L-aħħar aħbarijiet

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 122

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, fir-rigward tas-segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

27-04-2016 CONT_PR(2016)580677 PE 580.677v02-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

13-04-2016 TRAN_PR(2016)580572 PE 580.572v02-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 28-04-2016

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 03-05-2016

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

07-04-2016 LIBE_PA(2016)580521 PE 580.521v02-00
LIBE

Artis PABRIKS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-04-2016

ABBOZZ TA' RAPPORT INTERIM dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri f'isem l-Unjoni mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbilità u l-Kumpens għall-Ħsara b’Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta’ Sustanzi Perikolużi u ta’ Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili

05-04-2016 JURI_PR(2016)580550 PE 580.550v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 27-04-2016

Xandiriet tal-ġurnata

Segwi l-laqgħat tal-Kumitat bxandira diretta

Librerija Multimidja

23-05-2016 - 17:00
CONT Laqgħa
23-05-2016 - 16:13
BUDG Laqgħa
23-05-2016 - 15:59
ECON Laqgħa

Conciliations and codecision

Il-konċiljazzjoni hija t-tielet u l-aħħar fażi tal-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja (OLP) (magħrufa wkoll bħala "kodeċiżjoni").

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew