Abbozzi ta’ opinjonijiet


L-abbozz ta opinjoni huwa dokument imħejji mill-Membru li jkun inħatar rapporteur għal opinjoni, u li jiġi ppreżentat lill-kumitat għal opinjoni biex dan possibbilment jemendah, u wara jagħmel votazzjoni dwaru.
Fil-każ ta’ rapporti leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta emendi għall-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni, akkumpanjati – fejn dan ikun f’loku – minn ġustifikazzjonijiet qosra. Fil-każ ta’ rapporti mhux leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta suġġerimenti li, jekk jiġu adottati, jingħaddu lill-kumitat responsabbli għat-tfassil tar-rapport biex jiġu inklużi fih. Din il-paġna turi l-abbozzi ta opinjonijiet qabel ma l-kumitat għal opinjoni jagħmel votazzjoni dwarhom.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-abbozzi ta opinjonijiet kollha disponibbli.

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 17-09-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali u b'hekk jemenda d-Direttivi 86/278/KEE, 2002/49/KE, 2004/35/KE, 2007/2/KE, 2009/147/KE u 2010/63/UE, ir-Regolamenti (KE) Nru 166/2006 u (UE) Nru 995/2010, u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 u (KE) Nru 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 07-09-2018

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/13525

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 06-09-2018

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/13337

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 07-09-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 06-09-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 07-09-2018

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-isfruttar tal-globalizzazzjoni: aspetti kummerċjali

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 29-06-2018

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11989

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 29-06-2018

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11961

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2013/36/UE u 2014/65/UE

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 01-06-2018

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11911

ABBOZZ TA' OPINJONI Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1092/2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

26-04-2018 JURI_PA(2018)621062 PE 621.062v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 01-06-2018

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11091