Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 25/2016 (2015 Discharge): The Land Parcel Identification System: a useful tool to determine the eligibility of agricultural land – but its management could be further improved

19-01-2017 CONT_DT(2017)593995 PE 593.995v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 26/2016 (2015 Discharge): Making cross-compliance more effective and achieving simplification remains challenging

18-01-2017 CONT_DT(2017)597542 PE 597.542v01-00
CONT

Karin KADENBACH

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report No 28/2016 (2015 Discharge): Dealing with serious cross-border threats to health in the EU: important steps taken but more needs to be done

16-01-2017 CONT_DT(2017)595735 PE 595.735v01-00
CONT

Brian HAYES

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 21/2016 (Discharge 2015): EU pre-accession assistance for strengthening administrative capacity in the Western Balkans: A meta- audit

10-01-2017 CONT_DT(2017)589257 PE 589.257v01-00
CONT

Joachim ZELLER

DARBA DOKUMENTS Nr. 10 par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē C pielikums: izmeklēšanas komitejas darbības

19-12-2016 EMIS_DT(2016)594080 PE 594.080v03-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumenti, kas saistīti ar lietu EMIS/8/07666

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2215(INI)

DARBA DOKUMENTS Nr. 1 par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē Ievads

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594071 PE 594.071v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumenti, kas saistīti ar lietu EMIS/8/07666

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2215(INI)

DARBA DOKUMENTS Nr. 2 par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē — 2. nodaļa: tehniskā pamatinformācija

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594072 PE 594.072v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumenti, kas saistīti ar lietu EMIS/8/07666

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2215(INI)

DARBA DOKUMENTS NR. 3 par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē — 3. nodaļa: laboratoriju testi un faktiskās emisijas

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594073 PE 594.073v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumenti, kas saistīti ar lietu EMIS/8/07666

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2215(INI)

DARBA DOKUMENTS Nr. 4 par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē — 4. nodaļa. Pārveidošanas ierīces

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594074 PE 594.074v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumenti, kas saistīti ar lietu EMIS/8/07666

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2215(INI)

DARBA DOKUMENTS Nr. 5 par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē — 5. nodaļa. Tipa apstiprināšana un atbilstība ekspluatācijā

16-12-2016 EMIS_DT(2016)594075 PE 594.075v02-00
EMIS

Jens GIESEKE, Gerben-Jan GERBRANDY

Dokumenti, kas saistīti ar lietu EMIS/8/07666

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2215(INI)