Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 589/2008 dwar l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-bajd tat-tiġieġ li jitrabba barra meta t-tiġieġ ikollhom aċċess limitat għal barra

2017/2853(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 2017/1165 fir-rigward tal-miżuri temporanji eċċezzjonali ta' appoġġ għall-produtturi tal-ħawħ u tan-nuċiprisk fil-Greċja, fi Spanja u fl-Italja

2017/2844(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta’ informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta’ azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

2017/2824(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 606/2009 fir-rigward ta' ċerti prattiċi enoloġiċi

2017/2812(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1237 fir-rigward tan-natura u t-tip ta’ informazzjoni li għandha tiġi notifikata għal-liċenzji fis-settur tar-ross

2017/2811(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 611/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programmi ta' appoġġ għas-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel

2017/2805(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tal-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

2017/2117(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

kumitat responsabbli

Strateġija Ewropea għall-promozzjoni ta' Prodotti tar-Raba' li fihom il-Proteini - Inħeġġu l-produzzjoni tal-għelejjel tal-legumi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew

2017/2116(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

kumitat responsabbli

Prospetti u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

2017/2115(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

kumitat responsabbli

L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013

2017/2088(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nicola CAPUTO [S&D]

kumitat responsabbli