Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 3/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) ES garantija jauniešiem: sperti pirmie soļi, bet gaidāmi īstenošanas riski

07-05-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v03-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 4/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Tehniskā palīdzība: tās devums lauksaimniecībā un lauku attīstībā”

29-04-2015 CONT_DT(2015)554863 PE 554.863v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā

27-04-2015 ITRE_DT(2015)552082 PE 552.082v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

DARBA DOKUMENTS par īstenošanas ziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI)

27-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v02-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/02357

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2257(INI)

DARBA DOKUMENTS par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko plašāk pazīst kā bezpilota gaisa kuģus (UAV), drošu izmantošanu civilās aviācijas jomā 2014/2243(INI)

15-04-2015 TRAN_DT(2015)554842 PE 554.842v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2243(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 1/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Iekšzemes ūdensceļu transports Eiropā: modālais īpatsvars un kuģojamības apstākļi nav ievērojami uzlabojušies kopš 2001. gada”

14-04-2015 CONT_DT(2015)549255 PE 549.255v01-00
CONT

Andrey NOVAKOV

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 22/2014 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES finansēto lauku attīstības projektu dotāciju izmaksu kontrole”

01-04-2015 CONT_DT(2015)546587 PE 546.587v02-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 24/2014 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai ES atbalsts ugunsgrēku un dabas katastrofu postījumu novēršanai mežos un mežu atjaunošanai tiek labi pārvaldīts?”

01-04-2015 CONT_DT(2015)549295 PE 549.295v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)

01-04-2015 ECON_DT(2015)554712 PE 554.712v02-00
ECON

Brian HAYES

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/0091(COD)

  WORKING DOCUMENT on the review of the European Neighbourhood policy

31-03-2015 AFET_DT(2015)552076 PE 552.076v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFET/8/02473

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2002(INI)