Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

RAPPORT dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • iftaħ il-PDF f'window ġdida
  • iftaħ id-dokument WORD fwindow ġdida
EMENDI
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

RAPPORT li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Statut għal intrapriżi soċjali u solidali

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/07988

RAPPORT dwar l-istampar tridimensjonali, sfida fl-oqsma tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u tar-responsabbiltà ċivili

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • iftaħ il-PDF f'window ġdida
  • iftaħ id-dokument WORD fwindow ġdida

RAPPORT dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11749

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • iftaħ il-PDF f'window ġdida
  • iftaħ id-dokument WORD fwindow ġdida
EMENDI
001-003

RAPPORT dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumenti relatati fid-dossier CJ22/8/05637

RAPPORT dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenti relatati fid-dossier JURI/8/11955