L-aħħar aħbarijiet

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 211 Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal of the Commission for the appointment of a member of the Single Resolution Board

19-02-2018 ECON_PR(2018)618162 PE 618.162v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 26-01-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR)

12-12-2017 ITRE_PA(2017)613604 PE 613.604v01-00
ITRE

Lieve WIERINCK

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-01-2018

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018

08-12-2017 ECON_PR(2017)615386 PE 615.386v01-00
ECON

Hugues BAYET

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-01-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004

16-11-2017 ECON_PA(2017)613502 PE 613.502v01-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-12-2017

Xandiriet tal-ġurnata

Segwi l-laqgħat tal-Kumitat bxandira diretta

Librerija Multimidja

20-02-2018 - 18:36
ECON Laqgħa
20-02-2018 - 15:34
IMCO Laqgħa
20-02-2018 - 15:07
REGI Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Atti Delegati

Reġistru Interistituzzjonali tal-Atti Delegati