Abbozzi ta’ opinjonijiet


L-abbozz ta opinjoni huwa dokument imħejji mill-Membru li jkun inħatar rapporteur għal opinjoni, u li jiġi ppreżentat lill-kumitat għal opinjoni biex dan possibbilment jemendah, u wara jagħmel votazzjoni dwaru.
Fil-każ ta’ rapporti leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta emendi għall-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni, akkumpanjati – fejn dan ikun f’loku – minn ġustifikazzjonijiet qosra. Fil-każ ta’ rapporti mhux leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta suġġerimenti li, jekk jiġu adottati, jingħaddu lill-kumitat responsabbli għat-tfassil tar-rapport biex jiġu inklużi fih. Din il-paġna turi l-abbozzi ta opinjonijiet qabel ma l-kumitat għal opinjoni jagħmel votazzjoni dwarhom.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-abbozzi ta opinjonijiet kollha disponibbli.

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 01-02-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 21-11-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2009/103/KE tas-16 ta' Settembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 20-11-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 27-11-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 09-11-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-10-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 24-10-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 15-10-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 17-09-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali u b'hekk jemenda d-Direttivi 86/278/KEE, 2002/49/KE, 2004/35/KE, 2007/2/KE, 2009/147/KE u 2010/63/UE, ir-Regolamenti (KE) Nru 166/2006 u (UE) Nru 995/2010, u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 u (KE) Nru 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 05-09-2018