Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna

2019/2184(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

kumitat responsabbli

Responsabbiltà tal-kumpaniji għal ħsara ambjentali

2020/2027(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
DEVE

għal opinjoni

Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika

2020/2002(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
DEVE

għal opinjoni

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea - Mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proċedura ta' approvazzjoni

2019/0226M(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
DEVE

Beata KEMPA [ECR]

għal opinjoni

Qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

2020/2006(INL) Proċedura ta' inizjattiva leġislattiva
DEVE

Michèle RIVASI [Verts/ALE]

għal opinjoni

Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

2020/2023(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
DEVE

għal opinjoni

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026)

2020/0002(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
DEVE

Miguel URBÁN CRESPO [GUE/NGL]

għal opinjoni

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

2019/2213(BUD) Proċedura baġitarja
DEVE

Charles GOERENS [Renew]

għal opinjoni

Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni - rapport annwali 2018

2019/2197(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
DEVE

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

għal opinjoni

Tisħiħ tal-Azzjoni tal-UE għall-Protezzjoni u għar-Restawr tal-Foresti tad-Dinja

2019/2156(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa