Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża huwa sottokumitat tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ir-responsabilitajiet tiegħu huma deskritti fl-ewwel paragrafu tal-mandat tal-Kumitat:
 
"Kumitat responsabbli:
1.    għall-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika Ewropea ta' sigurtà u ta' difiża (PESD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għas-sigurtà u d-difiża."
 
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

"Mill-bidu tagħha fl-1999, il-Politika ta' Sigurtà u Difiża Komuni (PSDK) għamlitha possibbli għall-Unjoni Ewropea li turu l-kapaċità tagħha biex taġixxi b'mod effikaċi u utli fid-dinja. Aktar minn għoxrin missjoni ċivili u militari twettqu mill-Unjoni, li kkontribwixxew għall-istabbiltà u ż-żamma tal-paċi fil-Balkani, il-Kawkasu tan-Nofsinhar, l-Afrika, il-Lvant Nofsani u l-Asja.
 
Iżda sabiex politika Ewropea tkun leġittima bis-sħiħ, jiġifieri mifhuma, aċċettata u anke mitluba miċ-ċittadini tal-Istati Membri, huwa meħtieġ li l-Parlament Ewropew ikun involut fid-deċiżjonijiet.
 
Għalija, ir-rwol tas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża huwa preċiżament li jeżamina l-iżviluppi tal-PSDK fil-livell istituzzjonali, dak tal-kapaċità u dak operattiv u li jiżgura li l-kwistjonijiet ta' sigurtà u ta' difiża ma jibqgħux limitati għad-dibattiti tal-esperti, imma li jirrispondu wkoll għat-tħassib espress miċ-ċittadini Ewropej."
 
Arnaud Danjean