Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 5 November 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
 
CSDP partnerships: the participation of neighbouring countries

On 13 October, the Subcommittee exchanged views on the participation of neighbouring countries in CSDP partnerships with Alessandro Mariani, Head of Division, CSDP Policy, Partnerships and Agreements, CMPD, EEAS, and Tamar Kekenadze, Civilian Representative of the Ministry of Defence of Georgia to EU and NATO and Maj. Gen. Borys Kremenetskyi, Defence and Military Adviser, Mission of Ukraine to the EU.  
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
The future of CSDP-related research

On 13 October, the Subcommittee debated the future of CSDP-related research with Denis Roger, Director, European Synergies and Innovation, European Defence Agency and Sławomir Tokarski, Head of Unit, Defence, aeronautic and maritime industries, DG Enterprise and Industry, European Commission.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
SEDE 24-09-2014 - 09:25  

The security threat posed by the so-called Islamic State in Iraq, Syria and elsewhere in the world will be debated with EU Counter-Terrorism Coordinator Gilles de Kerchove at a meeting of Security and Defence Subcommittee and Foreign Affairs Committee MEPs on Wednesday. The debate starts at 15:00.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża huwa sottokumitat tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ir-responsabilitajiet tiegħu huma deskritti fl-ewwel paragrafu tal-mandat tal-Kumitat:

"Kumitat responsabbli:
1. għall-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika komuni ta' sigurtà u ta' difiża (PKSD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għas-sigurtà u d-difiża."
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Il-paċi u s-sigurtà tagħna, li qatt m'għandhom jiġu sottovalutati, kulma jmur qed jiġu aktar mhedda minn avvenimenti li qed iseħħu kemm fuq l-għatba tagħna kif ukoll aktar 'l bogħod.  It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprevedi l-bażi legali għal azzjoni effettiva mill-Istati Membri biex jindirizzaw dawn it-theddidiet fil-viċinat tal-UE.
 
Mit-twaqqif tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) fl-1990 sat-30 missjoni ċivili u militari mwettqa minn dak iż-żmien, l-UE kkontribwiet għall-istabilità u għenet biex tinżamm il-paċi fil-Balkani, fil-Kawkasu tan-Nofsinhar, fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani. Fl-2013 il-mexxejja tal-UE nedew pjan ta' azzjoni għal kapaċitajiet aktar effettivi u impetus ġdid għall-PSDK, filwaqt li enfasizzaw ir-relazzjoni importanti tagħna man-NATO.
 
Is-sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE) stabbilixxa lilu nnifsu bħala forum ċentrali għat-trawwim tad-dibattitu u biex jiġu eżaminati l-iżviluppi tal-PSDK f'termini ta' istituzzjonijiet, kapaċitajiet u operazzjonijiet. Huwa għodda essenzjali biex dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-PSDK ikunu marbuta li jagħtu rendikont u biex il-politika tinfthiem miċ-ċittadini tal-UE.
 
F'din it-tmien leġiżlatura, is-SEDE se jkompli janalizza bir-reqqa l-PSDK, filwaqt li jaċċerta li jirrispondi malajr u b'mod effettiv għall-isfidi ġodda u dawk eżistenti għas-sigurtà tal-Unjoni u taċ-ċittadini tagħha.
 
Anna Fotyga
SEDE Chair