Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
1. għall-politika industrijali tal-Unjoni u miżuri relatati, u għall-applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda, inklużi l-miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;
2. għall-politika tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż ix-xjenza u t-teknoloġija kif ukoll it-tixrid u l-esplojtazzjoni tar-riżultati tar-riċerka;
3. għall-politika spazjali Ewropea;
4. għall-attivitajiet taċ-Ċentru tar-Riċerka Konġunta, il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-Istitut tal-Materjali u l-Kejl ta' Referenza, kif ukoll il-JET, l-ITER u proġetti oħra fl-istess qasam;
5. għall-miżuri tal-Unjoni fil-qasam tal-politika tal-enerġija b'mod ġenerali u fil-kuntest tal-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern tal-enerġija, inklużi miżuri relatati ma';
(a) is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni,
(b) il-promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar tal-enerġija u l-iżvilupp ta’ forom ta’ enerġija ġodda u li jiġġeddu,
(c) il-promozzjoni tal-interkonnessjoni ta' netwerks tal-enerġija u l-effiċjenza tal-enerġija, inkluż it-twaqqif u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur tal-infrastruttura tal-enerġija;
6. għat-Trattat Euratom u l-Aġenzija għall-Provvista tal-Euratom; għas-sikurezza nukleari, għall-għeluq tal-istabbilimenti nukleari u għat-tneħħija tal-iskart fis-settur nukleari;
7. għas-soċjetà tal-informazzjoni, it-teknoloġija tal-informazzjoni u n-netwerks u s-servizzi ta' komunikazzjoni, inkluż it-teknoloġiji u l-aspetti ta' sigurtà u t-twaqqif u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni, kif ukoll l-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA).
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Peress li l-iskop predominanti tiegħu hu r-reindustrijalizzazzjoni, il-Kumitat ITRE se jkollu erba' oqsma prijoritarji fuq xiex jikkonċentra.
 
L-ewwel nett, irridu niżguraw li l-qafas ġuridiku u ekonomiku tal-UE jippermetti li s-settur industrijali Ewropew isir aktar innovattiv. Dan se jirrikjedi l-adattament u l-mobilizzazzjoni tal-programmi tal-UE għar-riċerka u l-iżvilupp u għall-edukazzjoni sabiex jirrispondu effettivament għall-ħtiġijiet reali tal-industrija.
 
It-tieni nett, il-politiki tal-UE jridu jagħtu spinta lill-iżvilupp u lit-tkabbir tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju Ewropej. L-għajnuna biex jissaħħu l-impriżi żgħar u ta' daqs medju tinvolvi kemm il-finanzjament, kif ukoll l-aċċessibilità tal-programmi ta' riċerka, l-iskemi ta' taħriġ għall-iżvilupp tal-ħiliet jew il-leġiżlazzjoni fiskali.
 
It-tielet qasam prijoritarju tagħna hu l-bini ta' suq diġitali tassew Ewropew li jġib miegħu l-vantaġġi ta' skala biex inaqqas l-ispejjeż u jixpruna l-innovazzjoni mill-impriżi tal-Ewropa. L-istorja kemm tal-Kumitat ITRE u kemm tal-Parlament kollu kemm hu tixhed ir-riżultati pożittivi ħafna f'dan il-qasam – u aħna, b'leġiżlazzjoni ġdida, se nkomplu nagħmlu passi 'l quddiem.
 
L-aħħar element, għalkemm forsi hu l-aktar importanti, hu li l-isfruttament tal-potenzjal sħiħ tal-politika komuni tal-UE dwar l-enerġija se jkun prijorità fundamentali għalina. Hu biss permezz tas-sigurtà enerġetika li nistgħu nagħmlu l-ekonomija tagħna kompetittiva fuq livell globali u nevitaw li tmur lura.
 
L-objettiv tagħna hu li nġibu lill-ekonomija Ewropea lura fit-triq tat-tkabbir, u li dan nagħmluh b'mod sostenibbli. L-Ewropa rridu nagħmluha post aħjar fejn ngħixu.