Dar

 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

INTA 20-03-2014 - 11:06  

About 98% of the customs duties that Ukrainian goods exporters pay at EU borders would be removed by a proposal backed by the European Parliament’s International Trade Committee on Thursday. This unilateral measure would boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
għall-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-twaqqif u l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni ta' l-Unjoni u mar-relazzjonijiet ekonomiċi esterni tagħha, b'mod partikulari:
 
1.    ir-relazzjonijiet finanzjarji, ekonomiċi u kummerċjali ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet reġjonali;
2.    il-miżuri ta' armonizzazzjoni teknika jew ta' standardizzazzjoni teknika f'oqsma koperti minn strumenti ta' dritt internazzjonali;
3.    ir-relazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti u ma' organizzazzjonijiet li jippromwovu integrazzjoni ekonomika u kummerċjali fuq livell reġjonali barra mill-Unjoni;
4.    ir-relazzjonijiet ma' l-Organizzazzjoni Dinjija għall-Kummerċ (WTO), inkluża d-dimensjoni parlamentari tagħha.
 
Il-kumitat jikkomunika mad-delegazzjonijiet interparlamentari u ad hoc li huma rilevanti dwar l-aspetti ekonomiċi u kummerċjali tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Għażiż viżitatur,
 
Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA).
Hawn issib l-aġendi u d-dokumenti ta' ħidma tal-Kumitat. Issib ukoll għad-dispożizzjoni tiegħek il-fuljetti tal-aħbarijiet tal-INTA, inklużi dettalji dwar rapporti u seduti ta' smigħ li jkunu għaddejjin.
 
Mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, il-PE għandu rwol deċiżiv fid-definizzjoni tal-politika kummerċjali tal-PE, li tkopri kwistjonijiet dwar il-kummerċ internazzjonali fl-oġġetti u s-servizzi, l-aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali u l-Investiment Barrani Dirett. Minn issa 'l quddiem, il-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ u l-ftehimiet dwar il-kummerċ internazzjonali jistgħu jiġu implimentati biss bil-qbil tal-PE, bħala r-rappreżentant taċ-ċittadini Ewropej.  
 
Jien fiduċjuż li dan is-sit se jservi ta' għodda effiċjenti ta' tiftix u li se jippermetti li ċ-ċittadini Ewropej jifhmu aħjar ix-xogħol u l-proċeduri tal-INTA, kif ukoll il-politika tal-Unjoni dwar il-kummerċ b'mod ġenerali.  
 
Nirringrazzjawk taż-żjara tiegħek. Jekk ikollok xi mistoqsija dwar il-ħidma tal-Kumitat, nitolbok tikkuntattja lis-Segretarjat.