L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 10 t'April 2017 fi Brussell.

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 151

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 27-03-2017

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-03-2017

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2018

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 15-03-2017

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2017 għall-Baġit Ġenerali tal-2017 li jakkumpanja l-proposta għall-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugall

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 02-03-2017

ABBOZZ TA' RAPPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 02-03-2017

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

30-03-2017 - 09:04
LIBE Laqgħa
27-03-2017 - 18:43
BUDG Laqgħa
27-03-2017 - 17:46
BUDG CONT Laqgħa

Conciliations and codecision

Il-konċiljazzjoni hija t-tielet u l-aħħar fażi tal-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja (OLP) (magħrufa wkoll bħala "kodeċiżjoni").

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew