Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika dwar l-enerġija, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-aġġornamenti għall-istatistika annwali, l-istatistika ta’ kull xahar u l-istatistika ta’ kull xahar fuq żmien qasir dwar l-enerġija

2019/2770(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ITRE

kumitat responsabbli

Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi l-"Lista Prodcom" ta' prodotti industrijali prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91

2019/2753(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ITRE

kumitat responsabbli

Regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni għas-sena ta’ referenza 2020

2019/2752(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ITRE

kumitat responsabbli

Il-ħatra ta’ Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

2019/0151(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa

2019/0152(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

kumitat responsabbli

Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija, tar-Repubblika tal-Kroazja u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

2018/0429(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Ftehim ta’ Kooperazzjoni UE-Svizzera dwar il-Programmi Ewropej ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

2012/0231(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
ITRE

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 sabiex jallinja l-irkantar ta’ kwoti mar-regoli tal-EU ETS għall-perjodu mill-2021 sal-2030 u mal-klassifikazzjoni tal-kwoti bħala strumenti finanzjarji skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2019/2797(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ITRE

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Qafas ta' governanza għall-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività għaż-żona tal-euro

2019/0161(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ITRE

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni