Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 24/2016 (Discharge 2015): More efforts needed to enforce compliance with and raise awareness of State aid rules in cohesion policy

23-03-2017 CONT_DT(2017)601153 PE 601.153v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 36/2016 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Novērtējums par 2007.–2013. gada kohēzijas un lauku attīstības programmu slēgšanas kārtību”

06-03-2017 CONT_DT(2017)599802 PE 599.802v03-00
CONT

Bogusław LIBERADZKI

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2017 and 2018

03-03-2017 BUDG_DT(2017)600950 PE 600.950v01-00
BUDG

 

DARBA DOKUMENTS par starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm

02-03-2017 INTA_DT(2017)599772 PE 599.772v01-00
INTA

Maria ARENA

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2301(INI)

DARBA DOKUMENTS par ERP Īpašo ziņojumu Nr. 34/2016 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu: iespēja Eiropas Savienībai uzlabot pārtikas apgādes ķēdes resursu efektivitāti

21-02-2017 CONT_DT(2017)599745 PE 599.745v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DARBA DOKUMENTS on Special report No 31/2016 (2016 Discharge): Spending at least one euro in every five from the EU budget on climate action: ambitious work underway, but at serious risk of falling short

14-02-2017 CONT_DT(2017)594176 PE 594.176v03-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 29/2016 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): Vienotais uzraudzības mehānisms — labs sākums, bet vajadzīgi turpmāki uzlabojumi

14-02-2017 CONT_DT(2017)599709 PE 599.709v02-00
CONT

Marco VALLI

DARBA DOKUMENTS par ERP īpašo ziņojumu Nr. 32/2016 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): ES palīdzība Ukrainai

09-02-2017 CONT_DT(2017)595718 PE 595.718v01-00
CONT

Joachim ZELLER

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

30-01-2017 AFCO_DT(2017)580510 PE 580.510v04-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/05507

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2008(INI)

  WORKING DOCUMENT on the proposed mid term revision of the EIB external lending mandate (ELM) (COM(2016)0583) and amendment of the Guarantee fund for external actions (GFEA) (COM(2016)0582)

24-01-2017 BUDG_DT(2017)597628 PE 597.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu BUDG/8/07896

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/0275(COD)