Opinjoni


Jekk kumitat iqis li l-kwistjonijiet koperti minn rapport riferut lil kumitat ieħor jolqtu l-oqsma ta responsabbiltà tiegħu, jista jitlob li jiġi rikonoxxut bħala "kumitat għal opinjoni" (Artikolu 53). L-opinjoni adottata tingħadda lill-kumitat responsabbli, li mbagħad jagħmel votazzjoni dwarha. L-emendi ta kumitat assoċjat għal opinjoni (Regola 54) li jaqgħu fil-kompetenza esklussiva ta dan tal-aħħar iridu jiġu aċċettati mill-kumitat responsabbli mingħajr votazzjoni. L-opinjonijiet u l-pożizzjonijiet kollha fil-forma ta emendi adottati minn kumitat għal opinjoni jridu jiġu annessi mar-rapport finali. Din il-paġna turi opinjonijiet li ġew adottati mill-kumitat.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-opinjonijiet u għall-pożizzjonijiet kollha disponibbli fil-forma ta emendi.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/14580

  OPINION - Opinion on the legal basis of the on the proposal for a Regulation the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC

21-02-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI - Opinjoni fil-forma ta' ittra dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Georgia

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE 630.425v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/13249

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju

24-01-2019 JURI_AL(2019)634499 PE 634.499v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva Nru 2009/103/KE tas-16 ta' Settembru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/13226

OPINJONI - Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

OPINJONI - Opinjoni dwar politika industrijali komprensiva Ewropea dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/14158