Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-aspetti kulturali ta' l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari:
(a)    it-titjib fil-konoxxenza u fid-disseminazzjoni tal-kultura,
(b)    il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika,
(c)    il-konservazzjoni u l-ħarsien tal-patrimonju kulturali, l-iskambji kulturali u l-kreazzjoni artistika;
 
2.    għall-politika ta' l-Unjoni fil-qasam ta' l-edukazzjoni, inkluż il-qasam ta' edukazzjoni ogħla fl-Ewropa, il-promozzjoni tas-sistema
       ta' skejjel Ewropej u t-tagħlim tul il-ħajja;
 
3.    għall-politika awdjoviżiva u l-aspetti kulturali u edukattivi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni;
 
4.    għall-politika dwar iż-żgħażagħ u l-iżvilupp ta' politika għall-isport u għall-attivitajiet rikreattivi;
 
5.    għall-politika ta' l-informazzjoni u tal-midja;
 
6.    għall-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi fl-oqsma tal-kultura u l-edukazzjoni u għar-relazzjonijiet ma' l-organizzazzjonijiet
       u l-entitajiet internazzjonali kkonċernati.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba għas-sit tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Hawnhekk se ssib tagħrif dwar il-ħidma tagħna - pereżempju, l-aġendi tal-laqgħat tagħna li jmiss, jew l-abbozzi tar-rapporti u l-emendi għalihom - u tagħrif dwar il-Membri tal-Kumitat, sabiex tkun tista' tikkuntattjahom direttament. Tista' wkoll issegwi l-laqgħat tal-Kumitat waqt li jkunu għaddejjin, permezz ta' streaming dirett fuq l-internet.
 
Fil-Parlament, il-Kumitat hu responsabbli għall-edukazzjoni, il-kultura, iż-żgħażagħ, l-isport u l-aspetti kulturali u edukattivi tal-politika medjatika tal-UE. Għandu rwol indaqs għal dak tal-gvernijiet tal-Istati Membri fl-adozzjoni ta' liġijiet ġodda u s-sorveljanza tal-programmi tal-UE f'dawn l-oqsma. Dawn jinkludu l-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, li jħallas għall-programm Erasmus għall-iskambju tal-istudenti, il-programm Kultura 2007, li jappoġġja l-Kapitali Kulturali Ewropej, u l-programm Media 2007, li għen fil-finanzjament għall-produzzjoni ta' għadd ta' films Ewropej ta' suċċess, bħal Slumdog Millionaire. Il-Kumitat regolarment jorganizza wkoll seduti ta' smigħ pubbliku biex jiġbor evidenza minn esperti dwar aspetti ta' ħidmietu.
 
Jiena kburi li nippresiedi dan il-Kumitat u nittama li dan is-sit se jkun ta' għajnuna biex tkun tista' ssegwi aktar faċilment l-attività tiegħu.  
 
Doris Pack
President, Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni