Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Titilfuhix
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

 
Għal aktar informazzjoni
 
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1.    għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, u għad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Parlament dwar il-kwittanza, inkluża l-proċedura għall-kwittanza interna, u għall-miżuri l-oħra li jakkumpanjaw jew li jimplimentaw dawn id-deċiżjonijiet;
 
2.    għall-għeluq, il-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet u tal-karti tal-bilanċ tal-Unjoni, tal-istituzzjonijiet tagħha u tal-entitajiet iffinanzjati minnha, inkluża d-deċiżjoni dwar liema approprjazzjonijiet għandhom jiġu riportati u s-saldu tal-bilanċi;
 
3.    għall-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment;
 
4.    għall-monitoraġġ tal-effettività fl-infiq tat-tipi differenti ta' finanzjament tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni, bl-involviment, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-kumitati speċjalizzati u b'azzjoni, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit,f'kooperazzjoni mal-kumitati speċjalizzati għall-eżami tar-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri;
 
5.    għar-relazzjonijiet mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), għall-indagar dwar frodi u irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, għall-miżuri li għandhom bħala skop il-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni ta' dawn il-każijiet, għall-protezzjoni riġida tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u l-azzjonijiet rilevanti mill-Prosekutur Pubbliku Ewropew f'dan il-qasam;
 
6.    għar-relazzjonijiet mal-Qorti tal-Awdituri, għall-ħatra tal-membri tagħha u għall-konsiderazzjoni tar-rapporti tagħha;
 
7.    għar-Regolament Finanzjarju għal dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll tal-baġit. 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Messaġġ ta' merħba
 
 

Huwa pjaċir kbir għalija li nilqgħak fil-paġni onlajn tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT). Dan il-websajt hu mfassal biex iċ-ċittadin ikun jista' jsegwi xogħolna.
 
Il-CONT  jeżamina kif jintefaq il-Baġit tal-UE, kemm qed jintlaħqu sew l-objettivi u jekk il-programmi humiex joffru riżultati tajba għall-flus li jintefqu fuqhom, u jiżgura li l-flus tal-Ewropej li jħallsu t-taxxi jintefqu b'mod effiċjenti, effettiv u skont il-liġi tal-UE. F'dan il-kuntest, il-Kumitat jikkollabora mill-qrib mal-Qorti tal-Awdituri u jissuġġerixxi titjib fuq il-bażi tar-riżultati tal-verifiki tal-Qorti sabiex jiżgura ġestjoni finanzjarja soda.
 
Barra minn hekk, il-CONT jikkollabora wkoll mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) biex isaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni rigward il-Baġit tal-UE.
 
L-istrument prinċipali li għandu l-CONT huwa l-proċedura ta' "kwittanza". Tul din il-proċedura l-CONT jiskrutinizza l-implimentazzjoni tal-Baġit tal-UE mis-setturi kollha involuti, jiġifieri, inter alia, il-Kummissjoni, il-Parlament, u istituzzjonijiet u aġenziji oħra.
 
Jekk jinteressak kif nirrealizzaw fil-prattika t-teorija, nissuġġerilek tara r-rapporti tagħna. Tista' wkoll tara xandiriet diretti tal-laqgħat tagħna u tagħti daqqa t'għajn lid-diversi links fuq din il-paġna, li għandhom ituk stampa iktar ċara tax-xogħol tal-CONT.
 
Taħsibhiex darbtejn biex tikkuntattjana dwari kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollok.
 
 
Michael Theurer