Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the Implementation report on European Citizens Initiative (ECI) regulation

27-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v02-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/02357

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2257(INI)

  WORKING DOCUMENT on safe use of remotely piloted aircraft systems (RPAS), commonly known as unmanned aerial vehicles (UAVs) in the field of civil aviation COM(2014)0207 - 2014/2243(INI)

15-04-2015 TRAN_DT(2015)554842 PE 554.842v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 1/2015 (2014 Discharge): Inland Waterway Transport in Europe: No significant improvements in modal share and navigability conditions since 2001

14-04-2015 CONT_DT(2015)549255 PE 549.255v01-00
CONT

Andrey NOVAKOV

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 22/2014 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES finansēto lauku attīstības projektu dotāciju izmaksu kontrole”

01-04-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 24/2014 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai ES atbalsts ugunsgrēku un dabas katastrofu postījumu novēršanai mežos un mežu atjaunošanai tiek labi pārvaldīts?”

01-04-2015 CONT_DT(2015)549295 PE 549.295v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

01-04-2015 ECON_DT(2015)554712 PE 554.712v02-00
ECON

Brian HAYES

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/0091(COD)

  WORKING DOCUMENT on the review of the European Neighbourhood policy

31-03-2015 AFET_DT(2015)552076 PE 552.076v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFET/8/02473

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2002(INI)

DARBA DOKUMENTS par sieviešu karjeru zinātnes un akadēmiskajā jomā un tā dēvētajiem stikla griestiem, ar kuriem viņas saskaras

31-03-2015 FEMM_DT(2015)552142 PE 552.142v02-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2014 (2014. gada budžeta izpildes apstiprināšana) — EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības sistēmas

30-03-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v02-00
CONT

Bart STAES

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 23/2014 (2014. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Kļūdas lauku attīstības izdevumos: kādi ir to cēloņi un kā tie tiek novērsti”

27-03-2015 CONT_DT(2015)549447 PE 549.447v02-00
CONT

Miroslav POCHE