L-aħħar aħbarijiet

Studies' Alert

29-05-2015 - 11:43
Study Policy Department C - AFCO

Candidate selection procedures for the European elections

This study was prepared by the Centre d'étude de la vie politique (Cevipol), part of the Institute for European Studies (IEE) and the Faculté des sciences sociales et politiques (FSP) of the Université libre de Bruxelles (ULB). It provides a systematic and thorough account of candidate selection procedures for the European elections. It covers four aspects: (1) a general overview of candidate selection procedures in the major parties of all EU Member States; (2) a detailed account of the candidate selection procedures for a sample of countries/parties, based on an analysis of the formal and informal practices; (3) an investigation into the relations between national political parties, political groups in the EP, and the European political parties; and (4) the provision of recommendations as to how to improve the democratic quality of candidate selection for the European elections.

Nepalaidiet garām

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

29-05-2015 - 11:09
AFCO poster

On 26.05.2015 the AFCO committee held a hearing on "The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon" in Brussels, where the Union sectorial policies were examined, as well as aspects of democracy, accountability and of the institutional set-up of the EU.

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

29-05-2015 - 10:50
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Dokumenti utli

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

26-05-2015 - 09:14
AFCO Laqgħa
05-05-2015 - 15:07
AFCO Laqgħa

Kelmtejn ta' merħba

Ms Danuta Hübner

Nilqgħuk fis-sit tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Il-leġiżlatura 2014-2019 se tiffoka fuq l-aspetti istituzzjonali li jiddeterminaw il-ġejjieni tal-UE. Se nibqgħu nevalwaw l-implimentazzjoni tal-innovazzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona, u se nużaw din l-evalwazzjoni bħala bażi għal żviluppi ġodda. L-evalwazzjoni ta' miżuri meħuda wara l-kriżi tal-2008 se twassal ukoll sabiex inqisu jekk hijiex meħtieġa jew le riforma ġdida tat-Trattat. L-għan ta' tali riforma jkun doppju: l-integrazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabilità, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-qafas ġuridiku tal-UE, li jista' jirrikjedi emendi għat-trattati, u l-għoti ta' leġittimità demokratika lill-governanza ekonomika taż-żona tal-euro. Sfida waħda se tkun l-iżgurar li integrazzjoni iktar b'saħħitha taż-żona tal-euro ma tipperikolax l-integrità tal-UE.

Aktar dettalji

Setgħat u responsabilitajietKuntatti

Links