Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistemi applikabbli għall-valutazzjoni u għall-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-kittijiet ta' balavostri u tal-kittijiet ta' ringieli balavostri maħsuba biex jintużaw f'xogħlijiet tal-bini unikament biex jipprevjenu l-waqgħat u mhux sottomessi għal tagħbijiet vertikali mill-istruttura

2019/2660(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jiġu adottati valuri ta' limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati f'ċerti ġugarelli, fir-rigward tal-formaldeid

2019/2775(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
IMCO

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi, il-punt 13 tal-parti III tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-aluminju

2019/2774(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
IMCO

kumitat responsabbli

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1230/2012 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għal ċerti vetturi bil-mutur mgħammra b’kabini elongati u għal apparat u tagħmir ajrudinamiċi għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

2019/2735(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
IMCO

kumitat responsabbli

L-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur, u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà

2018/0168(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

L-istabbiliment tal-l-kundizzjonijiet u l-proċedura li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista’ titlob lil impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jipprovdu l-informazzjoni relatata mas-suq intern u ma’ oqsma relatati

2017/0087(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' e-Card Ewropea tas-servizzi u l-faċilitajiet amministrattivi relatati

2016/0403(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas legali u operattiv tal-e-Card Ewropea tas-servizzi introdotta bir-Regolament ....[ir-Regolament tal-ESC]....

2016/0402(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Infurzar tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, li tistabbilixxi l-proċedura ta’ notifika għal skemi ta’ awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti relatati ma’ servizzi, u li temenda d-Direttiva 2006/123/KE u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

2016/0398(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni għal apparat ta' kontroll tas-sigurtà tal-avjazzjoni

2016/0236(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN IMCO

kumitat responsabbli