L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 27 t'Awissu 2018 fi Brussell.

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 164

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 13-07-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 18-07-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-07-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 18-07-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-07-2018

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

12-07-2018 - 10:35
EMPL Laqgħa
12-07-2018 - 09:11
DEVE Laqgħa
12-07-2018 - 09:11
TERR Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Atti Delegati

Reġistru Interistituzzjonali tal-Atti Delegati