Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on Investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations

20-06-2018 CONT_DT(2018)623816 PE 623.816v01-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 6/2018 (Discharge 2017): Free Movement of Workers – the fundamental freedom ensured but better targeting of EU funds would aid worker mobility

18-06-2018 CONT_DT(2018)622140 PE 622.140v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 13/2018 (Discharge 2017): Tackling radicalisation that leads to terrorism: the Commission addressed the needs of Member States, but with some shortfalls in coordination and evaluation

18-06-2018 CONT_DT(2018)622143 PE 622.143v01-00
CONT

Dennis de JONG

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 9/2018 (Discharge 2017): Public Private Partnerships in the EU: Widespread shortcomings and limited benefits

12-06-2018 CONT_DT(2018)620942 PE 620.942v01-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 4/2018 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES palīdzība Mjanmai/Birmai”

05-06-2018 CONT_DT(2018)620950 PE 620.950v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 11/2018 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Jaunas iespējas lauku attīstības projektu finansēšanai: vienkāršākas, bet nav vērstas uz rezultātiem”

05-06-2018 CONT_DT(2018)622162 PE 622.162v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par ERP Īpašo ziņojumu 19/2017 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Ievešanas procedūras: trūkumi tiesiskajā regulējumā un neefektīva īstenošana ietekmē ES finanšu intereses”

28-05-2018 CONT_DT(2018)622178 PE 622.178v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 10/2018 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Pamata maksājuma shēma lauksaimniekiem — tiek īstenota pareizi, taču tai ir ierobežota ietekme uz vienkāršošanu, atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu un atbalsta līmeņu konverģenci”

08-05-2018 CONT_DT(2018)620949 PE 620.949v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

DARBA DOKUMENTS par ERP īpašo ziņojumu Nr. 5/2018 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): Atjaunojamo energoresursu enerģija ilgtspējīgai lauku attīstībai: nozīmīgas iespējamās sinerģijas, kas lielākoties netiek izmantotas

25-04-2018 CONT_DT(2018)620948 PE 620.948v01-00
CONT

Karin KADENBACH