Attivitajiet attwalment għaddejjin


Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru li jistipula għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-produtturi tal-ħalib fil-Finlandja

2015/2501(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta' appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott u ħaxix

2015/2500(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

L-ikklonar ta’ annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja

2013/0433(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ENVI AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali għas-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib fil-forma ta’ avvanzar tal-perjodu ta' intervent pubbliku għall-butir u għat-trab tal-ħalib xkumat għall-2015

2014/3014(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-tħawwil tad-dwieli

2014/3012(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro

2014/2989(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti

2014/2223(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER [PPE]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jistipula għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-produtturi tal-ħalib fl-Estonja, fil-Latvja u fil-Litwanja

2014/2986(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007

2014/2147(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nuno MELO [PPE]

kumitat responsabbli

Prospettivi għas-settur tal-ħalib tal-UE - Rieżami tal-implimentazzjoni tal-"Pakkett Ħalib"

2014/2146(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

kumitat responsabbli