Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali għas-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib fil-forma tal-estensjoni tal-perjodu ta’ intervent pubbliku għat-trab tal-ħalib xkumat fl-2016 u li javvanza l-perjodu ta’ intervent pubbliku għat-trab tal-ħalib xkumat fl-2017 u li jidderoga mir-Regolament Delegat (UE) Nru 2016/1238 b’rabta mal-applikazzjoni kontinwata tar-Regolament (KE) Nru 826/2008 fir-rigward tal-għajnuna għall-ħżin privat skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 948/2014 u r-Regolament (UE) Nru 1272/2009 fir-rigward ta’ intervent pubbliku skont dan ir-Regolament

2016/2888(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jipprovdi għal għajnuna ta’ aġġustament eċċezzjonali lill-produtturi tal-ħalib u lill-bdiewa f’setturi tal-bhejjem oħrajn

2016/2887(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni biex tiġi pprovduta għajnuna għal tnaqqis fil-produzzjoni tal-ħalib

2016/2886(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

In-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali

2016/2204(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM AGRI

Marijana PETIR [PPE] Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa

2016/2141(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Maria NOICHL [S&D]

kumitat responsabbli

Sjieda responsabbli u kura tal-ekwini

2016/2078(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Julie GIRLING [ECR]

kumitat responsabbli

Standards Minimi għall-Protezzjoni tal-Fniek tat-Trobbija

2016/2077(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Stefan ECK [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

L-iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2016

2016/0086(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli

2016/2034(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Angélique DELAHAYE [PPE]

kumitat responsabbli

Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti

2013/0141(COD) ***|| Proċedura leġislattiva ordinarja  it-tieni qari
AGRI

Anthea McINTYRE [ECR]

kumitat responsabbli