Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 20/2016 (2015 Discharge): Strengthening capacity in Montenegro: progress but better results needed in many key areas

07-12-2016 CONT_DT(2016)594002 PE 594.002v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 23/2016 (2015 Discharge): Maritime transport in the EU: in troubled waters - much ineffective and unsustainable investment

06-12-2016 CONT_DT(2016)592087 PE 592.087v02-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors’ Special Report No 27/2016 (2015 Discharge): Governance at the European Commission - best practice?

06-12-2016 CONT_DT(2016)593815 PE 593.815v02-00
CONT

Andrey NOVAKOV

DARBA DOKUMENTS par ERP īpašo ziņojumu Nr. 19/2016: ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā

28-11-2016 CONT_DT(2016)585498 PE 585.498v02-00
CONT

Marco VALLI

DARBA DOKUMENTS par ERP īpašo ziņojumu Nr. 16/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): ES izglītības mērķi: programmas saskaņotas, bet darbības rezultātu mērīšanā ir trūkumi

24-11-2016 CONT_DT(2016)587474 PE 587.474v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

DARBA DOKUMENTS par ERP īpašo ziņojumu Nr. 22/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): ES kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmas Lietuvā, Bulgārijā un Slovākijā: kopš 2011. gada ir panākts zināms progress, bet priekšā vēl svarīgi uzdevumi

23-11-2016 CONT_DT(2016)594156 PE 594.156v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

DARBA DOKUMENTS par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū

14-11-2016 INTA_DT(2016)592257 PE 592.257v01-00
INTA

Jarosław WAŁĘSA

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 17/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES iestādes var darīt vairāk, lai atvieglotu piekļuvi to publiskajam iepirkumam”

04-11-2016 CONT_DT(2016)592328 PE 592.328v01-00
CONT

Monica MACOVEI

DARBA DOKUMENTS par muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšanu kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīku (2016/2075(INI))

03-11-2016 INTA_DT(2016)593853 PE 593.853v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2075(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES sistēma ilgtspējīgas biodegvielas sertificēšanai”

27-10-2016 CONT_DT(2016)589272 PE 589.272v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ