Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Brażil (fuq għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa tal-pjanit tal-għalf u għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali, u taż-żerriegħa tal-pjanti tal-għalf u ż-żerriegħa taċ-ċereali prodotti fil-Brażil) u fil-Moldova (fuq għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali, għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa tal-veġetali u għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa ta' pjanti oleaġinużi u tal-fibra, u ż-żerriegħa taċ-ċereali, iż-żerriegħa veġetali u ż-żerriegħa tal-pjanti oleaġinużi u tal-fibra prodotti fil-Moldova)

2017/0297(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

kumitat responsabbli

Is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tal-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

2017/2117(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

kumitat responsabbli

Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew

2017/2116(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

kumitat responsabbli

Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

2017/2115(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

kumitat responsabbli

L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013

2017/2088(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

kumitat responsabbli

Iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2017

2017/0068(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Statistika integrata tal-azjendi agrikoli

2016/0389(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ [S&D]

kumitat responsabbli

L-iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2016

2016/0086(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Is-Saħħa tal-Annimali

2013/0136(COD) ***|| Proċedura leġislattiva ordinarja  it-tieni qari
AGRI

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

kumitat responsabbli

Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u t-tħassir tad-Direttiva 90/167/KEE

2014/0255(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S&D]

kumitat responsabbli