Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' François-Roger Cazala bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' Alex Brenninkmeijer bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' Nikolaos Milionis bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' Joëlle Elvinger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

RAPPORT dwar il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ