Attivitajiet attwalment għaddejjin


Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

Strateġija għall-Benessri tal-Annimali għall-2016-2020

2015/2957(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jipprevedi għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-bdiewa fis-setturi tal-bhejjem

2015/2918(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jiftaħ skema temporanja eċċezzjonali ta' għajnuna għall-ħżin privat ta' ċerti ġobnijiet u li jiffissa bil-quddiem l-ammont ta' għajnuna

2015/2914(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali għas-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib fil-forma tal-estensjoni tal-perjodu ta' intervent pubbliku għall-butir u għat-trab tal-ħalib xkumat għall-2015 u l-avvanzar tal-perjodu ta' intervent pubbliku għall-butir u t-trab tal-ħalib xkumat fl-2016

2015/2851(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

It-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej

2015/2227(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Jan HUITEMA [ALDE]

kumitat responsabbli

Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali?

2015/2226(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Eric ANDRIEU [S-D]

kumitat responsabbli

Soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli fl-UE

2015/2225(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Anthea McINTYRE [ECR]

kumitat responsabbli

Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u t-tħassir tad-Direttiva 90/167/KEE

2014/0255(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S-D]

kumitat responsabbli

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

2014/0100(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Referenzi għal-leġiżlazzjoni żooteknika

2014/0033(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

kumitat responsabbli