L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 27 ta' Ġunju 2016 fi Brussell.

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 84

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar in-nomina ta' Leo Brincat bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar lejn sistema ta' VAT definittiva u l-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 09-06-2016

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Lejn sistema ta' VAT definittiva u l-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 30-05-2016

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Kontroll Baġitarju tal-finanzjament ta' NGOs mill-Baġit tal-UE

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 30-05-2016

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 27-05-2016

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Laqgħa
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Laqgħa
21-06-2016 - 15:16
AGRI Laqgħa

Conciliations and codecision

Il-konċiljazzjoni hija t-tielet u l-aħħar fażi tal-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja (OLP) (magħrufa wkoll bħala "kodeċiżjoni").

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew