Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ “Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts”

18-04-2018 CONT_DT(2018)620821 PE 620.821v01-00
CONT

Richard ASHWORTH

DARBA DOKUMENTS par humanitārajām vīzām

05-04-2018 LIBE_DT(2018)619272 PE 619.272v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

DARBA DOKUMENTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)

21-03-2018 LIBE_DT(2018)619098 PE 619.098v01-00
LIBE

Tanja FAJON

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/11152

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/0245(COD)

  WORKING DOCUMENT on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union

06-03-2018 INTA_DT(2018)615516 PE 615.516v01-00
INTA

Franck PROUST

Dokumenti, kas saistīti ar lietu INTA/8/11011

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/0224(COD)

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2018 and 2019

05-03-2018 BUDG_DT(2018)618287 PE 618.287v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI, Siegfried MUREŞAN

DARBA DOKUMENTS par Īpašo ziņojumu Nr. 15/2017 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): „Ex ante nosacījumi un izpildes rezerve kohēzijas jomā: inovatīvi, taču vēl neefektīvi instrumenti“

28-02-2018 CONT_DT(2018)615421 PE 615.421v02-00
CONT

Georgi PIRINSKI

  WORKING DOCUMENT on buildings policy related to the European Medicines Agency and the European Banking Authority

02-02-2018 BUDG_DT(2018)618036 PE 618.036v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 20/2017 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES finansēti aizdevumu garantiju instrumenti: panākti pozitīvi rezultāti, bet vajadzīga mērķtiecīgāka orientācija uz labuma guvējiem un koordinācija ar valstu shēmām“

25-01-2018 CONT_DT(2018)616808 PE 616.808v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 16/2017: „Lauku attīstības plānošana: tai jābūt mazāk sarežģītai un vairāk uzmanības jāveltī rezultātiem“

23-01-2018 CONT_DT(2018)615449 PE 615.449v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 21/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”

23-01-2018 CONT_DT(2018)615577 PE 615.577v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ