L-aħħar aħbarijiet

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 159 Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

09-04-2018 BUDG_PR(2018)620786 PE 620.786v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 18-04-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja

15-03-2018 BUDG_PA(2018)619266 PE 619.266v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 28-03-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja

14-03-2018 DEVE_PA(2018)619225 PE 619.225v01-00
DEVE

Maria NOICHL

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-04-2018

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi

13-03-2018 INTA_PR(2018)616703 PE 616.703v02-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 04-04-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

05-03-2018 BUDG_PA(2018)616826 PE 616.826v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 27-03-2018

Xandiriet tal-ġurnata

Segwi l-laqgħat tal-Kumitat bxandira diretta

Librerija Multimidja

16-04-2018 - 20:33
AFCO Laqgħa
16-04-2018 - 20:08
BUDG Laqgħa
16-04-2018 - 19:32
TAX3 Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Atti Delegati

Reġistru Interistituzzjonali tal-Atti Delegati