Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on Establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights - Scoreboard on Democracy, Rule of Law and Fundamental rights

09-02-2016 LIBE_DT(2016)575273 PE 575.273v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/04625

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2254(INL)

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors' Special Report No 20/2015 (2014 Discharge): "The cost-effectiveness of EU Rural Development support for non-productive investments in agriculture"

03-02-2016 CONT_DT(2016)573133 PE 573.133v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DARBA DOKUMENTS par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi — metodes un pašreizējie mehānismi

03-02-2016 LIBE_DT(2016)575325 PE 575.325v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/04625

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2254(INL)

DARBA DOKUMENTS par jaunu progresīvu un inovatīvu stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā

29-01-2016 INTA_DT(2016)571406 PE 571.406v05-00
INTA

 

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2105(INI)

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CRPD Committee

29-01-2016 EMPL_DT(2016)576727 PE 576.727v01-00
EMPL

Helga STEVENS

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2258(INI)

OTRAIS DARBA DOKUMENTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/00431

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/0120(COD)

DARBA DOKUMENTS par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi — pilsoņu ierosināta tiesvedība kā privātās tiesību aizsardzības instruments

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575319 PE 575.319v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/04625

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2254(INL)

DARBA DOKUMENTS par 2. panta un Hartas kā juridiskā pamata izmantošanu pienākumu neizpildes procedūrās

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575320 PE 575.320v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/04625

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2254(INL)

DARBA DOKUMENTS par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575321 PE 575.321v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/04625

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2254(INL)

DARBA DOKUMENTS par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi — demokrātija, tiesiskums un pamattiesības ietekmes novērtējuma vai pārbaudes procedūrās

26-01-2016 LIBE_DT(2016)575323 PE 575.323v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/04625

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2254(INL)