Eżerċizzji analitiċi ta sostenn

Din id-database tinkludi d-dokumenti ta' riċerka mfassla mis-servizzi ta' riċerka differenti tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari studji, dokumenti ta' analiżi dettaljata u ta' tgħarrif maħruġa mid-dipartimenti tematiċi, l-Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika u d-Direttorat għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-Valur Miżjud Ewropew. Dawn id-dokumenti huma intenzjonati biex isostnu l-ħidma tad-diversi korpi parlamentari.

Aktar dettalji

Kif għandek tfittex

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2015
27-04-2015 Mad-Daqqa t'Għajn

Modal Share of Freight Transport to and from EU Ports
16-03-2015 Studju

Freight on Road: Why EU Shippers Prefer Truck to Train
16-03-2015 Studju

Transport in Turkey - Major Trends and Issues
16-03-2015 Briefing

Social Inclusion in EU Public Transport
16-03-2015 Studju

The Impact of Biofuels on Transport and the Environment, and their Connection with Agricultural Development in Europe
16-02-2015 Studju

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2015
10-02-2015 Mad-Daqqa t'Għajn

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2015
12-01-2015 Mad-Daqqa t'Għajn

Improving the Concept of ‘Motorways of the Sea’
15-12-2014 Studju

Update on Investments in Large TEN-T Projects
10-12-2014 Studju