Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Thursday, 11 September from 9 a.m. to 12.30 p.m. in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002.
 
 
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem huwa sottokumitat tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ir-responsabilitajiet tiegħu huma deskritti fil-ħames paragrafu tal-mandat tal-Kumitat AFET:
 
  "għal kwistjonijiet li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tal-minoranzi u l-promozzjoni ta' valuri demokratiċi f'pajjiżi terzi. F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għad-drittijiet tal-bniedem. Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli, membri ta' kumitati u entitajiet oħra li għandhom kompetenzi f'dan il-qasam għandhom jiġu mistiedna sabiex jattendu l-laqgħat tas-sottokumitat."
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba bik fis-sit tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewropew li, minn meta ġie rikostitwit fl-2004, sar pjattaforma Ewropea importanti għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja.
 
Is-Sottokumitat, imsejjaħ ukoll id-DROI, jorganizza smigħ u diskussjonijiet dwar kull xorta ta’ kwistjonijiet rigward id-drittijiet tal-bniedem. Bħala riżultat ta’ dawn id-dibattiti, aħna nadottaw rapporti u riżoluzzjonijiet, biex b’hekk nikkontribwixxu għad-dibattitu internazzjonali dwar suġġetti bħall-piena kapitali, it-tortura jew il-ġlieda kontra l-impunità. Barra minn hekk, aħna nippruvaw nirreaġixxu malajr kemm jista’ jkun għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja billi nagħtu leħen lil dawk l-aktar milquta.
 
Ir-Rapport Annwali, dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li jagħti ħarsa lejn is-sitwazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem madwar id-dinja, jitfassal ukoll mid-DROI. Element ewlieni ieħor tal-ħidma tagħna huwa l-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, li jingħata f’Diċembru ta’ kull sena lil individwi jew organizzazzjonijiet li jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Fl-2013, se niċċelebraw il-25 anniversarju tiegħu.
 
Minn fuq il-websajt tista’ ssewgi l-laqgħat tagħna onlajn u tniżżel id-dokumenti kollha. Tabilħaqq, għalina huwa importanti ħafna li nagħtuk aċċess għal ħidmitna, minħabba li napprezzaw kull kontribut u tagħrif aġġornat mingħand id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, iċ-ċittadini u l-NGOs.