Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jirrigwarda l-programmi ta' appoġġ nazzjonali fis-settur tal-inbid u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008

2016/2670(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jawtorizza ftehimiet u deċiżjonijiet ta’ kooperattivi u ta’ tipi oħra ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib dwar l-ippjanar tal-produzzjoni

2016/2658(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

L-iffissar tar-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2016

2016/0086(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 606/2009 fir-rigward ta’ ċerti prattiki enoloġiċi

2016/2617(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli

2016/2034(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Angélique DELAHAYE [PPE]

kumitat responsabbli

It-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej

2015/2227(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Jan HUITEMA [ALDE]

kumitat responsabbli

Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali?

2015/2226(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

kumitat responsabbli

Soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli fl-UE

2015/2225(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Anthea McINTYRE [ECR]

kumitat responsabbli

Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u t-tħassir tad-Direttiva 90/167/KEE

2014/0255(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S&D]

kumitat responsabbli

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

2014/0100(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

kumitat responsabbli