Dar

 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1. għall-qafas finanzjarju plurijennali tad-dħul u l-infiq ta' l-Unjoni u għas-sistema tar-riżorsi ta' l-Unjoni stess;
2. għall-prerogattivi baġitarji tal-Parlament, b'mod patikulari l-baġit ta' l-Unjoni u l-innegozjar u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet interistituzzjonali f'dan il-qasam;
3. għall-estimi tal-Parlament skond il-proċedura stabbilita fir-Regoli;
4. għall-baġit ta' entitajiet deċentralizzati;
5. għall-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew għall-Investiment li mhumiex parti mill-governanza ekonomika Ewropea;
6. biex jiddaħħal fil-baġit il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitat responsabbli għall-Ftehima ta' sħubija ACP-UE;
7. għall-implikazzjonijiet finanzjarji ta' l-atti kollha tal-Unjoni u għall-kompatibiltà tagħhom mal-qafas finanzjarju plurijennali, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitati rilevanti;
8. għall-issorveljar u l-valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti minkejja l-Artikolu 95(1), trasferimenti ta' approprjazzjonijiet, proċeduri li għandhom x'jaqsmu ma' l-organigrammi, approprjazzjonijiet amministrattivi u opinjonijiet dwar proġetti relatati mal-bini li jkollhom implikazzjonijiet finanzjarji qawwija;
9. għar-Regolament Finanzjarju, bl-esklużjoni ta' kwistjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-baġit.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Għeżież viżitaturi,
 
Merħba fil-paġna tal-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament li hu fergħa tal-awtorità baġitarja Ewropea. Il-Kumitat għall-Baġits, li jgħodd 41 membru u l-istess numru ta' sostituti, jiddiskuti, jeżamina, jemenda u japprova, flimkien mal-Kunsill tal-Ministri, il-baġit tal-Unjoni.
 
Fl-Istati Membri tal-UE, saħansitra qabel kellhom il-funzjoni ta' leġiżlatur, il-Parlamenti twaqqfu biex jagħtu l-kunsens tagħhom għat-tassazzjoni. Min-naħa tagħha, l-Unjoni Ewropea għadha ma tistax timponi taxxa għax, sakemm tingħata r-riżorsi proprji tagħha, din il-prerogattiva hi r-responsabilità tal-Istati Membri. Madankollu, l-Unjoni Ewropea għandha baġit għad-dispożizzjoni tagħha biex tlaħħam il-politiki tagħha u tiggarantixxi l-funzjonament tajjeb tal-istituzzjonijiet tagħha.
 
Jien se niddedika l-enerġija, l-esperjenza u l-konvinzjonijiet kollha tiegħi biex il-baġit Ewropa isir kredibbli bħala strument għall-promozzjoni tat-tkabbir u l-impjiegi. F'dan ir-rigward, bi ħsiebni nuża l-okkażjoni tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali bħala ċans effettiv biex dan jerġa' jiġi nnegozjat mal-Kunsill. Qed jistennewna wkoll kwistjonijiet importanti oħra, bħall-baġit taż-żona tal-euro, il-ħolqien ta' sistema ġenwina ta' riżorsi proprji jew il-problema rikorrenti tal-impenji pendenti. Il-Kumitat għall-Baġits bi ħsiebu jagħmel ħiltu kollha biex jagħti spinta u sinifikat ġodda għall-Ewropa.
 
Nixtieqlek żjara pjaċevoli!
 
Jean Arthuis