Abbozzi ta’ l-aġendi

L-abbozzi ta’ aġendi huma l-aġendi ppubblikati għal-laqgħat tal-kumitati, li jsiru tal-anqas darba fix-xahar. F’dawn il-laqgħat, il-kumitati jiddiskutu, jiskambjaw fehmiet bejniethom u jivvutaw dwar abbozzi ta’ dokumenti leġiżlattivi u emendi, u spiss jorganizzaw diskussjonijiet ma’ esperti. Tajjeb tkun taf li jista' jkun li xi bidliet tal-aħħar minuta għall-ordni li biha tkun se titmexxa l-laqgħa tal-kumitat mhux dejjem ikunu inklużi fl-abbozz tal-aġenda.
Għall-abbozzi tal-aġendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 4 ta' Novembru 2014 - It-Tlieta, 4 ta' Novembru 2014

Data : 27-10-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)11-04_1 PE 541.443v01-00
BUDG

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 13 ta' Ottubru 2014 - It-Tnejn, 13 ta' Ottubru 2014

Data : 08-10-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)10-13_1 PE 539.658v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/01499

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 7 ta' Ottubru 2014 - It-Tlieta, 7 ta' Ottubru 2014

Data : 01-10-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)10-07_1 PE 539.611v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/01444

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 2 ta' Ottubru 2014 - Il-Ħamis, 2 ta' Ottubru 2014

Data : 26-09-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)10-02_1 PE 539.515v01-00
JURI BUDG

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 29 ta' Settembru 2014 - L-Erbgħa, 1 ta' Ottubru 2014

Data : 24-09-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)09-29_1 PE 539.492v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/01236

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 24 ta' Settembru 2014 - Il-Ħamis, 25 ta' Settembru 2014

Data : 18-09-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)09-24_1 PE 537.528v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/01049

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 11 ta' Settembru 2014 - Il-Ħamis, 11 ta' Settembru 2014

Data : 05-09-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)09-11_1 PE 537.379v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/00972

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 3 ta' Settembru 2014 - L-Erbgħa, 3 ta' Settembru 2014

Data : 27-08-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)09-03_1 PE 537.307v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/00823

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 23 ta' Lulju 2014 - L-Erbgħa, 23 ta' Lulju 2014

Data : 15-07-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)07-23_1 PE 536.203v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/00798

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 14 ta' Lulju 2014 - It-Tnejn, 14 ta' Lulju 2014

Data : 08-07-2014

Referenza :

BUDG_OJ(2014)07-14_1 PE 536.161v01-00
BUDG

Dokumenti relatati fid-dossier BUDG/8/00741

Xandiriet li jmiss
 
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Għeżież viżitaturi,
 
Merħba fil-paġna tal-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament li hu fergħa tal-awtorità baġitarja Ewropea. Il-Kumitat għall-Baġits, li jgħodd 41 membru u l-istess numru ta' sostituti, jiddiskuti, jeżamina, jemenda u japprova, flimkien mal-Kunsill tal-Ministri, il-baġit tal-Unjoni.
 
Fl-Istati Membri tal-UE, saħansitra qabel kellhom il-funzjoni ta' leġiżlatur, il-Parlamenti twaqqfu biex jagħtu l-kunsens tagħhom għat-tassazzjoni. Min-naħa tagħha, l-Unjoni Ewropea għadha ma tistax timponi taxxa għax, sakemm tingħata r-riżorsi proprji tagħha, din il-prerogattiva hi r-responsabilità tal-Istati Membri. Madankollu, l-Unjoni Ewropea għandha baġit għad-dispożizzjoni tagħha biex tlaħħam il-politiki tagħha u tiggarantixxi l-funzjonament tajjeb tal-istituzzjonijiet tagħha.
 
Jien se niddedika l-enerġija, l-esperjenza u l-konvinzjonijiet kollha tiegħi biex il-baġit Ewropa isir kredibbli bħala strument għall-promozzjoni tat-tkabbir u l-impjiegi. F'dan ir-rigward, bi ħsiebni nuża l-okkażjoni tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali bħala ċans effettiv biex dan jerġa' jiġi nnegozjat mal-Kunsill. Qed jistennewna wkoll kwistjonijiet importanti oħra, bħall-baġit taż-żona tal-euro, il-ħolqien ta' sistema ġenwina ta' riżorsi proprji jew il-problema rikorrenti tal-impenji pendenti. Il-Kumitat għall-Baġits bi ħsiebu jagħmel ħiltu kollha biex jagħti spinta u sinifikat ġodda għall-Ewropa.
 
Nixtieqlek żjara pjaċevoli!
 
Jean Arthuis