Abbozzi ta’ rapporti


Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on the economic policies of the euro area 2019

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON

Esther de LANGE

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 4/2019 of the European Union to the general budget 2019, Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 06-09-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/276 fir-rigward tal-aġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-rifuġjati u għat-theddid għas-sigurtà

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 06-09-2019

ABBOZZ TAT-TIENI RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 06-09-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 05-09-2019

  Proposal for a Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland

25-07-2019 LIBE_PR()638778 PE638.778
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2017

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-07-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2019 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-07-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju nru 2 tal-baġit ġenerali tal-2019 – Tisħiħ tal-programmi ewlenin li jtejbu l-kompetittività tal-UE: Orizzont 2020 u Erasmus+

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639766 PE639.766v01-00
BUDG

John HOWARTH

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-07-2019