Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Titilfuhix
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti
 
Kumitat responsabbli:
1.    għall-politika ambjentali u għall-miżuri ta' protezzjoni ta' l-ambjent, b'mod partikulari dawk li jikkonċernaw:
(a)    it-tniġġis ta' l-arja, tal-ħamrija u ta' l-ilma, l-immaniġġjar u r-riċiklaġġ ta' l-iskart, is-sustanzi u l-taħlitiet perikolużi, il-livelli tal-ħsejjes, il-bidla fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità,
(b)    l-iżvilupp sostenibbli,
(c)    il-miżuri u l-ftehimiet internazzjonali u reġjunali għall-protezzjoni ta' l-ambjent,
(d)    it-tiswija ta' ħsara ambjentali,
(e)    il-protezzjoni ċivili,
(f)    l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent;
(g)    l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi;
 
2.    għas-saħħa pubblika, b'mod partikulari:
(a)    il-programmi u l-miżuri speċifiċi fil-qasam tas-saħħa pubblika,
(b)    il-prodotti farmaċewtiċi u kożmetiċi,
(c)    l-aspetti tas-saħħa tat-terroriżmu bijoloġiku,
(d)    l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard;
 
3.    għall-kwistjonijiet ta' sikurezza ta' l-ikel, b'mod partikulari:
(a)    it-tikkettar u s-sikurezza tal-prodotti ta' l-ikel,
(b)    il-leġislazzjoni veterinarja dwar il-protezzjoni mir-riskji għas-saħħa tal-bniedem; il-kontrolli ta' saħħa pubblika fuq il-prodotti ta' l-ikel u fuq is-sistemi tal-produzzjoni ta' l-ikel,
(c)    l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Ikel u l-Uffiċju Ewropew għall-Ikel u s-Servizzi Veterinarji.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba
 
 

Merħba fis-sit tal-Kumitat ENVI.
 
Il-Kumitat tagħna, magħmul minn 71 membru, huwa l-akbar kumitat leġislattiv fil-Parlament Ewropew. Qegħdin naħdmu sabiex naraw li l-ħafna tħassib taċ-ċittadini ta' madwar l-Ewropa jiġi rifless fil-leġiżlazzjoni ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza tal-ikel. Il-Parlament Ewropew kiseb setgħat koleġiżlattivi fil-maġġoranza l-kbira tal-kwistjonijiet diskussi fl-ENVI, li għamluh wieħed mill-aktar kumitati influwenti.
 
Il-ħidma tagħna fil-qasam tal-politika ambjentali tinkludi kwistjonijiet li jvarjaw mir-regolamentazzjoni ta' sustanzi kimiċi tossiċi sal-preservazzjoni tal-bijodiversità tal-Ewropa. Il-Kumitat jaħdem ukoll favur il-promozzjoni ta' Ewropa effiċjenti fir-rigward tar-riżorsi u sostenibbli. Il-ġlieda kontra t-tibdil tal-klima hija fil-qalba tax-xogħol tal-Kumitat tagħna.
 
L-iskandli tal-ikel riċenti fl-Istati Membri enfasizzaw il-bżonn għal sikurezza tal-ikel aħjar. Nistudjaw b'mod kritiku l-leġiżlazzjoni li tirrigwarda r-regolamentazzjoni tal-prodotti tal-ikel.  L-għoti ta' informazzjoni aħjar lill-konsumatur, eż. permezz tat-tikkettjar ta' prodotti b'mod aktar ċar u mhux ambigwu huwa tħassib ewlieni tal-Kumitat ENVI.
 
Fil-qasam tas-Saħħa Pubblika, il-Kumitat ENVI qed jagħmel ħiltu sabiex jipproponi soluzzjonijiet Ewropej għal problemi relatati mas-saħħa. Eżempji reċenti tal-ħidma tagħna jinkludu s-sikurezza ta' prodotti farmaċewtiċi u kożmetiċi, il-ġlieda kontra prodotti mediċinali foloz u d-difiża tad-drittijiet tal-pazjent. 
 
Nisperaw li dan is-sit jagħtik stampa aħjar tax-xogħol tagħna u nistednuk sabiex tikkummenta dwar kull kwistjoni li tinteressak.
 
Matthias Groote