L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 30 ta' Novembru 2015 fi Brussell.

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 91

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) – Rapport Annwali 2014

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-Ġlieda kontra l-Frodi

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2015

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali"

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 15-10-2015

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) – Rapport Annwali 2014

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 14-10-2015

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

26-11-2015 - 08:43
AFET Laqgħa
19-11-2015 - 15:12
AFCO Laqgħa
19-11-2015 - 09:39
ENVI Laqgħa

Conciliations and codecision

Il-konċiljazzjoni hija t-tielet u l-aħħar fażi tal-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja (OLP) (magħrufa wkoll bħala "kodeċiżjoni").

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew