Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta’ appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott u ħaxix

2016/2783(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-intervent pubbliku u l-għajnuna għall-ħżin privat

2016/2741(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-termini tax-xiri tal-pitravi fis-settur taz-zokkor mill-1 ta’ Ottubru 2017

2016/2737(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Sjieda responsabbli u kura tal-ekwini

2016/2078(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Julie GIRLING [ECR]

kumitat responsabbli

Standards Minimi għall-Protezzjoni tal-Fniek tat-Trobbija

2016/2077(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Stefan ECK [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jawtorizza ftehimiet u deċiżjonijiet ta’ kooperattivi u ta’ tipi oħra ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib dwar l-ippjanar tal-produzzjoni

2016/2658(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

L-iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2016

2016/0086(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli

2016/2034(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Angélique DELAHAYE [PPE]

kumitat responsabbli

Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti

2013/0141(COD) ***|| Proċedura leġislattiva ordinarja  it-tieni qari
AGRI

kumitat responsabbli

Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali?

2015/2226(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

kumitat responsabbli