Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Kyrtsos

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Manolis Kefalogiannis

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

RAPPORT dwar it-talba għal konsultazzjoni dwar il-privileġġi u l-immunitajiet ta' Alfonso Luigi Marra

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

RAPPORT dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Kyrtsos

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA