Attivitajiet attwalment għaddejjin

Attivitajiet attwalment għaddejjin

 

Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

 
 

Dokumenti :

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

Referenza :

2014/0100(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

L-iffissar ta’ rata ta’ aġġustament għall-pagamenti diretti stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 għas-sena kalendarja tal-2014

Referenza :

2014/0097(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lil bdiewa skont skemi ta' appoġġ fi ħdan il-qafas tal-politika agrikola komuni u li jemenda l-Anness X ta' dak ir-Regolament

Referenza :

2014/2658(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jintroduċi dispożizzjonijiet tranżitorji

Referenza :

2014/2657(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll u l-kundizzjonijiet għar-rifjut jew l-irtirar ta’ pagamenti u penali amministrattivi applikabbli għall-pagamenti diretti, l-appoġġ għall-iżvilupp rurali u l-kundizzjonalità

Referenza :

2014/2656(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-bażi ta’ kalkolu ta’ tnaqqis li għandu jiġi applikat lill-bdiewa mill-Istati Membri minħabba t-tnaqqis lineari ta’ pagamenti fl-2014 u d-dixxiplina finanzjarja għas-sena kalendarja 2014

Referenza :

2014/2653(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 fir-rigward ta' miżuri ġodda skont il-programmi nazzjonali ta' appoġġ fis-settur tal-inbid

Referenza :

2014/2652(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-infiq b’intervent pubbliku

Referenza :

2014/2651(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tat-terminu tal-kwalità mhux obbligatorju "prodott tal-muntanji"

Referenza :

2014/2650(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Dokumenti :

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 826/2008 fir-rigward ta' ċerti rekwiżiti relatati mal-prodotti agrikoli li jgawdu minn għajnuna għall-ħżin privat

Referenza :

2014/2649(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Merħba bik għand il-COMAGRI!
 
 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (COMAGRI) huwa responsabbli, qabel xejn, li jeżamina l-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni Ewropea u jemendahom jekk ikun hemm bżonn, huwa u jħejji r-rapporti dwar l-agrikoltura li l-Parlament Ewropew imbagħad jadottahom f'seduta plenarja. Għandu 45 membru, u l-istess għadd ta' membri sostituti, ilkoll entużjasti. Ħafna minnhom fil-fatt għandhom rabtiet intimi ħafna mal-agrikoltura, minħabba l-oriġini tagħhom jew inkella minħabba responsabbiltajiet li kellhom fl-imgħoddi.
 
Il-kompiti tal-Kumitat tagħna huma aktar importanti minn qatt qabel, minħabba li l-Parlament Ewropew, wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, għandu s-setgħa ta' kodeċiżjoni dwar il-Politika Agrikola Komuni (PAK), flimkien mal-Kunsill tal-ministri tal-agrikoltura.
 
Nistednuk iddur is-sit tagħna, fejn issib – bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea – it-tagħrif kollu meħtieġ biex tkun tista' ssegwi xogħolna (tista' tara l-laqgħat tagħna bil-"webstreaming", tniżżel abbozzi ta' rapporti u dokumenti oħra tal-laqgħat tagħna, tifli l-aġenda u l-kalendarju tal-ħidmiet, taqra informazzjoni dwar il-membri tagħna u dettalji ta' kuntatt tagħhom, eċċ.).
 
Paolo De Castro,
President tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali