Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
 • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
 • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Titilfuhix
 
Plenary vote on ECON reports

The following ECON reports will be voted in Plenary in April II in Strasbourg:
 
 • Single Resolution Mechanism
 • Markets in financial instruments and amendment of the EMIR Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
 • Markets in financial instruments and repeal of Directive 2004/39/EC
 • UCITS V
 • Securities settlement and central securities depositories
 • Payment Accounts
 • Key information documents for investment products
 • Statistics in trade
 • Actions for damages

   
Possible adoption by Lithuania of the euro

Lithuania is the next Member State expected to adopt the euro, as of 1 January 2015.  The standard decision-making procedure in Council during June and July involves the consultation of the European Parliament which is particularly challenging this year due to European Parliament elections.
While the formal decision has to be taken by the new incoming ECON and Parliament, the current ECON Committee is undertaking most of the substantial preparation of the procedure. This informal preparatory work under the Rapporteur Mr Werner Langen (EPP, DE) is now progressing towards a vote of the informal ECON report on 7 April. This report will not be tabled to Plenary under this Parliament but remain unfinished business with a de facto political ECON mandate that will need to be reconfirmed by the new ECON committee. The new Parliament and new ECON will have to formally deal with this file as a matter of urgency in the beginning of July, towards an adoption in Plenary on 14-17 July 2014.
 
Monday, 7 April, room JAN 4Q2

   
“The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills"

Following a request by the European Parliament, in 2013 a Commission Expert Group on "The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills" was set up under the chairmanship of Ms Tumpel-Gugerell, former Member of the Governing Board of the European Central Bank.
This Public Hearing was the first occasion to present the Expert Group's final report to the general public. On top of the Chairwoman, four other members of the expert group were also present and gave some comments on their joint report.
 
Tuesday, 1 April from 15:00-17:00, room PHS 3C50

   
ECON delegations to Poland and to Washington

An ECON delegation visited Warsaw on 24/25 March to assess Poland's progress towards euro adoption. Members held exchanges with the Polish Government, the Parliament, the Central Bank, the Financial Supervision Authority, and representatives of banking sector, employers and trade unions.
 
An ECON delegation visited Washington on 24-26 March to discuss financial services regulation, the role of fin. services in TTIP, macro-economic policies and the fight against tax evasion. Members held exchanges with Members of Congress, US Treasury and US supervisory authorities, and think tanks.

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-politiki ekonomiċi u monetarji ta' l-Unjoni, għall-operat ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja u għas-sistema monetarja u finanzjarja Ewropea (inklużi r-relazzjonijiet ma' l-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet rilevanti);
 
2.    għall-moviment ħieles tal-kapital u tal-pagamenti (pagamenti trans-fruntiera, żona ta' pagament uniku, bilanċ ta' pagamenti, moviment ta' kapital u politika ta' self u tislif, kontroll tal-moviment ta' kapital li ġej minn pajjiżi terzi, miżuri li għandhom bħala skop li jinkoraġġixxu l-esportazzjoni tal-kapital ta' l-Unjoni);
 
3.    għas-sistema internazzjonali monetarja u finanzjarja (inklużi r-relazzjonijiet ma' l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet finanzjarji u monetarji);
 
4.    għar-regoli dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna Statali jew pubblika;
 
5.    għad-dispożizzjonijiet fiskali;
 
6.    għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' servizzi, istituzzjonijiet u swieq finanzjarji, inkluż ir-rappurtaġġ finanzjarju, il-verifika, ir-regoli dwar il-kontabilità, it-tmexxija ta' kumpaniji u kwistjonijiet oħra marbuta mal-liġi dwar il-kumpaniji u li jikkonċernaw speċifikament is-servizzi finanzjarji.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Il-Parlament Ewropew għandu rwol kbir fit-tfassil tal-aġenda fil-qasam tal-politiki Ewropej u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) huwa ta' importanza ewlenija fix-xogħol tal-Parlament. Huwa responsabbli għal kwistjonijiet bħalma huma l-politiki ekonomiċi u monetarji tal-UE, il-politiki tat-taxxa u tal-kompetizzjoni, il-moviment ħieles tal-kapital u r-regolazzjoni tas-servizzi finanzjarji (il-banek, l-assigurazzjoni, il-fondi tal-pensjonijiet, il-ġestjoni tal-assi/fondi, il-kontabilità, is-sistemi monetarji u finanzjarji internazzjonali eċċ.). Barra minn hekk, minħabba li l-kotra tax-xogħol tal-Parlament issir fil-livell tal-Kumitati, huwa l-ECON li jieħu ħsieb il-parti l-kbira tal-ħidma Parlamentari dwar dawn l-oqsma ekonomiċi u monetarji prominenti. B'hekk l-ECON jinsab fil-qalba tax-xogħol tal-Parlament dwar il-kriżi ekonomika u finanzjarja li għaddejjin minnha, u għaldaqstant għandu influwenza sinifikanti fuq l-aġenda politika, sew fl-UE kif ukoll internazzjonalment.
 
F'dak li jirrigwarda l-politiki monetarji tal-Unjoni u l-funzjonament tal-Unjoni Monetarja Ewropea u s-Sistema Monetarja Ewropea, l-obbligu li l-BĊE jagħti rendikont lill-Parlament huwa ta' importanza sinifikanti, minħabba li jservi ta' kontrapiż importanti għall-indipendenza tal-bank ċentrali.
 
L-ECON jaqdi funzjoni ewlenija fit-tiswir tal-leġiżlazzjoni tal-UE, minħabba l-Parlament, flimkien mal-Kunsill, huwa koleġiżlatur fil-parti l-kbira tal-oqsma ta' politika tal-UE. Il-liġijiet tal-UE spiss jiddeterminaw il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali fl-Istati Membri, speċjalment fis-servizzi finanzjarji u, wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, fil-qasam tal-governanza ekonomika Ewropea. Dan jagħti lok biex il-Membri tal-ECON isawru l-leġiżlazzjoni tal-UE f'dawn l-oqsma importanti ta' politika tal-UE.