Opinjoni


Jekk kumitat iqis li l-kwistjonijiet koperti minn rapport riferut lil kumitat ieħor jolqtu l-oqsma ta responsabbiltà tiegħu, jista jitlob li jiġi rikonoxxut bħala "kumitat għal opinjoni" (Artikolu 53). L-opinjoni adottata tingħadda lill-kumitat responsabbli, li mbagħad jagħmel votazzjoni dwarha. L-emendi ta kumitat assoċjat għal opinjoni (Regola 54) li jaqgħu fil-kompetenza esklussiva ta dan tal-aħħar iridu jiġu aċċettati mill-kumitat responsabbli mingħajr votazzjoni. L-opinjonijiet u l-pożizzjonijiet kollha fil-forma ta emendi adottati minn kumitat għal opinjoni jridu jiġu annessi mar-rapport finali. Din il-paġna turi opinjonijiet li ġew adottati mill-kumitat.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-opinjonijiet u għall-pożizzjonijiet kollha disponibbli fil-forma ta emendi.

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE 637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE 637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE 637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE 637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku u li jħassar id-Direttiva 2005/89/KE

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/UE dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/14580

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni fil-forma ta' ittra dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Georgia

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON