Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jiffissa tnaqqis b’rata fissa għad-dazju tal-importazzjoni għas-sorgu fi Spanja importat minn pajjiżi terzi

2017/2977(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1238 f'dak li għandu x'jaqsam mar-rekwiżiti tal-kompożizzjoni u mal-karatteristiċi tal-kwalità tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib li huma eliġibbli għall-intervent pubbliku u għall-għajnuna għall-ħżin privat

2017/2976(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 589/2008 dwar l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-bajd tat-tiġieġ li jitrabba barra meta t-tiġieġ ikollhom aċċess limitat għal barra

2017/2853(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tal-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

2017/2117(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

kumitat responsabbli

Strateġija Ewropea għall-promozzjoni ta' Prodotti tar-Raba' li fihom il-Proteini - Inħeġġu l-produzzjoni tal-għelejjel tal-legumi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew

2017/2116(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

kumitat responsabbli

Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

2017/2115(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

kumitat responsabbli

L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013

2017/2088(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

kumitat responsabbli

Iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2017

2017/0068(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Statistika integrata tal-azjendi agrikoli

2016/0389(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Viorica DĂNCILĂ [S&D]

kumitat responsabbli

L-iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2016

2016/0086(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli