Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 3

2019/2991(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ECON

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2020

2019/2211(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
ECON

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' repożitorju tat-titolizzazzjoni u d-dettalji tal-applikazzjoni simplifikata għal estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ repożitorju tat-tranżazzjonijiet

2019/2958(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar standards operazzjonali għal repożitorju tat-titolizzazzjoni għall-ġbir, l-aggregazzjoni, it-tqabbil, l-aċċess u l-verifika tal-kompletezza u l-konsistenza tad-data

2019/2957(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku

2019/2950(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ECON

kumitat responsabbli

Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

2019/0818(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

kumitat responsabbli

Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar

2018/0006(CNS) * Proċedura ta' konsultazzjoni
ECON

Inese VAIDERE [PPE]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 u li jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tingħata skont ir-rekwiżiti ta' notifiki STS

2019/2921(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 39 u l-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 7 u 9

2019/2912(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ECON

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Tassazzjoni Ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ECON

kumitat responsabbli