Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Statement by Elmar Brok, Chair of the Foreign Affairs Committee

Statement by Elmar Brok, Chair of the Foreign Affairs Committee, on his meeting with Mr A. H. M. Ali, Foreign Affairs Minister of Bangladesh
 
Elmar Brok, Chair of the Committee on Foreign Affairs, met on 2 April 2014 with Mr Abul Hassan Mahmood Ali, Foreign Affairs Minister of Bangladesh, in the presence of Ms Jean Lambert, chair of the EP Delegation for relations with the countries of South Asia.
 
Mr Brok highlighted the firm commitment of the EP to the EU's relations with Bangladesh and its support for the country's democratic future. Following the opposition's boycott of the parliamentary elections in January this year, Mr Brok stressed upon the government's responsibility to engage in a dialogue and find a way forward which would give the Bangladeshi people a chance to express their democratic choice in a fully representative way. A continuing deadlock would run the risk of fuelling extremism and violence.
 
Talking about labour safety in the context of the Rana Plaza catastrophe a year ago, they agreed on the need to build on progress made on increased safety inspections by the government, especially in the ready-made garments sector, as well as on the commitments by Bangladeshi manufacturers and European buyers. It is crucial that the victims are fully compensated and that effective progress is made before 24 April 2014, which will mark the first anniversary of the catastrophe. The review of the EU-Bangladesh Global Sustainability Pact scheduled later this year will also be an important milestone.
 
Speaking on regional relations, Mr Brok and Minister Ali discussed the dire conditions of the Rohingya refugees from Myanmar in Bangladesh. Minister Ali underlined the responsibility of Myanmar and asked the EU for support in dealing with this humanitarian issue. Furthermore, Minister Ali stressed upon his country's good relations with India.
 
Lastly, Mr Brok expressed his concerns about the direct effects of climate change in Bangladesh, in particular the rising sea levels, and exchanged ideas with Minister Ali on innovative ways of dealing with the issue.
 
Minister Ali invited Mr Brok to visit Bangladesh in the future.
 

   
 
Titilfuhix
L-aħbarijiet kollha  
Maritime security in the Eastern Mediterranean: committee debate

The Committee on Foreign Affairs will discuss issues of maritime security in the Eastern Mediterranean with the Greek Foreign Minister Evangelos Venizelos. The meeting will take place on 14.04.14 in Strasbourg.

 
Għal aktar informazzjoni
 
The ides of March in the Eastern neighbourhood: an overview

Scheduled at the end of November 2013, the Vilnius Summit was supposed to bring a new impetus into the overall the Eastern Partnership (EaP) policy. Even though the Summit may have brought about mixed results, it has nevertheless provided an opportunity to review the relations that the EU has developed with the six countries participating into the EaP initiative. This document gives an overview of the Eastern Partnership’s origin and principal features, analyses the current state of affairs in the EaP countries and takes a look at future challenges.

   
Sergei Magnitsky case: visa restrictions for Russian officials

The Committee on Foreign Affairs discussed and voted on two draft recommendations to the Council during its meetings of 17-18.03.14. One recommendation is connected to the 69th Session of the United Nations General Assembly, whereas the other deals with the establishment of common visa restrictions for Russian officials involved in the Sergei Magnitsky case.

   
Meeting of the AFET Chair with the Foreign Minister of Egypt on 2 April

The Chair of the Committee on Foreign Affairs, Mr Elmar Brok, met on 2 April 2014 with the Minister of Foreign Affairs of Egypt, Ambassador Nabil Fahmy. Mr Brok expressed deep concerns at the mass trials of Muslim Brothers, stressing how the sentencing of several hundreds of people after an extremely short trial is incompatible with due process and fundamental rights. "This is a time for Egypt to promote national reconciliation and political pluralism and such trials hinder such path" said Mr Brok. Mr Fahmy appeared to share his concerns, but stressed the importance to respect the independence of the judiciary. Mr Fahmy said that Egypt requires more time to achieve its transition to democracy.

   
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
AFET 31-03-2014 - 16:31  

The recent mass sentencing of 529 Muslim Brothers to death, the run-up to the 26-27 May presidential elections and continuing concerns over the democratic transition and the human rights situation in Egypt will be raised by the foreign affairs committee with the Egyptian foreign minister, Nabil Fahmi, on Tuesday in a debate starting at 10.30.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika Ewropea ta' sigurtà u ta' difiża (PESD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għas-sigurtà u d-difiża;
 
2.    għar-relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet u entitajiet oħra ta' l-UE, man-Nazzjonijiet Uniti u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u ma' assembleji interparlamentari għal kwistjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu;
 
3.    għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet politiċi ma' pajjiżi terzi, b'mod partikulari pajjiżi li jinsabu fil-qrib ħafna ta' l-Unjoni, permezz ta' programmi importanti ta' koperazzjoni u assistenza jew permezz ta' ftehimiet internazzjonali bhal ftehimiet ta' assoċjazzjoni jew sħubija;
 
4.    għall-ftuħ, il-kontroll u l-konklużjoni ta' negozjati dwar l-adeżjoni ta' Stati Ewropej ma' l-Unjoni;
 
5.    għal kwistjonijiet li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tal-minoranzi u l-promozzjoni ta' valuri demokratiċi f'pajjiżi terzi. F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għad-drittijiet tal-bniedem. Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli, membri ta' kumitati u entitajiet oħra li għandhom kompetenzi f'dan il-qasam għandhom jiġu mistiedna sabiex jattendu l-laqgħat tas-sottokumitat.
 
 
Il-kumitat jikkoordina x-xogħol tal-kumitati parlamentari konġunti u tal-kumitati parlamentari ta' koperazzjoni kif ukoll ix-xogħol tad-delegazzjonijiet interparlamentari u tad-delegazzjonijiet ad hoc u ta' missjonijiet inkarigati mill-kontoll elettorali li jaqgħu taħt il-kompetenzi tiegħu.
 
 
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba
 
 

Merħba fil-websajt tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew!
 
Bħala l-akbar potenza ekonomika fid-dinja u l-fornitur l-aktar importanti tal-għajnuna għall-iżvilupp, l-Unjoni Ewropea, permezz tat-Trattat ta' Lisbona ġiet mgħammra bil-kompetenzi u l-mezzi essenzjali, sabiex tkun tista' tmexxi politika għall-affarijiet barranin ambizzjuża u koerenti.
 
Il-Parlament Ewropew ikkonferixxa l-leġittimità demokratika illimitata lill-kummerċ estern tal-Unjoni, li huwa bbażat fuq il-valuri fundamentali Ewropej tad-demokrazija u l-istat ta' dritt li huma fil-qalba tal-ħidma ta’ kostruzzjoni tal-Ewropa.
Madankollu l-istituzzjonijiet waħedhom mhumiex biżżejjed: Teħtieġ ir-rieda politika sabiex jingħelbu d-differenzi interni u l-mentalitajiet protezzjonistiċi jew saħansitra nazzjonalistiċi.
 
Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jikkontribwixxi għat-tfassil u l-kontroll tal-politika barranija, li jissodisfaw l-interessi tal-Unjoni u l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE fir-rigward tas-sigurtà, jiżgura stabilità fir-reġjuni madwar l-UE u jiggarantixxi koerenza u effiċjenza.  B'mod partikolari, aħna konxji dwar il-fatt li Ewropa li titkellem b'vuċi waħda biss, tista' tagħti vuċi f'din id-dinja lill-Ewropej u l-popli tagħha.