Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Titilfuhix
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Għal aktar informazzjoni
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
L-aħħar stqarrijiet
Ara kollox  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli: 
  1. għall-qafas finanzjarju plurijennali tad-dħul u l-infiq ta' l-Unjoni u għas-sistema tar-riżorsi ta' l-Unjoni stess; 
  2. għall-prerogattivi baġitarji tal-Parlament, b'mod patikulari l-baġit ta' l-Unjoni u l-innegozjar u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet interistituzzjonali f'dan il-qasam;
  3. għall-estimi tal-Parlament skond il-proċedura stabbilita fir-Regoli;
  4. għall-baġit ta' entitajiet deċentralizzati;
  5. għall-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew għall-Investiment;
  6. biex jiddaħħal fil-baġit il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitat responsabbli għall-Ftehim ta' sħubija ACP-UE;
  7. għall-implikazzjonijiet finanzjarji ta' l-atti kollha tal-Komunità u għall-kompatibiltà tagħhom mal-Qafas Finanzjarju plurijennali, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitati rilevanti;
  8. għall-issorveljar u l-valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti minkejja l-Artikolu 78(1), trasferimenti ta' approprjazzjonijiet, proċeduri li għandhom x'jaqsmu ma' l-organigrammi, approprjazzjonijiet amministrattivi u opinjonijiet dwar proġetti relatati mal-bini li għandhom implikazzjonijiet finanzjarji qawwija;
  9. għar-Regolament Finanzjarju, bl-esklużjoni ta' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-baġit.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Għażiż viżitatur,
 
Merħba fis-sit tal-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament Ewropew.
 
Is-setgħat baġitarji kienu fost l-ewwel setgħat miksuba mill-Parlament. Dawn issaħħu aktar mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Il-Parlament Ewropew issa japprova, fuq l-istess livell mal-Kunsill, in-nefqa kollha tal-baġit annwali tal-Unjoni Ewropea.
 
Bi 43 membru u l-istess numru ta’ membri sostituti, il-Kumitat għall-Baġits huwa prinċipalment responsabbli mill-abbozzar tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-baġit annwali tal-UE (EUR 147.2 biljun f’impenji u EUR 129.1 biljun fi ħlasijiet għas-sena finanzjarja 2012).
 
Barra minn dan, il-Kumitat għall-Baġits huwa responsabbli wkoll mit-tħejjija tan-negozjati tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali (jew il-perspettiva finanzjarja) li jiddetermina l-qafas għall-proċeduri baġitarji annwali għal perjodu ta' 7 snin. Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, fejn għal darb’oħra ġie mtenni li l-Baġit tal-UE irid jiġi ffinanzjat għalkollox mir-riżorsi tiegħu stess, il-Kumitat għall-Baġits issa qed jaħdem fuq xi proposti leġiżlattivi importanti li għandhom il-għan li jintroduċu mill-ġdid id-dħul ġenwin fit-teżor pubbliku tal-UE.
 
F‘dawn il-paġni għandek issib informazzjoni utli u aġġornata regolarment dwar il-ħidma tal-Kumitat għall-Baġits. Inti mistieden ukoll issegwi l-laqgħat tagħna fuq EP live.
 
Nixtieqlek żjara pjaċevoli.
 
Alain Lamassoure