Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Draft Commission regulation establishing the "Prodcom list" of industrial products referred to in Council Regulation (EEC) No 3924/91

2019/2753(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ITRE

kumitat responsabbli

Commission Regulation implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for reference year 2020

2019/2752(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ITRE

kumitat responsabbli

Appointment of a Member of the European Commission - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

European Institute of Innovation and Technology (recast)

2019/0151(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

kumitat responsabbli

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

2019/0152(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

kumitat responsabbli

Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija, tar-Repubblika tal-Kroazja u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

2018/0429(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Ftehim ta’ Kooperazzjoni UE-Svizzera dwar il-Programmi Ewropej ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

2012/0231(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

2019/2028(BUD) Proċedura baġitarja
ITRE

għal opinjoni

L-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

2019/0101(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

għal opinjoni

Baġit 2020 - Mandat għat-Trilogu

2019/2010(BUD) Proċedura baġitarja
ITRE

għal opinjoni