Darba dokumenti

Darba dokumenti

 

Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 4/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES ūdens resursu politikas mērķu integrēšana kopējā lauksaimniecības politikā bijusi tikai daļēji sekmīga”

Datums : 24-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536029 PE 536.029v01-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2013 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Nacionālā kopienākuma (NKI) datu precizitāte: strukturētāka un mērķtiecīgāka pieeja uzlabotu Komisijas veikto pārbaužu efektivitāti”

Datums : 22-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v04-00
CONT

Bart STAES

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide”

Datums : 17-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537488 PE 537.488v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai Komisija ir efektīvi pārvaldījusi saistītā atbalsta integrēšanu vienotā maksājuma shēmā?”

Datums : 17-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539488 PE 539.488v03-00
CONT

Patricija ŠULIN

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the review of the economic governance framework: stocktaking and challenges

Datums : 17-10-2014

Atsauce :

ECON_DT(2014)539633 PE 539.633v01-00
ECON

Pervenche BERÈS

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 2/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai preferenciālie tirdzniecības režīmi tiek pienācīgi pāvaldīti”

Datums : 02-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536036 PE 536.036v02-00
CONT

Bart STAES

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 3/2014 „Saistībā ar Eiropas Komisijas izstrādāto otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II) gūtās atziņas” (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana)

Datums : 16-09-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537479 PE 537.479v03-00
CONT

Monika HOHLMEIER

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 15/2013 „Vai programmas LIFE vides komponents ir bijis efektīvs” (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana)

Datums : 15-09-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)535987 PE 535.987v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2013 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana). „Dalībvalstu lauksaimniecības izdevumu pārbaudēs iegūto rezultātu ticamība”

Datums : 08-09-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536028 PE 536.028v02-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on opinion on a resolution accompanying the consent recommendation (Rule 99(1)) on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Datums : 05-09-2014

Atsauce :

INTA_DT(2014)537376 PE 537.376v01-00
INTA

Sorin MOISĂ

Dokumenti, kas saistīti ar lietu INTA/8/01057

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2817(INI)

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas