Analiżi ta' sostenn

Analiżi ta' sostenn

 

Din id-database tinkludi d-dokumenti ta' riċerka prodotti mis-servizzi ta' riċerka differenti tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari studji, analiżi u tgħarrif dettaljati prodotti mid-dipartimenti tematiċi u d-Direttorat tal-Valutazzjoni tal-Impatt u tal-Valur Miżjud Ewropew. Dawn id-dokumenti huma intenzjonati biex jappoġġjaw il-ħidma tad-diversi korpi Parlamentari.

Kif għandek tfittex
 

It-tiftix tad-dokumenti jista jsir skont il-kumitat(i) responsabbli għat-talba tal-analiżi ta sostenn, skont il-kronoloġija, skont in-numru jew it-tip ta referenza ta dokument, skont kelma speċifika fit-titolu jew fit-test inkella permezz ta kwalunkwe kombinazzjoni ta dawn il-kriterji.

 
Kelma (kelmiet)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Il-paġna li jmiss  
L-eżerċizzji analitiċi ta' sostenn kollha
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Merħba bik fis-sit tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Hawnhekk issib informazzjoni dwar il-Membri u l-ħidma tal-Kumitat, li tiegħu ili President mis-7 ta' Lulju 2014.  
 
Fil-kuntest tal-proċeduri ta' kodeċiżjoni, il-Kumitat TRAN huwa sieħeb ungwali mal-Kunsill f'dak li jirrigwarda t-tfassil ta' leġiżlazzjoni fl-oqsma tat-trasport, it-turiżmu u s-servizzi tal-posta.
 
L-għan ta' ħidmitna huwa li niżguraw il-mobbiltà u fl-istess ħin nipproteġu l-klima. Għax it-trasport mhux biss huwa responsabbli għal 24% tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-UE, imma l-emissjonijiet minnu żdiedu bi 28% mill-1990 'il hawn. Fl-istess perjodu, l-emissjonijiet mid-djar naqsu b'24%, filwaqt li l-industrija saħansitra rnexxielha tnaqqas l-emissjonijiet tagħha bi 32%. Għaldaqstant, mingħajr bidla fil-mobbiltà, mhux se jirnexxilna nwaqqfu t-tibdil fil-klima.
 
Għandna bżonn infrastruttura effikaċi u affidabbli, regoli ġusti għas-settur tat-trasport kollu kemm hu, l-ogħla standards ta' sikurezza u drittijiet vinkolanti għal kull min jivvjaġġa fl-Ewropa.
 
Dan kollu l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu ilu li għarfu, u għalhekk jagħmel ħiltu biex jiżgura li fl-Ewropa – lilhinn mill-fruntieri nazzjonali – jkollna mobbiltà nadifa, sikura u għall-but ta' kulħadd.
 
Michael Cramer