Darba dokumenti

Darba dokumenti

 

Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 9/2014 (2013 Discharge) "Is the EU investment and promotion support to the wine sector well managed and are its results on the competitiveness of EU wines demonstrated?"

Datums : 26-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537549 PE 537.549v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 3/2014 (2013 Discharge) "Lessons from the European Commission’s development of the second generation Schengen Information System (SIS II)"

Datums : 25-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v04-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 7/2014 (2013 Discharge): Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?

Datums : 25-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537487 PE 537.487v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 13/2014 (2013 Discharge): “EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti”

Datums : 20-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)541419 PE 541.419v01-00
CONT

Jens GEIER

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings

Datums : 18-11-2014

Atsauce :

AFCO_DT(2014)541669 PE 541.669v01-00
AFCO

 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT for the Report on the Annual Report from the Council to the European Parliament on the Common Foreign and Security Policy

Datums : 13-11-2014

Atsauce :

AFET_DT(2014)541636 PE 541.636v01-00
AFET

 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 15/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Ārējo robežu fonds ir veicinājis finansiālo solidaritāti, bet jāuzlabo rezultātu mērīšana un jāpanāk lielāka ES pievienotā vērtība”

Datums : 12-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539490 PE 539.490v01-00
CONT

Dennis de JONG

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 6/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršana atjaunojamās enerģijas ražošanai: vai sasniegti labi rezultāti”

Datums : 12-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539505 PE 539.505v01-00
CONT

Miroslav POCHE

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 12/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai ERAF efektīvi finansē projektus, kas paredzēti tiešai bioloģiskās daudzveidības veicināšanai saskaņā ar ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam”

Datums : 10-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539487 PE 539.487v01-00
CONT

Louis-Joseph MANSCOUR

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 5/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Eiropas banku uzraudzības sistēmas tapšana — Eiropas Banku iestāde un tās mainīgais konteksts”

Datums : 03-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537486 PE 537.486v03-00
CONT

Marco VALLI

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas