L-aħħar aħbarijiet

Next meeting

17-05-2018 - 15:24
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Nepalaidiet garām

Dokumenti utli

Xandiriet li jmiss

24-05-2018 09:00 / 09:45 ECON AFCO
24-05-2018 09:45 / 11:30 AFCO
24-05-2018 14:30 / 18:00 AFCO

Librerija Multimidja

25-04-2018 - 15:07
AFCO Laqgħa
25-04-2018 - 12:02
AFCO JURI Laqgħa
25-04-2018 - 09:17
AFCO Laqgħa

Kelmtejn ta' merħba

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Nilqgħuk fis-sit tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Il-leġiżlatura 2014-2019 se tiffoka fuq l-aspetti istituzzjonali li jiddeterminaw il-ġejjieni tal-UE. Se nibqgħu nevalwaw l-implimentazzjoni tal-innovazzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona, u se nużaw din l-evalwazzjoni bħala bażi għal żviluppi ġodda. L-evalwazzjoni ta' miżuri meħuda wara l-kriżi tal-2008 se twassal ukoll sabiex inqisu jekk hijiex meħtieġa jew le riforma ġdida tat-Trattat. L-għan ta' tali riforma jkun doppju: l-integrazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabilità, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-qafas ġuridiku tal-UE, li jista' jirrikjedi emendi għat-trattati, u l-għoti ta' leġittimità demokratika lill-governanza ekonomika taż-żona tal-euro. Sfida waħda se tkun l-iżgurar li integrazzjoni iktar b'saħħitha taż-żona tal-euro ma tipperikolax l-integrità tal-UE.

Aktar dettalji

Setgħat u responsabilitajietKuntatti

Links