Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Commission Directive establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC, and amending Commission Directive 2000/39/EC

2019/2743(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
EMPL

kumitat responsabbli

Commission Directive amending Annexes I, II and III to Council Directive 89/656/EEC to make purely technical adjustments

2019/2739(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
EMPL

kumitat responsabbli

Commission Directive amending Annexes II and IV to Council Directive 92/29/EEC to make purely technical adaptations

2019/2726(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
EMPL

kumitat responsabbli

Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

2016/0397(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
EMPL

kumitat responsabbli

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

2019/2028(BUD) Proċedura baġitarja
EMPL

għal opinjoni

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim fir-Rigward tal-Limitazzjonijiet ta' Żmien fuq l-Arranġamenti għall-Forniment ta' Inġenji tal-Ajru bl-Ekwipaġġ bejn l-Istati Uniti tal-Amerka, l-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja

2019/0126(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
EMPL

għal opinjoni

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti s-setgħa lill-Italja biex tinnegozja u tikkonkludi ftehim mal-Iżvizzera li jawtorizza operazzjonijiet ta' kabotaġġ matul il-forniment ta' servizzi internazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

2019/0108(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
EMPL

għal opinjoni

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li l-Ġermanja tingħata s-setgħa li temenda l-ftehim bilaterali eżistenti tagħha dwar it-trasport bit-triq mal-Iżvizzera bil-għan li tawtorizza l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ waqt is-servizzi internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

2019/0107(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
EMPL

għal opinjoni

Baġit 2020 - Mandat għat-Trilogu

2019/2010(BUD) Proċedura baġitarja
EMPL

għal opinjoni

Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

2018/0427(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
EMPL

għal opinjoni