Seduti ta’ smigħ


Kumitat jista jorganizza seduta ta smigħ ma esperti fejn dan jitqies essenzjali għall-ħidma tiegħu fuq suġġett partikolari. Is-seduti ta smigħ jistgħu jsiru wkoll bmod konġunt minn żewġ kumitati jew aktar. Il-parti l-kbira tal-kumitati jorganizzaw seduti ta smigħ regolari, billi dawn jippermettulhom li jisimgħu l-esperti u jagħmlu diskussjonijiet dwar kwistjonijiet ewlenin. Fdin il-paġna ssib l-informazzjoni kollha disponibbli rigward is-seduti ta smigħ tal-kumitati, inklużi l-programmi u l-kontributi mill-kelliema.

EYE Hearing

AFCO 20-01-2015

The EYE Hearing was organised as an "idea check" - a special format developed for the EYE2014. In this interactive exchange, the young speakers were “idea givers” and the Members, “idea catchers”. "Ideas givers" pitched ideas to Members, who then reacted by giving a feedback on the idea. Members were invited to comment spontaneously on the ideas presented. (Aqra iktar dwar dan)