Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
The next SEDE meeting

will take place on Thursday, 20 November 2014, 9:00-12:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
L-aħbarijiet kollha  
Security situation in the Baltic Sea

The Subcommittee will exchange views with Airis Rikveilis, Defence Counsellor to NATO and the EU, Latvia and Tomasz Szatkowski, President of the National Centre for Strategic Studies, Poland, on the security situation in the Baltic Sea basin.
 
When: 20 November 2014, 9:00-10:30        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

 
Għal aktar informazzjoni
 
Presentation of the Maritime Security Strategy Action Plan

The Subcommittee will exchange views on the forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan with Paola Imperiale, Maritime Coordinator at the Italian Ministry of Foreign Affairs, Rudolf Roy, Head of Security Policy and Sanctions Division, EEAS and Beate Gminder, Head of Maritime Policy Mediterranean and Black Sea Unit, DG MARE, European Commission.
 
When: 20 November 2014, 10:30-12:00        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

 
Għal aktar informazzjoni
 
EDA's role in the implementation of defence summit conclusions

This item is CANCELLED.

 
Għal aktar informazzjoni
 
CSDP priorities in the context of evolving security environment

On 5 November the Subcommittee exchanged views on the CSDP priorities in the context of the evolving security environment with Walter Stevens, Chair of the Political and Security Committee.
 
 

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża huwa sottokumitat tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ir-responsabilitajiet tiegħu huma deskritti fl-ewwel paragrafu tal-mandat tal-Kumitat:

"Kumitat responsabbli:
1. għall-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika komuni ta' sigurtà u ta' difiża (PKSD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għas-sigurtà u d-difiża."
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Il-paċi u s-sigurtà tagħna, li qatt m'għandhom jiġu sottovalutati, kulma jmur qed jiġu aktar mhedda minn avvenimenti li qed iseħħu kemm fuq l-għatba tagħna kif ukoll aktar 'l bogħod.  It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprevedi l-bażi legali għal azzjoni effettiva mill-Istati Membri biex jindirizzaw dawn it-theddidiet fil-viċinat tal-UE.
 
Mit-twaqqif tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) fl-1990 sat-30 missjoni ċivili u militari mwettqa minn dak iż-żmien, l-UE kkontribwiet għall-istabilità u għenet biex tinżamm il-paċi fil-Balkani, fil-Kawkasu tan-Nofsinhar, fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani. Fl-2013 il-mexxejja tal-UE nedew pjan ta' azzjoni għal kapaċitajiet aktar effettivi u impetus ġdid għall-PSDK, filwaqt li enfasizzaw ir-relazzjoni importanti tagħna man-NATO.
 
Is-sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE) stabbilixxa lilu nnifsu bħala forum ċentrali għat-trawwim tad-dibattitu u biex jiġu eżaminati l-iżviluppi tal-PSDK f'termini ta' istituzzjonijiet, kapaċitajiet u operazzjonijiet. Huwa għodda essenzjali biex dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-PSDK ikunu marbuta li jagħtu rendikont u biex il-politika tinfthiem miċ-ċittadini tal-UE.
 
F'din it-tmien leġiżlatura, is-SEDE se jkompli janalizza bir-reqqa l-PSDK, filwaqt li jaċċerta li jirrispondi malajr u b'mod effettiv għall-isfidi ġodda u dawk eżistenti għas-sigurtà tal-Unjoni u taċ-ċittadini tagħha.
 
Anna Fotyga
SEDE Chair