Attivitajiet attwalment għaddejjin

Attivitajiet attwalment għaddejjin

 

Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

 
 

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Referenza :

2014/2909(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u t-tħassir tad-Direttiva 90/167/KEE

Referenza :

2014/0255(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta’ appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott u ħaxix

Referenza :

2014/2871(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jirrevoka r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 950/2014

Referenza :

2014/2865(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

Referenza :

2014/0100(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Dokumenti :

L-iffissar ta’ rata ta’ aġġustament għall-pagamenti diretti stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 għas-sena kalendarja tal-2014

Referenza :

2014/0097(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Referenzi għal-leġiżlazzjoni żooteknika

Referenza :

2014/0033(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għall-kummerċ u l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ annimali għat-tnissil u tal-prodotti ġerminali tagħhom

Referenza :

2014/0032(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Michel DANTIN [PPE]

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Skema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi

Referenza :

2014/0014(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Marc TARABELLA [S-D]

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Iit-tqegħid fis-suq ta’ ikel minn kloni tal-annimali

Referenza :

2013/0434(APP) Proċedura ta' approvazzjoni
AGRI

Giulia MOI [EFDD]

kumitat responsabbli

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba fil-Kumitat AGRI!
 
 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (AGRI) hu responsabbli mill-iskrutinju tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-politika agrikola. Prinċipalment dan jinvolvi t-tħejjija ta' rapporti għal proposti leġiżlattivi għal adozzjoni fil-plenarja, skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill.
 
Is-setgħat u r-responsabilitajiet tal-Kumitat tagħna jinkludu l-oqsma ta' politika li ġejjin: il-Politika Agrikola Komuni (PAK), is-saħħa u l-benesseri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti, il-kwalità tal-prodotti agrikoli, il-forestrija u l-agroforestrija.
 
B'żieda mal-ħidma leġiżlattiva tiegħu, il-Kumitat tagħna jissorvelja ukoll l-implimentazzjoni tal-PAK, u kwistjonijiet importanti oħrajn bħas-sigurtà tal-ikel. F'dan ir-rigward, il-Kumitat jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni, mal-Kunsill, mal-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-UE, u mal-partijiet interessati.
 
Il-Kumitat AGRI għandu 45 membru sħiħ u 45 membru sostitut, li kollha kemm huma huma impenjati ħafna f'ħidmiethom.
 
Il-websajt tagħna toffri ħafna aktar informazzjoni, fil-lingwi kollha tal-UE, li tippermettielek issegwi l-ħidma tagħna: aġendi tal-laqgħat, xandiriet diretti fuq l-internet(live webstreaming) tal-laqgħat tagħna, rapporti u emendi, profili tal-MPE u dettalji ta' kuntatt, eċċ. Nixtieqlek żjara pjaċevoli!
 
Czesław Adam Siekierski
President tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali