Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 7 April 2014, 15.00 - 18.30.
 
Latest studies / notes prepared by EAVA / IMPA and linked to the committee:

   
 
Titilfuhix
 
“One of Us” Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative “One of Us” will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health. The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us via e-mail: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu.
 
 

   
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea, għall-qbil ta' l-atti ta' l-Unjoni Ewropea mal-leġiżlazzjoni primarja, b'mod partikulari l-għażla tal-bażi legali u r-rispett tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;
 
2.    għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi internazzjonali, għal dak li jikkonċerna l-Unjoni Ewropea;
 
3.    għas-simplifikazzjoni tal-liġi Ewropea, b'mod partikulari l-proposti leġiżlattivi għall-kodifikazzjoni uffiċjali tagħha;
 
4.    għall-protezzjoni legali tad-drittijiet u l-prerogattivi tal-Parlament, inkluża l-parteċipazzjoni tal-Parlament f'kawżi miftuħa fil-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Prim' Istanza;
 
5.    għall-atti Komunitarji li jaffettwaw il-liġijiet ta' l-Istati Membri, b'mod partikulari fl-oqsma:
(a)    tal-liġi ċivili u kummerċjali,
(b)    tal-liġi dwar il-kumpaniji,
(c)    tal-liġi dwar il-proprjetà intellettwali,
(d)    tal-liġi proċedurali;
 
6.    għall-miżuri rigward il-koperazzjoni ġudizzjarja u amministrattiva fil-qasam ċivili;
 
7.    għar-responsabbiltà ambjentali u għas-sanzjonijiet applikabbli għal delitti kontra l-ambjent;
 
8.    għall-kwistjonijiet etiċi li għandhom x'jaqsmu ma' teknoloġiji ġodda, bl-applikazzjoni tal-proċedura b'kumitati assoċjati mal-kumitati rilevanti;
 
9.    għall-Istatut tal-Membri u għar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej;
 
10.    għall-privileġġi u l-immunitajiet, kif ukoll għall-verifika tal-kredenzjali tal-Membri;
 
11.    għall-organizzazzjoni u għall-istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja;
 
12.    għall-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Il-Kumitat, magħruf ukoll bħala "Juri", l-akronimu tiegħu bil-Franċiż, huwa involut mill-qrib fil-ħidma biex iċ-ċittadini jingħataw għajnuna f'ħajjiethom ta' kuljum fl-Unjoni kollha, permezz tar-responsabbiltà tiegħu għal-leġiżlazzjoni fil-qasam tad-dritt ċivili u d-dritt internazzjonali privat.  Bħala l-Kumitat responsabbli għad-dritt tal-kumpaniji, jinsab ukoll minn ta' quddiem fix-xogħol biex jiffaċilita l-ħidma tal-azjendi li jikkummerċaw fis-suq intern. Il-kompetittività wkoll hija fil-qalba tal-preokkupazzjonijiet tagħna, b'mod partikolari permezz tad-dibattitu l-kbir li jinsab għaddej bħalissa dwar il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali u industrijali.
 
Il-Kumitat huwa responsabbli wkoll għal-leġiżlazzjoni li tiggverna l-amministrazzjoni tal-Unjoni u għal dik parlamentari, li tinkludi l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, l-immunità parlamentari u l-verifika tal-kredenzjali tal-Membri wara li jiġu eletti.
 
Dan il-Kumitat għandu wkoll rwol speċjalizzat ħafna bħala l-konsulent legali tal-Parlament rigward ċertu għadd ta' kwistjonijiet orizzontali: il-bażi legali ta' atti tal-Unjoni, atti implimentattivi u ddelegati, is-sussidjarjetà u t-tilwim li jinvolvi l-Parlament. Fost il-kompiti tal-qofol tal-Kumitat hemm ukoll it-tkabbir tal-għarfien dwar il-leġiżlazzjoni aħjar u dwar l-isfidi tas-semplifikazzjoni.
 
Nittama li dan is-sit ikunlek utli u informattiv.
 
Dejjem tiegħek,
 

Klaus-Heiner Lehne, President