Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima

2019/2544(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

kumitat responsabbli

Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija, tar-Repubblika tal-Kroazja u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

2018/0429(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

2018/0228(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

kumitat responsabbli

Il-politika industrijali

2018/2567(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

kumitat responsabbli

Ftehim ta’ Kooperazzjoni UE-Svizzera dwar il-Programmi Ewropej ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

2012/0231(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Baġit 2020 - Mandat għat-Trilogu

2019/2010(BUD) Proċedura baġitarja
ITRE

għal opinjoni

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-miżuri adottati mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet tal-avjazzjoni għall-iskop li tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq

2019/2608(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ITRE

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH)

2019/2597(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ITRE

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku, l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 440/2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH)

2019/2591(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ITRE

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti

2019/0017(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

għal opinjoni