Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
The next SEDE meetings

will take place on Wednesday, 24 September 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 and on Monday, 13 October 2014, 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting on 1st October 2014 is cancelled.
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
L-aħbarijiet kollha  
Iraq/Syria and beyond: International security threat by ISIS

On 24 September 2014 the Subcommittee jointly with the Committee on Foreign Affairs debated the security threat by ISIS in Iraq, Syria and beyond with Gilles de Kerchove, EU Counter-Terrorism Coordinator, John O'Rourke, Head of Division, "Arabian Peninsula, Iran and Iraq", EEAS and Florence Gaub, Senior Analyst, EU Institute for Security Studies.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
The future of territorial defence in Europe

On 24 September 2014 the Subcommittee debated the future of territorial defence in Europe in context of the current security situation with Timo S. Koster, Director Defence Policy and Capabilities Directorate, NATO, Petros Mavromichalis, Head of Division "EU Situation Room", EEAS and Jo Coelmont, Senior Associate Fellow, Egmont Institute.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
Exchange of views with the Chairman of the EU Military Committee

On 24 September 2014 the Subcommittee exchanged views with General Patrick de Rousiers, Chairman of the EU Military Committee, on the development of the CSDP and on EU military operations.
 
 

   
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
SEDE 24-09-2014 - 09:25  

The security threat posed by the so-called Islamic State in Iraq, Syria and elsewhere in the world will be debated with EU Counter-Terrorism Coordinator Gilles de Kerchove at a meeting of Security and Defence Subcommittee and Foreign Affairs Committee MEPs on Wednesday. The debate starts at 15:00.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża huwa sottokumitat tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ir-responsabilitajiet tiegħu huma deskritti fl-ewwel paragrafu tal-mandat tal-Kumitat:

"Kumitat responsabbli:
1. għall-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika komuni ta' sigurtà u ta' difiża (PKSD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għas-sigurtà u d-difiża."
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Il-paċi u s-sigurtà tagħna, li qatt m'għandhom jiġu sottovalutati, kulma jmur qed jiġu aktar mhedda minn avvenimenti li qed iseħħu kemm fuq l-għatba tagħna kif ukoll aktar 'l bogħod.  It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprevedi l-bażi legali għal azzjoni effettiva mill-Istati Membri biex jindirizzaw dawn it-theddidiet fil-viċinat tal-UE.
 
Mit-twaqqif tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) fl-1990 sat-30 missjoni ċivili u militari mwettqa minn dak iż-żmien, l-UE kkontribwiet għall-istabilità u għenet biex tinżamm il-paċi fil-Balkani, fil-Kawkasu tan-Nofsinhar, fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani. Fl-2013 il-mexxejja tal-UE nedew pjan ta' azzjoni għal kapaċitajiet aktar effettivi u impetus ġdid għall-PSDK, filwaqt li enfasizzaw ir-relazzjoni importanti tagħna man-NATO.
 
Is-sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE) stabbilixxa lilu nnifsu bħala forum ċentrali għat-trawwim tad-dibattitu u biex jiġu eżaminati l-iżviluppi tal-PSDK f'termini ta' istituzzjonijiet, kapaċitajiet u operazzjonijiet. Huwa għodda essenzjali biex dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-PSDK ikunu marbuta li jagħtu rendikont u biex il-politika tinfthiem miċ-ċittadini tal-UE.
 
F'din it-tmien leġiżlatura, is-SEDE se jkompli janalizza bir-reqqa l-PSDK, filwaqt li jaċċerta li jirrispondi malajr u b'mod effettiv għall-isfidi ġodda u dawk eżistenti għas-sigurtà tal-Unjoni u taċ-ċittadini tagħha.
 
Anna Fotyga
SEDE Chair