Template : Vue d'ensemble

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 3 ta' Novembru 2014 fi Brussell.
Kumitati Commissioners-designate: committee hearings

The new Slovenian commissioner-designate for transport Violeta Bulc will be heard by the Committee on Transport and Tourism in the evening of 20.10.14, in Strasbourg. On the same day, the Committee on Industry, Research and Energy, and the Committee on Environment, Public Health and Food Safety will jointly hear commissioner-designate Maroš Šefčovič, who has recently been proposed as Vice-President for the Energy Union. More detailed information can be found in the dedicated website.

Għal aktar informazzjoni
LIBE European Data Protection Supervisor, Assistant Supervisor: hearing of candidates

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hear the candidates for the posts of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor on 20.10.14. The Committee will then vote on the candidates' appointments on 21.10.14. The EDPS has the responsibility of ensuring that all EU institutions and bodies respect people’s right to privacy when processing personal data.

Għal aktar informazzjoni
INTA Customs duties on goods originating in Ukraine: committee vote

Following the postponement of the application of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) until 31.12.15, the Commission submitted an urgent proposal aimed at prolonging the existing autonomous trade preferences. During its meeting of 20.10.14, the Committee on International Trade will vote on its report regarding this prolongation. The current preferences apply until 1 November 2014.

Għal aktar informazzjoni
Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati
Iffiltra skont il-kumitat
 
 
 
 

Riżultati : 26 Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 374/2014 dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina

Data : 14-10-2014

Referenza :

INTA_PR(2014)539661 PE 539.661v02-00
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 15-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 GR/Sprider Stores, submitted by Greece)

Data : 09-10-2014

Referenza :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (talba EGF/2014/007 IE/Adersen Ireland, ippreżentata mill-Irlanda)

Data : 09-10-2014

Referenza :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Data : 20-10-2014

Referenza :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 17-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati (OĠMs) fit-territorju tagħhom

Data : 24-09-2014

Referenza :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-10-2014

References :

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja