Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DOCUMENT DE TRAVAIL sur une possible extension de la protection de l’indication géographique de l’Union européenne aux produits non agricoles

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 19/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Eiropas Savienības pirmspievienošanās palīdzība Serbijai”

20-01-2015 CONT_DT(2015)541375 PE 541.375v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES finansētās lidostu infrastruktūras”

19-01-2015 CONT_DT(2015)541376 PE 541.376v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 16/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES ārpolitikas atbalstam paredzētās reģionālo ieguldījumu mehānismu dotāciju un finanšu iestāžu aizdevumu apvienošanas efektivitāte”

15-01-2015 CONT_DT(2015)541429 PE 541.429v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 20/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai ERAF atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem e-komercijas jomā ir bijis efektīvs”

14-01-2015 CONT_DT(2015)541377 PE 541.377v01-00
CONT

Zigmantas BALČYTIS

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2014 (2013. gada budžeta izpildes apstiprināšana) — EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības sistēmas

13-01-2015 CONT_DT(2015)544401 PE 544.401v01-00
CONT

Bart STAES

DARBA DOKUMENTS ziņojuma projekta sagatavošanai saistībā ar Parlamenta ieteikumiem Komisijai attiecībā uz sarunām par Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)

09-01-2015 INTA_DT(2015)546593 PE 546.593v01-00
INTA

Bernd LANGE

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2228(INI)

  WORKING DOCUMENT on the Proposal for a Regulation of the European Parliament on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 (95/167/EC, Euratom, ECSC)

09-01-2015 AFCO_DT(2015)544488 PE 544.488v03-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 17/2014 (2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai ES izcilības centru ierosme var efektīvi sekmēt trešo valstu radīto ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu risku mazināšanu”

07-01-2015 CONT_DT(2015)541374 PE 541.374v02-00
CONT

Miroslav POCHE

DARBA DOKUMENTS par Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu, lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas

06-01-2015 LIBE_DT(2015)544477 PE 544.477v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA