Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-manipolazzjoni tal-kompetizzjonijiet sportivi fir-rigward ta' materji li mhumiex marbuta mal-liġi kriminali sostantiva u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali

2017/0166(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
CULT

kumitat responsabbli

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) Proċedura baġitarja
CULT

għal opinjoni

Baġit 2020 - Mandat għat-Trilogu

2019/2010(BUD) Proċedura baġitarja
CULT

għal opinjoni

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2018/2168(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CULT

għal opinjoni

L-istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi

2018/0213(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
CULT

għal opinjoni

Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2021-2027

2018/0166(APP) Proċedura ta' approvazzjoni
CULT

għal opinjoni

Konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-manipolazzjoni tal-kompetizzjonijiet sportivi fir-rigward ta’ materji marbuta mal-liġi kriminali sostantiva u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali

2017/0165(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
CULT

għal opinjoni

Protokoll dwar il-Kooperazzjoni Kulturali anness mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

2017/0081(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
CULT

għal opinjoni

Ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

2017/0035(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
CULT

għal opinjoni

Infurzar tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, li tistabbilixxi l-proċedura ta’ notifika għal skemi ta’ awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti relatati ma’ servizzi, u li temenda d-Direttiva 2006/123/KE u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

2016/0398(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
CULT

għal opinjoni