Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

01-12-2015 BUDG_DT(2015)572902 PE 572.902v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

  SECOND WORKING DOCUMENT on a proposal for a regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry and replacing Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995

27-11-2015 AFCO_DT(2015)571670 PE 571.670v03-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/02422

DARBA DOKUMENTS par ES iekšējās un ārējās darbības finansēšanu saistībā ar ES migrācijas un patvēruma politiku

26-11-2015 LIBE_DT(2015)571741 PE 571.741v02-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/03166

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2095(INI)

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur la protection des adultes vulnérables

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report N° 14/2015 (2014 Discharge) on "The ACP Investment Facility: does it provide added-value?"

20-11-2015 CONT_DT(2015)569699 PE 569.699v01-00
CONT

Bart STAES

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 13/2015 (2014 discharge): "EU Support to Timber-Producing Countries under the FLEGT Action Plan"

19-11-2015 CONT_DT(2015)569698 PE 569.698v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report N° 15/2015 (2014 Discharge) on "EU Energy Facility support for renewable energy in East Africa"

18-11-2015 CONT_DT(2015)571492 PE 571.492v01-00
CONT

Benedek JÁVOR

DARBA DOKUMENTS par organizēto noziedzību un korupciju

17-11-2015 LIBE_DT(2015)571740 PE 571.740v01-00
LIBE

Laura FERRARA

DARBA DOKUMENTS par nabadzību — dzimuma perspektīva

17-11-2015 FEMM_DT(2015)571751 PE 571.751v01-00
FEMM

Maria ARENA

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2228(INI)

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 9/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "ES atbalsts cīņā pret spīdzināšanu un par nāvessoda atcelšanu"

13-11-2015 CONT_DT(2015)567743 PE 567.743v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ