L-aħħar aħbarijiet

Next meeting

10-09-2018 - 10:21
Voting at the REGI meeting

Nepalaidiet garām

Dokumenti utli

Xandiriet li jmiss

24-09-2018 15:15 / 18:30 AFCO

Librerija Multimidja

03-09-2018 - 15:05
AFCO Laqgħa
11-07-2018 - 14:38
AFCO Laqgħa
11-07-2018 - 11:52
PETI AFCO Laqgħa

Kelmtejn ta' merħba

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Nilqgħuk fis-sit tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Il-leġiżlatura 2014-2019 se tiffoka fuq l-aspetti istituzzjonali li jiddeterminaw il-ġejjieni tal-UE. Se nibqgħu nevalwaw l-implimentazzjoni tal-innovazzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona, u se nużaw din l-evalwazzjoni bħala bażi għal żviluppi ġodda. L-evalwazzjoni ta' miżuri meħuda wara l-kriżi tal-2008 se twassal ukoll sabiex inqisu jekk hijiex meħtieġa jew le riforma ġdida tat-Trattat. L-għan ta' tali riforma jkun doppju: l-integrazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat intergovernattiv dwar l-Istabilità, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-qafas ġuridiku tal-UE, li jista' jirrikjedi emendi għat-trattati, u l-għoti ta' leġittimità demokratika lill-governanza ekonomika taż-żona tal-euro. Sfida waħda se tkun l-iżgurar li integrazzjoni iktar b'saħħitha taż-żona tal-euro ma tipperikolax l-integrità tal-UE.

Aktar dettalji

Setgħat u responsabilitajietKuntatti

Links