Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Titilfuhix
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

ITRE 18-03-2014 - 11:56  

Internet providers should no longer be able to block or slow down internet services provided by their competitors, says the Industry Committee which on Tuesday approved rules to protect net neutrality. Under the latest draft EU “telecoms” package legislation, MEPs also voted against "roaming charges", extra costs for using a mobile phone in another EU country. These charges should be banned from 15 December 2015, MEPs say.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
  1. għall-politika industrijali ta' l-Unjoni u għall-applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda, inklużi l-miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' l-intrapriżi żgħar u medji;
  2. għall-politika ta' l-Unjoni dwar ir-riċerka, inluż it-tixrid u l-esplojtazzjoni tar-riżultati tar-riċerka;
  3. għall-politika spazjali;
  4. għall-attivitajiet taċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta u ta' l-Uffiċju Ċentrali għall-Kejl Nukleari, kif ukoll il-JET, l-ITER u proġetti oħra fl-istess qasam;
  5. għall-miżuri Komunitarji fil-qasam tal-politika ta' l-enerġija b'mod ġenerali, għas-sigurtà tal-provista ta' l-enerġija u għall-effiċjenza ta' l-enerġija, inkluż it-twaqqif u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur ta' l-infrastruttura ta' l-enerġija;
  6. għat-Trattat Euratom u l-Aġenzija ta' Provista tal-Euratom; għas-sigurtà nukleari, għall-għeluq ta' l-istabbilimenti nukleari u għat-tneħħija ta' l-iskart fis-settur nukleari;
  7. għas-soċjetà ta' l-informazzjoni u għat-teknoloġija ta' l-informazzjoni, inkluż it-twaqqif u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur ta' l-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba fis-sit tal-Kumitat ITRE.
 
Sal-elezzjonijiet li jmiss, il-Membri tal-Kumitat ITRE se jkomplu jagħtu kontribut għad-definizzjoni ta' politiki u qafas leġiżlattiv fuq żmien fit-tul maħsub biex ikun hemm Ewropa aħjar u aktar kompetittiva.
 
Il-Kumitat ITRE se jeżamina l-proposti leġiżlattivi dwar ir-Riċerka; il-politika tal-UE dwar ir-riċerka għas-snin li ġejjin trid tiġi ridefinita sabiex tkun tista' tiffaċċja sfidi ġodda. L-industrija tat-telekomunikazzjonijiet se ssir aktar kompetittiva u l-prezzijiet għall-konsumaturi se jorħsu.
 
Fil-qasam importanti tal-enerġija, l-Ewropa trid tindirizza d-dgħufijiet tagħha u tipprovdi soluzzjonijiet. Ammonti kbar ta' flus jintefqu fuq l-importazzjoni taż-żejt u tal-gass. Huwa importanti li ċ-ċittadini u l-industrija jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom enerġija bi prezzijiet raġonevoli. L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli u emissjonijiet aktar baxxi tal-gassijiet serra huma wkoll kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati.
 
L-iżviluppi ġodda u l-innovazzjonijiet, ukoll fil-qasam tal-internet u tat-teknoloġiji tal-komunikazzjoni, jista' jkollhom rwol importanti għaċ-ċittadini u l-industrija.
 
Jekk irridu nkunu effettivi u nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għall-ħajjiet taċ-ċittadini, neħtieġu l-għajnuna taċ-ċittadini u li niskambjaw informazzjoni mal-atturi tas-soċjetà ċivili. Djalogu kostanti biss jippermetti li nsibu l-aħjar bilanċ bejn id-diversi pożizzjonijiet. L-għan ta' dan is-sit huwa li jagħti informazzjoni dwar il-ħidma tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.
 
Amalia Sartori