Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2018 discharge: European Asylum Support Office (EASO)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644906 PE644.906v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644908 PE644.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644913 PE644.913v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644915 PE644.915v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 26 - Draft report Harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings

09-12-2019 LIBE_AM(2019)644800 PE644.800v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

EMENDI 1 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni Konklużjoni ta' Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fil-Konfederazzjoni Żvizzera rigward l-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi

25-10-2019 LIBE_AM(2019)643008 PE643.008v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

EMENDI 37 - 73 - Abbozz ta' rapport Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta dwar is-sistema tad-dokumenti foloz u awtentiċi online ("FADO") u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI

17-10-2019 LIBE_AM(2019)642889 PE642.889v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  BUDGET AMENDMENTS 2020 Budget

05-09-2019 LIBE_AB(2019)641066 PE641.066v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

  AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

28-08-2019 LIBE_AM(2019)640610 PE640.610v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD