Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DOCUMENTO DE TRABAJO 1 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas - OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS

14-07-2016 PECH_DT(2016)584005 PE 584.005v01-00
PECH

Gabriel MATO

  WORKING DOCUMENT on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

13-07-2016 FEMM_DT(2016)585717 PE 585.717v02-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2012(INI)

  WORKING DOCUMENT on promoting gender equality in mental health and clinical research

11-07-2016 FEMM_DT(2016)585797 PE 585.797v01-00
FEMM

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2096(INI)

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 3/2016 (2015 discharge): “Combating eutrophication in the Baltic Sea: further and more effective action needed”

07-07-2016 CONT_DT(2016)583946 PE 583.946v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Dzelzceļa kravu pārvadājumi ES: pareizais ceļš vēl nav atrasts”

06-07-2016 CONT_DT(2016)583878 PE 583.878v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/0287(COD)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Savienības stratēģijas nepieciešamību, lai pārtrauktu un novērstu vīriešu un sieviešu pensiju atšķirību

23-06-2016 FEMM_DT(2016)584177 PE 584.177v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Administratīvās spējas stiprināšana bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā — neliela virzība sarežģītā situācijā”

20-06-2016 CONT_DT(2016)583945 PE 583.945v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on European Deposit Insurance Scheme (EDIS)

16-06-2016 ECON_DT(2016)585423 PE 585.423v01-00
ECON

Esther de LANGE

DARBA DOKUMENTS Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 4/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): „Lai Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts panāktu cerēto ietekmi, ir jāmaina veids, kādā tas sniedz rezultātus, un atsevišķi tā koncepcijas elementi”

15-06-2016 CONT_DT(2016)580540 PE 580.540v01-00
CONT

Dennis de JONG