L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 25 ta' Ġunju 2018 fi Brussell.

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 68 Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw: il-każ tal-foresti

16-04-2018 DEVE_PR(2018)619397 PE 619.397v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 15-05-2018

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar proposta li titlob lill-Kunsill jiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni

12-04-2018 LIBE_PR(2018)620837 PE 620.837v01-00
LIBE

Judith SARGENTINI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 15-05-2018

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu

10-04-2018 REGI_PR(2018)620791 PE 620.791v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 14-05-2018

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2018 of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission: Extension of the Facility for refugees in Turkey

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623670 PE 623.670v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-06-2018

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2019

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623666 PE 623.666v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 19-06-2018

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

21-06-2018 - 15:28
LIBE Laqgħa
21-06-2018 - 10:32
FEMM LIBE Laqgħa
21-06-2018 - 10:14
ENVI Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Atti Delegati

Reġistru Interistituzzjonali tal-Atti Delegati