Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Il-konklużjoni ta' ftehim mal-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja prevista fir-Regolament (KE) Nru 617/2009 tat-13 ta' Lulju 2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja

2019/0142(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

Konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

2019/0132(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

L-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

2019/0099(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

2018/0356(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

2018/0358(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

Sħubija tal-UE fil-Grupp Internazzjonali ta' Studju dwar il-Gomma (IRSG)

2017/0159(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

Protokoll dwar il-Kooperazzjoni Kulturali anness mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra

2017/0081(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

L-istabbiliment ta' reġim tal-Unjoni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (tfassil mill-ġdid)

2016/0295(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
INTA

kumitat responsabbli

Konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE) bejn l-Istati Sħab tal-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (EAC), minn naħa waħda, u l-UE u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

2016/0038(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli

Il-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti u d-Denominazzjonijiet Protetti tal-Oriġini ta' prodotti agrikoli, ta' prodotti agrikoli proċessati, tal-ħut u tal-prodotti tas-sajd u emenda tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni, bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

2015/0203(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
INTA

kumitat responsabbli