Attivitajiet attwalment għaddejjin

Attivitajiet attwalment għaddejjin

 

Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

 
 

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni

Referenza :

2014/2770(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru.../.. li jemenda l-Annessi VIII u VIIIc tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009, l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Annessi II, III u VI tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Referenza :

2014/2760(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

Referenza :

2014/0100(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

L-iffissar ta’ rata ta’ aġġustament għall-pagamenti diretti stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 għas-sena kalendarja tal-2014

Referenza :

2014/0097(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Referenzi għal-leġiżlazzjoni żooteknika

Referenza :

2014/0033(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom

Referenza :

2014/0032(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi

Referenza :

2014/0014(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Iit-tqegħid fis-suq ta’ ikel minn kloni tal-annimali

Referenza :

2013/0434(APP) Proċedura ta' approvazzjoni
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

L-ikklonar ta’ annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja

Referenza :

2013/0433(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

Referenza :

2013/0247(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba bik għand il-COMAGRI!
 
 

available soon