Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Għal aktar informazzjoni
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Għal aktar informazzjoni
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-aspetti istituzzjonali tal-proċess ta' intergrazzjoni Ewropea, b'mod partikulari fil-qafas tal-preparazzjoni u tal-ħidma tal-konvenzjonijiet u l-konferenzi intergovernattivi;
2.    għall-implimentazzjoni tat-Trattat tal-UE u għall-evalwazzjoni ta' l-operat tiegħu;
3.    għall-konsegwenzi istituzzjonali tan-negozjati tat-tkabbir ta' l-Unjoni;
4.    għar-relazzjonijiet interistituzzjonali, inkluż l-eżami tal-ftehimiet interistituzzjonali skond l-Artikolu 127(2) tar-Regoli ta' Proċedura, minħabba li jridu jiġu approvati mill-Parlament;
5.    għall-proċedura elettorali uniformi;
6.    għall-partiti politiċi fuq livell Ewropew, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Bureau;
7.    għad-determinazzjoni ta' l-eżistenza ta' ksur gravi u persistenti, min-naħa ta' Stat Membru, tal-prinċipji li huma komuni għall-Istati Membri;
8.    għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura u l-proposti għal emendi għar-Regoli.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO)
 
 

F'dawn il-paġni ssib tagħrif aġġornat dwar l-attivitajiet tal-Kumitat tagħna kif ukoll dokumenti li jkunu ġew diskussi diġà.
 
Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jittratta l-iżvilupp tat-Trattati Ewropej kif ukoll l-implimentazzjoni tagħhom; ir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali; il-partiti politiċi Ewropej; u r-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew.
 
Matul din il-leġiżlatura, il-Kumitat għandu bosta xogħlijiet importanti x'jagħmel rigward l-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona – speċjalment dwar il-partijiet li huma maħsuba biex iqarrbu l-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha.
 
Barra mil-laqgħat ordinarji ta' kull xahar u l-laqgħat straordinarji li jsiru minn żmien għall-ieħor, il-Kumitat jorganizza seduti pubbliċi ta' smigħ jew laqgħat ta' ħidma fuq suġġetti speċifiċi. Nistgħu wkoll nikkummissjonaw studji, meta l-Membri tagħna jkunu jridu informazzjoni aktar dettaljata dwar xi ħaġa partikolari. F'dawn il-paġni ssib tagħrif dwar dan kollu.
 
Il-lista tal-Membri tagħna ssibha f'din il-paġna, u ssib ukoll l-indirizz ta' kuntatt tas-segretarjat. Jekk għandek xi mistoqsija speċifika dwar il-ħidma tal-Kumitat tagħna, nistiednek tikkuntattjana.
 
Carlo Casini, President