L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 27 ta' Novembru 2017 fi Brussell.

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 106

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-Kollegament tal-Iskemi għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet ta' Gassijiet Serra tagħhom

13-11-2017 ENVI_PR(2017)610799 PE 610.799v01-00
ENVI

Christofer FJELLNER

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 27-11-2017

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri

24-10-2017 CONT_PA(2017)612047 PE 612.047v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 14-11-2017

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020

20-10-2017 LIBE_PA(2017)612221 PE 612.221v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-11-2017

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jintroduċi e-Card Ewropea tas-servizzi u l-faċilitajiet amministrattivi relatati

27-06-2017 ITRE_PA(2017)601274 PE 601.274v01-00
ITRE

Maria SPYRAKI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 18-09-2017

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas legali u operattiv tal-e-Card Ewropea tas-servizzi introdotta bir-Regolament ... [ir-Regolament tal-ESC]

27-06-2017 ITRE_PA(2017)601268 PE 601.268v01-00
ITRE

Maria SPYRAKI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 18-09-2017

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

23-11-2017 - 09:22
ECON Laqgħa
23-11-2017 - 09:14
AGRI Laqgħa
23-11-2017 - 09:12
CULT Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew