L-aħħar aħbarijiet

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 115 Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats

20-11-2017 BUDG_PR(2017)612204 PE 612.204v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 21-11-2017

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Greċja – EGF/2017/003 GR/Attica retail

27-10-2017 BUDG_PR(2017)612289 PE 612.289v01-00
BUDG

Marie-Pierre VIEU

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-11-2017

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2017 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn f'konformità mat-tbassir aġġornat tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji u multi)

27-10-2017 BUDG_PR(2017)612206 PE 612.206v01-00
BUDG

Jens GEIER

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-11-2017

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja – EGF/2017/005 FI/Retail)

25-10-2017 BUDG_PR(2017)612295 PE 612.295v01-00
BUDG

Răzvan POPA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-11-2017

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-riżultat tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, Artikolu 216(7), matul is-sena 2016

24-10-2017 PETI_PR(2017)610643 PE 610.643v02-00
PETI

Notis MARIAS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 24-10-2017

Xandiriet tal-ġurnata

Segwi l-laqgħat tal-Kumitat bxandira diretta

Librerija Multimidja

22-11-2017 - 10:32
PETI Laqgħa
22-11-2017 - 10:10
IMCO Laqgħa
22-11-2017 - 10:05
ENVI Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew