Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 22 September 2014 from 15.00 to 18.30 and Tuesday 23 September from 9,00 to 12,30 and from 15,00 to 18,30
 
► meeting room: József Antall - JAN 4Q1

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Titilfuhix
 
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT will vote on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will then be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" will also take place.

   
Exchange of views with Commissioner Šemeta

On 23.09.2014, CONT will hold its annual exchange of views on the "Protection of the EU Budget" which will include the presentation by Commissioner Šemeta of the Commission's report on the "Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2013", and the presentation of the "OLAF Report 2013" by the Director-General of OLAF, Giovanni Kessler.
In addition, CONT will organise an exchange of views with Commissioner Šemeta concerning Tobacco Agreements, and the establishment of a Controller for procedural guarantees.
 

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, u għad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Parlament dwar il-kwittanza, inkluża l-proċedura għall-kwittanza interna, u għall-miżuri l-oħra li jakkumpanjaw jew li jimplimentaw dawn id-deċiżjonijiet;
 
2.    għall-għeluq, il-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet u tal-karti tal-bilanċ tal-Unjoni, tal-istituzzjonijiet tagħha u tal-entitajiet iffinanzjati minnha, inkluża d-deċiżjoni dwar liema approprjazzjonijiet għandhom jiġu riportati u s-saldu tal-bilanċi;
 
3.    għall-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment;
 
4.    għall-monitoraġġ tal-effettività fl-infiq tat-tipi differenti ta' finanzjament tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni, bl-involviment, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-kumitati speċjalizzati u b'azzjoni, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit,f'kooperazzjoni mal-kumitati speċjalizzati għall-eżami tar-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri;
 
5.    għar-relazzjonijiet mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), għall-indagar dwar frodi u irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, għall-miżuri li għandhom bħala skop il-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni ta' dawn il-każijiet, għall-protezzjoni riġida tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u l-azzjonijiet rilevanti mill-Prosekutur Pubbliku Ewropew f'dan il-qasam;
 
6.    għar-relazzjonijiet mal-Qorti tal-Awdituri, għall-ħatra tal-membri tagħha u għall-konsiderazzjoni tar-rapporti tagħha;
 
7.    għar-Regolament Finanzjarju għal dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll tal-baġit.
 
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Merħba bik fil-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew! Jien il-President tal-Kumitat li, f'din il-leġiżlatura, huwa magħmul minn 30 kollega li ġejjin minn 17-il Stat Membru. Il-kumitati normalment jiltaqgħu darba f'xahar.
 
Il-kumitat jikkontrolla l-użu li jsir mill-flus tal-baġit tal-UE (madwar EUR 130 biljun fis-sena). Il-ġestjoni tal-baġit hija prinċipalment f'idejn il-Kummissjoni Ewropea, li tuża l-maġġorparti tal-kwota tal-fondi: 80 % fl-Istati Membri u madwar 13 % fil-bqija tad-dinja. Is-7 % li jibqa' jinvolvu spejjeż purament amministrattivi. Aħna nivverfikaw jekk il-fondi ġewx użati konformi mar-regoli u jekk intlaħqux l-objettivi politiċi. Fi kliem ieħor, jekk iċ-ċittadini humiex jiksbu riżultati tajba għall-flus li jħallsu.
 
Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit huwa responsabbli wkoll għall-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u għall-Bank Ewropew tal-Investiment fil-Lussemburgu. Barra minn dan, jieħu ħsieb aspetti orizzontali tal-leġiżlazzjoni Ewropea.
 
Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-Lussemburgu hija punt ta' riferiment importanti għalina u  r-rapporti tagħha huma bażi importanti għax-xogħol tagħna.
 
Il-ġestjoni finanzjarja hija indikatur: jekk ma tiffunzjonax, dan jimplika li ma jiffunzjonawx ħafna affarijiet oħra.
 
Tista' ssib aktar informazzjoni fuq il-websajt tagħna. Jekk inti interessat ikkuntatjana.
 
Ihre Inge Gräßle