L-aħħar aħbarijiet

Fundamental Rights in the EU: committee vote. Migration, home affairs funds: debate

LIBE 01-07-2015 - 14:35
Vote

The non-legislative report on the situation of fundamental rights in the EU (2013-2014) will be voted on by the Committee on Civil liberties, Justice and Home Affairs on 02.07.15. The Committee will also vote on the order of preference of candidates for the post of Director for the Fundamental Rights Agency. A debate on the strategic report on migration, including an analysis on the use of Home Affairs funds are spent in the context of migration and development context, will also take place.

Human rights situation in Angola: update in committee

DROI 01-07-2015 - 14:35
Angola flag

The Subcommittee on Human Rights will discuss the deteriorating human rights situation in Angola. Despite being one of the fastest growing African economies, around 70% of the population in Angola lives below the poverty line. The topics that will be addressed include the arbitrary detentions of human rights defenders and the case of the investigative journalist and human rights activist Rafael Marques. The meeting will be held on 02.07.15.

EU diplomacy in a globalised context: seminar on challenges and partnerships

AFET 01-07-2015 - 14:44
AFET-ENA high-level seminar on EU Diplomacy

The Committee on Foreign Affairs is jointly organising a seminar with the Ecole nationale d'administration (ENA) entitled "Global challenges and partnerships. Which place for EU diplomacy in a globalised context?" Part of a three-day high-level joint AFET-ENA event, this seminar will take place at the European Parliament's premises in Brussels on 01.07.15.

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Kumitati 21-04-2015 - 09:26
Fact sheets on the European Union

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 64

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Renju tal-Belġju u r-Repubblika tal-Polonja biex jirratifikaw, jew jaderixxu ma’, il-Konvenzjoni ta' Budapest dwar il-Kuntratt tat-Trasport ta' Merkanzija permezz ta' Passaġġi fuq l-Ilma Interni (CMNI)

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-06-2015

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-karrieri tan-nisa fix-xjenza u l-Università u s-soqfa tal-ħġieġ li jiltaqgħu magħhom

27-05-2015 FEMM_PR(2015)557279 PE 557.279v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 02-06-2015

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda: linji gwida għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 19-05-2015

Xandiriet tal-ġurnata

Segwi l-laqgħat tal-Kumitat bxandira diretta

Librerija Multimidja

29-06-2015 - 16:32
INTA Laqgħa
29-06-2015 - 16:05
AFET Laqgħa
29-06-2015 - 15:10
TRAN Laqgħa

Conciliations and codecision

Il-konċiljazzjoni hija t-tielet u l-aħħar fażi tal-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja (OLP) (magħrufa wkoll bħala "kodeċiżjoni").

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew