L-aħħar aħbarijiet

Next AFET Meeting

15-01-2018 - 16:32
AFET meeting

Nepalaidiet garām

Dokumenti utli

Xandiriet li jmiss

23-01-2018 09:00 / 12:30 AFET
23-01-2018 14:30 / 18:30 AFET

Librerija Multimidja

11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Laqgħa
04-12-2017 - 15:06
AFET Laqgħa
21-11-2017 - 15:12
AFET Laqgħa

Kelmtejn ta' merħba

Interview with David McAllister - AFET chair

Għażiż(a) viżitatur,

Merħba fis-sit tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew. Fost l-għadd dejjem jikber ta' sfidi, iżda anke ta' opportunitajiet li qed naffaċċjaw barra l-Unjoni Ewropea, aħna t-73 membru ta' dan il-kumitat nikkontribwixxu għad-definizzjoni tal-politika estera u ta' sigurtà tal-UE u nwettqu skrutinju tal-implimentazzjoni tagħha. Aħna niffokaw fuq kif jintużaw il-fondi Ewropej u l-appoġġ tagħna huwa rikjest għall-ftehimiet internazzjonali kollha li tiffirma l-UE. Dejjem infittxu li nħarsu l-interessi u l-valuri taċ-ċittadini tagħna barra l-Unjoni, filwaqt li naħdmu fil-qrib maż-żewġ sottokumitati tal-kumitat tagħna, is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem u dak għas-Sigurtà u d-Difiża.

Aktar dettalji

Setgħat u responsabilitajietKuntatti

Links