Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on Special report No 35/2016 (2016 Discharge): The use of budget support to improve domestic revenue mobilisation in sub-Saharan Africa

22-05-2017 CONT_DT(2017)601043 PE 601.043v01-00
CONT

Bart STAES

DARBA DOKUMENTS Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020) īstenošana

08-05-2017 EMPL_DT(2017)604655 PE 604.655v01-00
EMPL

Helga STEVENS

  WORKING DOCUMENT Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen

05-05-2017 IMCO_DT(2017)604616 PE 604.616v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/0404(COD)

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 1/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): Natura 2000 tīkla pilna potenciāla īstenošanai jāiegulda vairāk darba

27-04-2017 CONT_DT(2017)603096 PE 603.096v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 5/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Jauniešu bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir bijusi nozīme? Garantijas jauniešiem shēmas un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas novērtējums”

24-04-2017 CONT_DT(2017)602993 PE 602.993v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Parlamenta sastāvu

11-04-2017 AFCO_DT(2017)602995 PE 602.995v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

DARBA DOKUMENTS Eiropas drošu izcelsmes valstu saraksts (EDIVS) — panākumi un strupceļi

04-04-2017 LIBE_DT(2017)602852 PE 602.852v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/04471

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/0211(COD)

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 24/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Jāpastiprina centieni, lai uzlabotu informētību par valsts atbalsta noteikumiem kohēzijas politikas jomā un panāktu atbilstību tiem”

28-03-2017 CONT_DT(2017)601153 PE 601.153v03-00
CONT

Nedzhmi ALI

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 36/2016 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Novērtējums par 2007.–2013. gada kohēzijas un lauku attīstības programmu slēgšanas kārtību”

06-03-2017 CONT_DT(2017)599802 PE 599.802v03-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2017 and 2018

03-03-2017 BUDG_DT(2017)600950 PE 600.950v01-00
BUDG