L-aħħar aħbarijiet

Testi proposti għall-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-Kumitati


Riżultati : 292 Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura

17-07-2018 CULT_PR(2018)625477 PE 625.477v01-00
CULT

Giorgos GRAMMATIKAKIS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-09-2018

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/27/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

29-06-2018 EMPL_PR(2018)623825 PE 623.825v02-00
EMPL

Laura AGEA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-09-2018

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004

20-11-2017 EMPL_PR(2017)612058 PE 612.058v02-00
EMPL

Guillaume BALAS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 12-01-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for amending Parliament’s Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties

20-09-2018 PETI_PA(2018)623941 PE 623.941v01-00
PETI

Margrete AUKEN

  DRAFT REPORT on the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy

14-09-2018 ITRE_PR(2018)627719 PE 627.719v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-10-2018

Xandiriet tal-ġurnata

Segwi l-laqgħat tal-Kumitat bxandira diretta

Librerija Multimidja

13-09-2018 - 09:15
BUDG Laqgħa
13-09-2018 - 08:37
ENVI Laqgħa
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Atti Delegati

Reġistru Interistituzzjonali tal-Atti Delegati