Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel

2018/0082(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 639/2014 fir-rigward tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-appoġġ tal-qanneb skont l-iskema ta' pagament bażiku u ċerti rekwiżiti fir-rigward tal-appoġġ akkoppjat volontarju

2018/2608(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja

2018/2037(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Herbert DORFMANN [PPE]

kumitat responsabbli

Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Brażil (fuq għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa tal-pjanit tal-għalf u għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali, u taż-żerriegħa tal-pjanti tal-għalf u ż-żerriegħa taċ-ċereali prodotti fil-Brażil) u fil-Moldova (fuq għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali, għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa tal-veġetali u għelejjel li jipproduċu ż-żerriegħa ta' pjanti oleaġinużi u tal-fibra, u ż-żerriegħa taċ-ċereali, iż-żerriegħa veġetali u ż-żerriegħa tal-pjanti oleaġinużi u tal-fibra prodotti fil-Moldova)

2017/0297(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

kumitat responsabbli

Is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

2017/2117(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

kumitat responsabbli

L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013

2017/2088(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

kumitat responsabbli

Iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2017

2017/0068(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Statistika integrata tal-azjendi agrikoli

2016/0389(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ [S&D]

kumitat responsabbli

L-iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2016

2016/0086(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Is-Saħħa tal-Annimali

2013/0136(COD) ***|| Proċedura leġislattiva ordinarja  it-tieni qari
AGRI

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

kumitat responsabbli