Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku, l-Anness tad-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE fir-rigward tad-definizzjonijiet ta' unitajiet SI bażi

2019/2668(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
IMCO

kumitat responsabbli

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistemi applikabbli għall-valutazzjoni u għall-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-kittijiet ta' balavostri u tal-kittijiet ta' ringieli balavostri maħsuba biex jintużaw f'xogħlijiet tal-bini unikament biex jipprevjenu l-waqgħat u mhux sottomessi għal tagħbijiet vertikali mill-istruttura

2019/2660(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-klassijiet ta' prestazzjoni fir-rigward tal-permeabbiltà tal-arja għat-tamboċċi tal-plastik u tal-ħġieġ u għall-aperturi tas-saqaf

2019/2659(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi klassijiet ta' prestazzjoni fir-rigward tar-reżistenza għall-forza tal-pressjoni tar-riħ għall-blinds u għat-tined esterni

2019/2655(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-fertilizzanti bl-iskop li jiġu adattati l-Annessi I u IV

2019/2622(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
IMCO

kumitat responsabbli

L-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur, u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà

2018/0168(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

kumitat responsabbli

Id-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju (2014/53/UE)

2018/2681(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

kumitat responsabbli

L-Iżvizzera: Ostakli fir-rigward tal-implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern

2018/2680(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

kumitat responsabbli

Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni għal apparat ta' kontroll tas-sigurtà tal-avjazzjoni

2016/0236(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

kumitat responsabbli

L-istabbiliment tal-l-kundizzjonijiet u l-proċedura li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista’ titlob lil impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jipprovdu l-informazzjoni relatata mas-suq intern u ma’ oqsma relatati

2017/0087(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

kumitat responsabbli