Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' José Manuel Fernandes

2019/2005(IMM) Immunità
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

kumitat responsabbli

Ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

2017/0035(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
JURI

kumitat responsabbli

Il-kummerċ ta’ ċerti prodotti tal-azzar bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal Każakistan (Kodifikazzjoni)

2015/0082(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
JURI

kumitat responsabbli

Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin

2018/0332(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
JURI

[PPE]

għal opinjoni

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità 1, 8, 34, 37 u 38, tal-Istandards Internazzjonali dwar ir-Rappurtaġġ Finanzjarju 2, 3 u 6, l-Interpretazzjonijiet 12, 19, 20 u 22 tal-Kumitat tal-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju u l-Interpretazzjoni 32 tal-Kumitat Permanenti tal-Interpretazzjoni (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

2019/2782(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
JURI

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà 1 u 8

2019/2781(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
JURI

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Qafas ta' governanza għall-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività għaż-żona tal-euro

2019/0161(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
JURI

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

2019/2055(DEC) Proċedura ta' kwittanza
JURI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

2019/2056(DEC) Proċedura ta' kwittanza
JURI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2019/2057(DEC) Proċedura ta' kwittanza
JURI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni