L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 16 ta' Marzu 2015 fi Brussell.

TAXE Special Committee  - meeting room

Special Committee on Tax Rulings - mandate, working method and calendar: debate

TAXE 04-03-2015 - 14:38

Following its constitutive meeting of 26.02.15, the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect will hold a debate regarding its mandate, working method and possible calendar. The Special Committee is to look into tax ruling practices as far back as 1991. It will review the way the Commission treats state aid in member states and the extent to which the latter are transparent about their tax rulings. The meeting will be held on 09.03.15 in Strasbourg.

Importing minerals from conflict-affected regions

Conflict minerals: due diligence self-certification for importers - committee vote

DEVE 02-03-2015 - 16:56

The Development Committee's opinion regarding the legislative proposal on conflict minerals will be voted on during its meeting of 09.03.15 in Strasbourg. The proposal seeks to establish an EU system of due diligence self-certification for importers of tin, tantalum, tungsten and gold originating in conflict-affected and high-risk areas.

Vote

European Public Prosecutor's Office - interim report: committee vote

LIBE 05-03-2015 - 15:46

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will vote on its interim report on setting up a European Public Prosecutor's Office, which is to be in charge of investigating and prosecuting criminal offences affecting the Union's financial interests. The negotiations on the proposals regarding the fight against fraud to the EU's financial interests and on procedural safeguards for children involved in criminal proceedings will be discussed during the same meeting of 09.03.15.

Performance and prospects of Frans Timmermans, First Vice-President designate for Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter of Fundamental Rights.

Better regulation, inter-institutional relations: committee debate with Commission

ENVI 02-03-2015 - 17:32

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet First Vice-President of the European Commission in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Frans Timmermans. The aim is to discuss issues related with his portfolio and falling under the responsibility of the Committee. The meeting will take place on 09.03.15 in Strasbourg.

Investment fund

European Fund for Strategic Investments: committee debate

ITRE 06-03-2015 - 09:44

The Committee on Industry, Research and Energy will discuss its opinion on the establishment of a European Fund for Strategic Investments (EFSI) during its meeting of 09.03.15 in Strasbourg. The recently proposed regulation setting up the EFSI provides for a guarantee of 21 billion euro, together with the establishment of a European Investment Advisory Hub and a European Investment Project Pipeline.

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 159

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lill-Ukraina

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 26-02-2015

ABBOZZ TA' RAPPORT INTERIM dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 02-02-2015

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta' landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f'żoni ta' riskju għoli

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 28-01-2015

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 28-01-2015

ABBOZZ TA’ RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji

11-12-2014 ECON_PR(2014)544150 PE 544.150v02-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-01-2015

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

05-03-2015 - 10:05
DEVE Laqgħa
05-03-2015 - 09:21
FEMM Laqgħa
05-03-2015 - 09:05
EMPL Laqgħa

Conciliations and codecision

Il-konċiljazzjoni hija t-tielet u l-aħħar fażi tal-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja (OLP) (magħrufa wkoll bħala "kodeċiżjoni").

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew