Darba dokumenti

Darba dokumenti

 

Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 13/2014 (2013 Discharge): “EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti”

Datums : 20-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)541419 PE 541.419v01-00
CONT

Jens GEIER

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings

Datums : 18-11-2014

Atsauce :

AFCO_DT(2014)541669 PE 541.669v01-00
AFCO

 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT for the Report on the Annual Report from the Council to the European Parliament on the Common Foreign and Security Policy

Datums : 13-11-2014

Atsauce :

AFET_DT(2014)541636 PE 541.636v01-00
AFET

 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 15/2014 (2013 Discharge) "The External Borders Fund has fostered financial solidarity but requires better measurement of results and needs to provide further EU added value"

Datums : 12-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539490 PE 539.490v01-00
CONT

Dennis de JONG

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 6/2014 (2013 discharge): Cohesion Policy Funds support to renewable energy generation - has it achieved good results?

Datums : 12-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539505 PE 539.505v01-00
CONT

Miroslav POCHE

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur le rapport spécial nº 12/2014 de la Cour des comptes européenne (décharge 2013) intitulé "Le FEDER finance-t-il efficacement les projets destinés à promouvoir directement la biodiversité dans le cadre de la «stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020»?"

Datums : 10-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)539487 PE 539.487v01-00
CONT

Louis-Joseph MANSCOUR

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 5/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Eiropas banku uzraudzības sistēmas tapšana — Eiropas Banku iestāde un tās mainīgais konteksts”

Datums : 03-11-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537486 PE 537.486v03-00
CONT

Marco VALLI

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 4/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES ūdens resursu politikas mērķu integrēšana kopējā lauksaimniecības politikā bijusi tikai daļēji sekmīga”

Datums : 24-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536029 PE 536.029v01-00
CONT

Karin KADENBACH

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2013 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Nacionālā kopienākuma (NKI) datu precizitāte: strukturētāka un mērķtiecīgāka pieeja uzlabotu Komisijas veikto pārbaužu efektivitāti”

Datums : 22-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v04-00
CONT

Bart STAES

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 11/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide”

Datums : 17-10-2014

Atsauce :

CONT_DT(2014)537488 PE 537.488v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas