Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 8 September 2014
 
►from 15.00 to 18.30.
 
► meeting room: József Antall - JAN 6Q2

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, u għad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Parlament dwar il-kwittanza, inkluża l-proċedura għall-kwittanza interna, u għall-miżuri l-oħra li jakkumpanjaw jew li jimplimentaw dawn id-deċiżjonijiet;
 
2.    għall-għeluq, il-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet u tal-karti tal-bilanċ tal-Unjoni, tal-istituzzjonijiet tagħha u tal-entitajiet iffinanzjati minnha, inkluża d-deċiżjoni dwar liema approprjazzjonijiet għandhom jiġu riportati u s-saldu tal-bilanċi;
 
3.    għall-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment;
 
4.    għall-monitoraġġ tal-effettività fl-infiq tat-tipi differenti ta' finanzjament tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni, bl-involviment, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-kumitati speċjalizzati u b'azzjoni, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit,f'kooperazzjoni mal-kumitati speċjalizzati għall-eżami tar-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri;
 
5.    għar-relazzjonijiet mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), għall-indagar dwar frodi u irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, għall-miżuri li għandhom bħala skop il-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni ta' dawn il-każijiet, għall-protezzjoni riġida tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u l-azzjonijiet rilevanti mill-Prosekutur Pubbliku Ewropew f'dan il-qasam;
 
6.    għar-relazzjonijiet mal-Qorti tal-Awdituri, għall-ħatra tal-membri tagħha u għall-konsiderazzjoni tar-rapporti tagħha;
 
7.    għar-Regolament Finanzjarju għal dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll tal-baġit.
 
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Merħba bik fil-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew! Jien il-President tal-Kumitat li, f'din il-leġiżlatura, huwa magħmul minn 30 kollega li ġejjin minn 17-il Stat Membru. Il-kumitati normalment jiltaqgħu darba f'xahar.
 
Il-kumitat jikkontrolla l-użu li jsir mill-flus tal-baġit tal-UE (madwar EUR 130 biljun fis-sena). Il-ġestjoni tal-baġit hija prinċipalment f'idejn il-Kummissjoni Ewropea, li tuża l-maġġorparti tal-kwota tal-fondi: 80 % fl-Istati Membri u madwar 13 % fil-bqija tad-dinja. Is-7 % li jibqa' jinvolvu spejjeż purament amministrattivi. Aħna nivverfikaw jekk il-fondi ġewx użati konformi mar-regoli u jekk intlaħqux l-objettivi politiċi. Fi kliem ieħor, jekk iċ-ċittadini humiex jiksbu riżultati tajba għall-flus li jħallsu.
 
Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit huwa responsabbli wkoll għall-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u għall-Bank Ewropew tal-Investiment fil-Lussemburgu. Barra minn dan, jieħu ħsieb aspetti orizzontali tal-leġiżlazzjoni Ewropea.
 
Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-Lussemburgu hija punt ta' riferiment importanti għalina u  r-rapporti tagħha huma bażi importanti għax-xogħol tagħna.
 
Il-ġestjoni finanzjarja hija indikatur: jekk ma tiffunzjonax, dan jimplika li ma jiffunzjonawx ħafna affarijiet oħra.
 
Tista' ssib aktar informazzjoni fuq il-websajt tagħna. Jekk inti interessat ikkuntatjana.
 
Ihre Inge Gräßle