Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumenti relatati fid-dossier CJ03/8/13979