Avviżi lill-membri


L-avviżi lill-membri jintużaw mill-kumitati biex jittrażmettu informazzjoni lill-Membri tagħhom li ma taqax taħt waħda mit-tipi ta’ dokumenti l-oħra. Pereżempju, informazzjoni bħal sommarju ta’ żjara ta’ delegazzjoni, laqgħa ma’ espert, mistoqsijiet lil Kummissarju, jew il-pubblikazzjoni tal-petizzjonijiet irċevuti.
Għall-avviżi lill-Membri kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa (riformulazzjoni)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (riformulazzjoni)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta' netwerk Ewropew bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (riformulazzjoni)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti (riformulazzjoni)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji (Riformulazzjoni)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

AVVIŻ LILL-MEMBRI - Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI