Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the European Court of Auditors’ Special Report No 5/2015 (2014 Discharge): Are financial instruments a successful and promising tool in rural development area?

26-06-2015 CONT_DT(2015)557167 PE 557.167v01-00
CONT

Jens GEIER

  WORKING DOCUMENT on common rules with a view to the application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

24-06-2015 PECH_DT(2015)560800 PE 560.800v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

  WORKING DOCUMENT on the Annual Budgetary Procedure 2016 in CULT Committee

23-06-2015 CULT_DT(2015)560900 PE 560.900v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CULT/8/03196

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2074(BUD)

  WORKING DOCUMENT on prevention of radicalisation and recruitment of EU citizens by terrorist organisations

27-05-2015 LIBE_DT(2015)551968 PE 551.968v01-00
LIBE

Rachida DATI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/02968

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2063(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 3/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) ES garantija jauniešiem: sperti pirmie soļi, bet gaidāmi īstenošanas riski

07-05-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v03-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 4/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Tehniskā palīdzība: tās devums lauksaimniecībā un lauku attīstībā”

29-04-2015 CONT_DT(2015)554863 PE 554.863v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā

27-04-2015 ITRE_DT(2015)552082 PE 552.082v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu ITRE/8/02154

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2211(INI)

DARBA DOKUMENTS par īstenošanas ziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI)

27-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v02-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/02357

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2257(INI)

DARBA DOKUMENTS par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko plašāk pazīst kā bezpilota gaisa kuģus (UAV), drošu izmantošanu civilās aviācijas jomā 2014/2243(INI)

15-04-2015 TRAN_DT(2015)554842 PE 554.842v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/02303

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2243(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 1/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Iekšzemes ūdensceļu transports Eiropā: modālais īpatsvars un kuģojamības apstākļi nav ievērojami uzlabojušies kopš 2001. gada”

14-04-2015 CONT_DT(2015)549255 PE 549.255v01-00
CONT

Andrey NOVAKOV