Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistemi applikabbli għall-valutazzjoni u għall-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-kittijiet ta' balavostri u tal-kittijiet ta' ringieli balavostri maħsuba biex jintużaw f'xogħlijiet tal-bini unikament biex jipprevjenu l-waqgħat u mhux sottomessi għal tagħbijiet vertikali mill-istruttura

2019/2660(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Commission Regulation amending Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices and equipment for motor vehicles and their trailers

2019/2735(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
IMCO

kumitat responsabbli

L-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur, u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà

2018/0168(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

L-istabbiliment tal-l-kundizzjonijiet u l-proċedura li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista’ titlob lil impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jipprovdu l-informazzjoni relatata mas-suq intern u ma’ oqsma relatati

2017/0087(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' e-Card Ewropea tas-servizzi u l-faċilitajiet amministrattivi relatati

2016/0403(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas legali u operattiv tal-e-Card Ewropea tas-servizzi introdotta bir-Regolament ....[ir-Regolament tal-ESC]....

2016/0402(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Infurzar tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, li tistabbilixxi l-proċedura ta’ notifika għal skemi ta’ awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti relatati ma’ servizzi, u li temenda d-Direttiva 2006/123/KE u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

2016/0398(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli

Appointment of a Member of the European Commission - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
IMCO

għal opinjoni

Commission Regulation correcting the German language version of Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission

2019/2725(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
IMCO

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

2019/2028(BUD) Proċedura baġitarja
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

għal opinjoni