI_DT(2016)582342 PE 582.342v01-00
AGRI

Stefan ECK

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Grūtībās nonākušajām valstīm sniegtā finansiālā palīdzība”

19-04-2016 CONT_DT(2016)573126 PE 573.126v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 10/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Lai nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras efektīvu īstenošanu, ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi”

18-04-2016 CONT_DT(2016)580539 PE 580.539v01-00
CONT

Brian HAYES

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 24/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Ar PVN saistītas krāpšanas apkarošana Kopienā: jārīkojas aktīvāk”

15-04-2016 CONT_DT(2016)578681 PE 578.681v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

07-04-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2008(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 25/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES atbalsts lauku infrastruktūrai — iespējas panākt daudz labāku ieguldīto līdzekļu atdevi”

05-04-2016 CONT_DT(2016)576933 PE 576.933v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI