Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Thursday, 20 November from 10:00 to 12:30 in room 3G3 (Altiero Spinelli), Brussels.

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Titilfuhix
 
Budget negotiations 2014/2015

The Committee on Budgets will discuss during its meeting on 20 November the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 as well as the state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments).

   
Budgetary Conciliation

The Budgetary Conciliation on the EU Budget for 2015 as well as on the pending Draft Amending Budgets for 2014 will open on Thursday 6 November and is scheduled to be finalised on Friday 14 November. In the event of a positive outcome of the negotiations, the EP plenary will vote on the joint text at the end of November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1. għall-qafas finanzjarju plurijennali tad-dħul u l-infiq ta' l-Unjoni u għas-sistema tar-riżorsi ta' l-Unjoni stess;
2. għall-prerogattivi baġitarji tal-Parlament, b'mod patikulari l-baġit ta' l-Unjoni u l-innegozjar u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet interistituzzjonali f'dan il-qasam;
3. għall-estimi tal-Parlament skond il-proċedura stabbilita fir-Regoli;
4. għall-baġit ta' entitajiet deċentralizzati;
5. għall-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew għall-Investiment li mhumiex parti mill-governanza ekonomika Ewropea;
6. biex jiddaħħal fil-baġit il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitat responsabbli għall-Ftehima ta' sħubija ACP-UE;
7. għall-implikazzjonijiet finanzjarji ta' l-atti kollha tal-Unjoni u għall-kompatibiltà tagħhom mal-qafas finanzjarju plurijennali, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitati rilevanti;
8. għall-issorveljar u l-valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti minkejja l-Artikolu 95(1), trasferimenti ta' approprjazzjonijiet, proċeduri li għandhom x'jaqsmu ma' l-organigrammi, approprjazzjonijiet amministrattivi u opinjonijiet dwar proġetti relatati mal-bini li jkollhom implikazzjonijiet finanzjarji qawwija;
9. għar-Regolament Finanzjarju, bl-esklużjoni ta' kwistjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-baġit.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Għeżież viżitaturi,
 
Merħba fil-paġna tal-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament li hu fergħa tal-awtorità baġitarja Ewropea. Il-Kumitat għall-Baġits, li jgħodd 41 membru u l-istess numru ta' sostituti, jiddiskuti, jeżamina, jemenda u japprova, flimkien mal-Kunsill tal-Ministri, il-baġit tal-Unjoni.
 
Fl-Istati Membri tal-UE, saħansitra qabel kellhom il-funzjoni ta' leġiżlatur, il-Parlamenti twaqqfu biex jagħtu l-kunsens tagħhom għat-tassazzjoni. Min-naħa tagħha, l-Unjoni Ewropea għadha ma tistax timponi taxxa għax, sakemm tingħata r-riżorsi proprji tagħha, din il-prerogattiva hi r-responsabilità tal-Istati Membri. Madankollu, l-Unjoni Ewropea għandha baġit għad-dispożizzjoni tagħha biex tlaħħam il-politiki tagħha u tiggarantixxi l-funzjonament tajjeb tal-istituzzjonijiet tagħha.
 
Jien se niddedika l-enerġija, l-esperjenza u l-konvinzjonijiet kollha tiegħi biex il-baġit Ewropa isir kredibbli bħala strument għall-promozzjoni tat-tkabbir u l-impjiegi. F'dan ir-rigward, bi ħsiebni nuża l-okkażjoni tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali bħala ċans effettiv biex dan jerġa' jiġi nnegozjat mal-Kunsill. Qed jistennewna wkoll kwistjonijiet importanti oħra, bħall-baġit taż-żona tal-euro, il-ħolqien ta' sistema ġenwina ta' riżorsi proprji jew il-problema rikorrenti tal-impenji pendenti. Il-Kumitat għall-Baġits bi ħsiebu jagħmel ħiltu kollha biex jagħti spinta u sinifikat ġodda għall-Ewropa.
 
Nixtieqlek żjara pjaċevoli!
 
Jean Arthuis