Abbozzi ta’ l-aġendi

L-abbozzi ta’ aġendi huma l-aġendi ppubblikati għal-laqgħat tal-kumitati, li jsiru tal-anqas darba fix-xahar. F’dawn il-laqgħat, il-kumitati jiddiskutu, jiskambjaw fehmiet bejniethom u jivvutaw dwar abbozzi ta’ dokumenti leġiżlattivi u emendi, u spiss jorganizzaw diskussjonijiet ma’ esperti. Tajjeb tkun taf li jista' jkun li xi bidliet tal-aħħar minuta għall-ordni li biha tkun se titmexxa l-laqgħa tal-kumitat mhux dejjem ikunu inklużi fl-abbozz tal-aġenda.
Għall-abbozzi tal-aġendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 10 ta' April 2014 - Il-Ħamis, 10 ta' April 2014

Data : 04-04-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)04-10_1 PE 532.391v01-00
BUDG

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 31 ta' Marzu 2014 - It-Tlieta, 1 ta' April 2014

Data : 24-03-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)03-31_1 PE 532.322v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/15429

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 19 ta' Marzu 2014 - L-Erbgħa, 19 ta' Marzu 2014

Data : 19-03-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)03-19_1 PE 530.053v02-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/15306

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 4 ta' Marzu 2014 - It-Tlieta, 4 ta' Marzu 2014

Data : 20-02-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)03-04_1 PE 529.829v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/15160

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 12 ta' Frar 2014 - L-Erbgħa, 12 ta' Frar 2014

Data : 31-01-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)02-12_1 PE 528.116v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/14977

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 22 ta' Jannar 2014 - L-Erbgħa, 22 ta' Jannar 2014

Data : 12-01-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)01-22_1 PE 526.311v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/14734

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2013 - It-Tlieta, 17 ta' Diċembru 2013

Data : 09-12-2013

Referenza :

CJ13_OJ(2013)12-17_2 PE 524.751v01-00
CONT BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier CJ13/7/14711

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 9 ta' Diċembru 2013 - It-Tnejn, 9 ta' Diċembru 2013

Data : 03-12-2013

Referenza :

BUDG_OJ(2013)12-09_1 PE 524.754v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/14693

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 27 ta' Novembru 2013 - L-Erbgħa, 27 ta' Novembru 2013

Data : 20-11-2013

Referenza :

BUDG_OJ(2013)11-27_1 PE 524.537v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/14413

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 14 ta' Novembru 2013 - Il-Ħamis, 14 ta' Novembru 2013

Data : 07-11-2013

Referenza :

BUDG_OJ(2013)11-14_1 PE 522.986v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/7/14412

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Għażiż viżitatur,
 
Merħba fis-sit tal-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament Ewropew.
 
Is-setgħat baġitarji kienu fost l-ewwel setgħat miksuba mill-Parlament. Dawn issaħħu aktar mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Il-Parlament Ewropew issa japprova, fuq l-istess livell mal-Kunsill, in-nefqa kollha tal-baġit annwali tal-Unjoni Ewropea.
 
Bi 43 membru u l-istess numru ta’ membri sostituti, il-Kumitat għall-Baġits huwa prinċipalment responsabbli mill-abbozzar tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-baġit annwali tal-UE (EUR 147.2 biljun f’impenji u EUR 129.1 biljun fi ħlasijiet għas-sena finanzjarja 2012).
 
Barra minn dan, il-Kumitat għall-Baġits huwa responsabbli wkoll mit-tħejjija tan-negozjati tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali (jew il-perspettiva finanzjarja) li jiddetermina l-qafas għall-proċeduri baġitarji annwali għal perjodu ta' 7 snin. Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, fejn għal darb’oħra ġie mtenni li l-Baġit tal-UE irid jiġi ffinanzjat għalkollox mir-riżorsi tiegħu stess, il-Kumitat għall-Baġits issa qed jaħdem fuq xi proposti leġiżlattivi importanti li għandhom il-għan li jintroduċu mill-ġdid id-dħul ġenwin fit-teżor pubbliku tal-UE.
 
F‘dawn il-paġni għandek issib informazzjoni utli u aġġornata regolarment dwar il-ħidma tal-Kumitat għall-Baġits. Inti mistieden ukoll issegwi l-laqgħat tagħna fuq EP live.
 
Nixtieqlek żjara pjaċevoli.
 
Alain Lamassoure