Attivitajiet attwalment għaddejjin


Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

2015/2673(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1144/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni rigward prodotti agrikoli implimentati fis-suq intern u f’pajjiżi terzi

2015/2668(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

L-iffissar tal-livell massimu ta’ aċidu erukiku fiż-żjut u x-xaħmijiet u l-istabbiliment ta' skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor

2015/0090(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ

2015/2652(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) .../... li jemenda l-Annessi II, III u VI tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni

2015/2640(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Rata ta’ aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2015

2015/0070(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 376/2008 fir-rigward tal-obbligu li titressaq liċenzja għall-importazzjonijiet tal-etanol ta' oriġini agrikola u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2336/2003 li jintroduċi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/2003 li jippreskrivi miżuri speċifiċi rigward is-suq fl-etil-alkol [etanol] ta' oriġini agrikola

2015/2580(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

L-ikklonar ta’ annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja

2013/0433(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ENVI AGRI

Renate SOMMER [PPE] Giulia MOI [EFDD]

kumitat responsabbli

Is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007

2014/2147(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nuno MELO [PPE]

kumitat responsabbli

Prospettivi għas-settur tal-ħalib tal-UE - Rieżami tal-implimentazzjoni tal-"Pakkett Ħalib"

2014/2146(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

kumitat responsabbli