Template : Vue d'ensemble

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 3 ta' Novembru 2014 fi Brussell.
Kumitati Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Għal aktar informazzjoni
Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati
Iffiltra skont il-kumitat
 
 
 
 

Riżultati : 50 Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Talba EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, ippreżentata mill-Greċja)

Data : 09-10-2014

Referenza :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (talba EGF/2014/007 IE/Adersen Ireland, ippreżentata mill-Irlanda)

Data : 09-10-2014

Referenza :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Data : 20-10-2014

Referenza :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati (OĠMs) fit-territorju tagħhom

Data : 24-09-2014

Referenza :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ABBOZZ TA' OPINJONI on the EU and the global development framework after 2015

Data : 20-10-2014

Referenza :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 17-10-2014

References :

Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja