Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba

2018/2070(ACI) Proċedura ta' ftehim interistituzzjonali
AFCO

kumitat responsabbli

Aċċess Pubbliku għad-Dokumenti (Artikolu 122(7)) - Rapport annwali għas-snin 2016-2018

2019/2198(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

għal opinjoni

Rapport dwar il-mandat propost għal negozjati mar-Renju Unit

2020/2023(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

2020/2015(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

2020/2013(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

2020/2012(INL) Proċedura ta' inizjattiva leġislattiva
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

2019/2213(BUD) Proċedura baġitarja
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

għal opinjoni

L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati Membri

2019/2207(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

għal opinjoni

Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-snin 2018-2019

2019/2199(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

għal opinjoni

Idoneità regolatorja u sussidjarjetà u proporzjonalità tal-Unjoni Ewropea - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet għas-snin 2017 u 2018

2019/2133(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

għal opinjoni