Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 21 January 2015, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
L-aħbarijiet kollha  
Building European military capabilities

On 3 December, the Subcommittee exchanged views with General Jean-Paul Paloméros, Supreme Allied Commander Transformation, NATO and Claude-France Arnould, Chief Executive, European Defence Agency, on military capability development in Europe, after the Wales NATO Summit and before the 2015 European Council.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
Financial rules applicable to the Union budget

On 3 December, the Subcommittee considered the draft opinion on Financial rules applicable to the general budget of the Union, by Rapporteur Christian Ehler (EPP). The committee responsible is BUDG (Rapporteur: Ingeborg Gräßle, EPP).
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
Security situation in the South Caucasus

On 3 December, the Subcommittee debated the security situation in the South Caucasus after the signature of the "strategic partnership" between the Russian Federation and Georgia's breakaway region of Abkhazia with H.E. Natalie Sabanadze, Ambassador of Georgia to the EU.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
Briefings on Defence Council and CSDP Civilian Missions

On 3 December, the Subcommittee discussed the state of play of the EU's civilian missions with Kenneth Deane, Director, Civilian Planning and Conduct Capability, EEAS. It was also debriefed on the results of the Foreign Affairs Council (Defence) held on 18 November, by Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS.
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża huwa sottokumitat tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ir-responsabilitajiet tiegħu huma deskritti fl-ewwel paragrafu tal-mandat tal-Kumitat:

"Kumitat responsabbli:
1. għall-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika komuni ta' sigurtà u ta' difiża (PKSD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għas-sigurtà u d-difiża."
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Il-paċi u s-sigurtà tagħna, li qatt m'għandhom jiġu sottovalutati, kulma jmur qed jiġu aktar mhedda minn avvenimenti li qed iseħħu kemm fuq l-għatba tagħna kif ukoll aktar 'l bogħod.  It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprevedi l-bażi legali għal azzjoni effettiva mill-Istati Membri biex jindirizzaw dawn it-theddidiet fil-viċinat tal-UE.
 
Mit-twaqqif tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) fl-1990 sat-30 missjoni ċivili u militari mwettqa minn dak iż-żmien, l-UE kkontribwiet għall-istabilità u għenet biex tinżamm il-paċi fil-Balkani, fil-Kawkasu tan-Nofsinhar, fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani. Fl-2013 il-mexxejja tal-UE nedew pjan ta' azzjoni għal kapaċitajiet aktar effettivi u impetus ġdid għall-PSDK, filwaqt li enfasizzaw ir-relazzjoni importanti tagħna man-NATO.
 
Is-sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE) stabbilixxa lilu nnifsu bħala forum ċentrali għat-trawwim tad-dibattitu u biex jiġu eżaminati l-iżviluppi tal-PSDK f'termini ta' istituzzjonijiet, kapaċitajiet u operazzjonijiet. Huwa għodda essenzjali biex dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-PSDK ikunu marbuta li jagħtu rendikont u biex il-politika tinfthiem miċ-ċittadini tal-UE.
 
F'din it-tmien leġiżlatura, is-SEDE se jkompli janalizza bir-reqqa l-PSDK, filwaqt li jaċċerta li jirrispondi malajr u b'mod effettiv għall-isfidi ġodda u dawk eżistenti għas-sigurtà tal-Unjoni u taċ-ċittadini tagħha.
 
Anna Fotyga
SEDE Chair