Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA DOKUMENTS par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē (2017/2119(INI))

24-10-2017 PECH_DT(2017)612262 PE 612.262v01-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

DARBA DOKUMENTS par ievadvārdiem (tīmekļa vietnē)

16-10-2017 TERR_DT(2017)612185 PE 612.185v01-00
TERR

 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Es zivsaimniecības kontrole: jādara vairāk“

06-10-2017 CONT_DT(2017)609311 PE 609.311v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

05-10-2017 AFCO_DT(2017)610808 PE 610.808v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/07123

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2149(INI)

  WORKING DOCUMENT on the implementation of the Treaty provisions concerning national parliaments

05-10-2017 AFCO_DT(2017)610894 PE 610.894v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/07123

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2149(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 10/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem jāplāno mērķtiecīgāk, lai veicinātu efektīvu paaudžu maiņu”

25-09-2017 CONT_DT(2017)609312 PE 609.312v01-00
CONT

Karin KADENBACH

  WORKING DOCUMENT Motion for a resolution pursuant to Rule 106(2), (3) and (4)(c) on the proposal for a Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties (D048947-2017/0000 (RPS))

20-09-2017 ENVI_DT(2017)610739 PE 610.739v01-00
ENVI

Jytte GUTELAND, Bas EICKHOUT

  WORKING DOCUMENT Fisheries in Japan - summary

30-08-2017 PECH_DT(2017)609570 PE 609.570v01-00
PECH

 

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2018 (Section III)

28-08-2017 BUDG_DT(2017)609528 PE 609.528v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN, Richard ASHWORTH

Dokumenti, kas saistīti ar lietu BUDG/8/09490

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/2044(BUD)

  WORKING DOCUMENT on reform of the European Union’s system of own resources

28-06-2017 BUDG_DT(2017)607844 PE 607.844v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/2053(INI)