Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/13337

EMENDI 45 - 255 - Abbozz ta' opinjoni - Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11961

EMENDI 1 - 38 - Abbozz ta' opinjoni - L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11989

EMENDI 15 - 47 - Abbozz ta' opinjoni - Is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni Ewropea tas-sistema finanzjarja u l-istabbiliment tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11091

EMENDI 37 - 120 - Abbozz ta' opinjoni - Is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11911

EMENDI 17 - 69 - Abbozz ta' rapport - Il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/12508

EMENDI 1 - 11 - Abbozz ta' rapport - dwar l-istampar tridimensjonali, sfida fl-oqsma tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u tar-responsabbiltà ċivili

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/09065

EMENDI 1 - 99 - Abbozz ta' rapport - It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017

07-03-2018 JURI_AM(2018)619133 PE 619.133v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11955

EMENDI 1 - 93 - Abbozz ta' rapport - Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016

02-03-2018 JURI_AM(2018)619083 PE 619.083v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11749