Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi

2018/0103(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
LIBE

[S&D]

kumitat responsabbli

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u s-Serbja

2019/0807(CNS) * Proċedura ta' konsultazzjoni
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

kumitat responsabbli

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fl-Irlanda

2019/0806(CNS) * Proċedura ta' konsultazzjoni
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

kumitat responsabbli

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta: sistema ta' dokumenti foloz u awtentiċi online (FADO) u tħassir tal-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI

2018/0330B(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Bożnija-Ħerzegovina dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fil-Bożnija-Ħerzegovina

2019/0060(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

kumitat responsabbli

Konklużjoni tal-Ftehim dwar l-Istatus bejn l-Unjoni Ewropea u l-Montenegro dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fil-Montenegro

2019/0043(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, u l-Anness tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/905/ĠAI dwar l-akkreditazzjoni ta' fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorju

2019/0013(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

kumitat responsabbli

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, u l-Anness tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/905/ĠAI dwar l-akkreditazzjoni ta' fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorju

2019/0012(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

kumitat responsabbli

L-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni tal-UE oħrajn u l-emenda tar-Regolament (UE) 2018/1862 u r-Regolament (UE) ssss/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
LIBE

kumitat responsabbli

L-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni tal-UE oħrajn għall-finijiet tal-ETIAS u l-emenda tar-Regolament (UE) 2018/1240, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (UE) 2017/2226 u r-Regolament (UE) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
LIBE

kumitat responsabbli