Attivitajiet attwalment għaddejjin


Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 376/2008 fir-rigward tal-obbligu li titressaq liċenzja għall-importazzjonijiet tal-etanol ta' oriġini agrikola u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2336/2003 li jintroduċi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/2003 li jippreskrivi miżuri speċifiċi rigward is-suq fl-etil-alkol [etanol] ta' oriġini agrikola

2015/2580(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

L-ikklonar ta’ annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja

2013/0433(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ENVI AGRI

Giulia MOI [EFDD] Renate SOMMER [PPE]

kumitat responsabbli

Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti

2014/2223(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER [PPE]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007

2014/2147(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nuno MELO [PPE]

kumitat responsabbli

Prospettivi għas-settur tal-ħalib tal-UE - Rieżami tal-implimentazzjoni tal-"Pakkett Ħalib"

2014/2146(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

kumitat responsabbli

Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u t-tħassir tad-Direttiva 90/167/KEE

2014/0255(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S-D]

kumitat responsabbli

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

2014/0100(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

L-iffissar ta’ rata ta’ aġġustament għall-pagamenti diretti stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 għas-sena kalendarja tal-2014

2014/0097(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Referenzi għal-leġiżlazzjoni żooteknika

2014/0033(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

kumitat responsabbli

Il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom

2014/0032(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

kumitat responsabbli