Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Titilfuhix
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Għal aktar informazzjoni
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Għal aktar informazzjoni
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 1. għall-operat u l-iżvilupp tal-politika agrikola komuni;
 2. għall-iżvilupp rurali, inklużi l-attivitajiet ta' l-istrumenti finanzjarji rilevanti;
 3. għal-leġiżlazzjoni dwar:
  1. kwistjonijiet veterinarji u li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-pjanti u ma' l-għalf kompost, kemm-il darba dawn il-miżuri ma jkunux intiżi sabiex titħares s-saħħa tal-bniedem,
  2. it-trobbija u l-benesseri ta' l-annimali;
 4. għat-titjib fil-kwalità tal-prodotti agrikoli;
 5. għall-provvista ta' materja prima għall-agrikoltura;
 6. għall-Uffiċċju Komunitarju għall-Varjetajiet tal-Pjanti;
 7. għall-foresti.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba bik għand il-COMAGRI!
 
 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (COMAGRI) huwa responsabbli, qabel xejn, li jeżamina l-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni Ewropea u jemendahom jekk ikun hemm bżonn, huwa u jħejji r-rapporti dwar l-agrikoltura li l-Parlament Ewropew imbagħad jadottahom f'seduta plenarja. Għandu 45 membru, u l-istess għadd ta' membri sostituti, ilkoll entużjasti. Ħafna minnhom fil-fatt għandhom rabtiet intimi ħafna mal-agrikoltura, minħabba l-oriġini tagħhom jew inkella minħabba responsabbiltajiet li kellhom fl-imgħoddi.
 
Il-kompiti tal-Kumitat tagħna huma aktar importanti minn qatt qabel, minħabba li l-Parlament Ewropew, wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, għandu s-setgħa ta' kodeċiżjoni dwar il-Politika Agrikola Komuni (PAK), flimkien mal-Kunsill tal-ministri tal-agrikoltura.
 
Nistednuk iddur is-sit tagħna, fejn issib – bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea – it-tagħrif kollu meħtieġ biex tkun tista' ssegwi xogħolna (tista' tara l-laqgħat tagħna bil-"webstreaming", tniżżel abbozzi ta' rapporti u dokumenti oħra tal-laqgħat tagħna, tifli l-aġenda u l-kalendarju tal-ħidmiet, taqra informazzjoni dwar il-membri tagħna u dettalji ta' kuntatt tagħhom, eċċ.).
 
Paolo De Castro,
President tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali