Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2019 (Discharge 2018): FEAD - Fund for European Aid to the Most Deprived: Valuable support but its contribution to reducing poverty is not yet established

29-10-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v01-00
CONT

 

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 12/2019 tal-QEA (Kwittanza 2018): Il-kummerċ elettroniku: ħafna mill-isfidi relatati mal-ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali għad iridu jiġu riżolti

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 7/2019 (Discharge 2018): EU actions for cross-border healthcare: significant ambitions but improved management required

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA